Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

813 Tylko poznając Boga, człowiek może Go pokochać

1 Znajomość Boga to ostateczny efekt, który ma zostać osiągnięty wraz z zakończeniem dzieła Boga; to ostateczne wymaganie Boga wobec gatunku ludzkiego. Czyni On tak ze względu na swoje ostateczne świadectwo, by człowiek mógł w końcu całkowicie się ku Niemu zwrócić. Człowiek może kochać Boga jedynie znając Go, a by Go kochać, musi Go znać. Nieważne, jak szuka i co chce zyskać, musi potrafić zdobyć wiedzę o Bogu. Tylko w ten sposób człowiek może zadowolić serce Boga. Tylko znając Boga człowiek może naprawdę wierzyć w Niego i tylko znając Boga może naprawdę czcić Boga i być Mu posłusznym. Ci, którzy nie znają Boga, nigdy nie będą wobec Niego posłuszni ani nie będą Go czcić.

2 Wiedza o Bogu to znajomość Jego usposobienia, zrozumienie Jego woli, wiedza o tym, kim On jest. Jednak bez względu na to, o który aspekt znajomości Boga chodzi, każdy z nich wymaga, by człowiek zapłacił cenę, by miał wolę bycia posłusznym, bez czego nikt nie będzie w stanie podążać za Nim do samego końca. Dzieło Boga jest zbyt niezgodne z koncepcjami człowieka; usposobienie Boga i to, kim jest są dla człowieka zbyt trudne, by je znał, a wszystko, co Bóg mówi i robi jest dla człowieka zbyt niezrozumiałe; jeśli człowiek pragnie podążać za Bogiem, ale nie chce Go słuchać, niczego nie zyska.

Na podstawie rozdziału

„Tylko ci, którzy znają Boga, mogą nieść o Nim świadectwo”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Szczerzy wyznawcy Boga mogą wytrwać podczas prób

Dalej:Bóg pozyskuje tych, którzy mają prawdziwą wiedzę o Nim

Powiązane treści

 • Sąd przebudził moje serce

  Ⅰ Czego powinienem szukać w swej wierze? Teraz doświadczyłem przebudzenia. Wcześniej wierzyłem w Pana tylko dla błogosławieństw. Dość zachłannie radow…

 • Trzymaj się mocno tego, co człowiek musi robić

  Ⅰ Gdy pewność masz, że droga ta prawdziwa jest, podążaj nią lojalnie wobec Boga. Gdy widzisz to, że sam Bóg zszedł na ziemię, by doskonalić cię, odda…

 • Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe

  Ⅰ Bóg gniewa się, że niesprawiedliwość dręczy ludzkość, że istnieją ciemność i zło oraz rzeczy, które wypierają prawdę, że istnieją rzeczy przeciwne …

 • Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw

  Ⅰ Hiob wierzył w sercu swym, że wszystko, co miał, darem było Boga, nie pracą jego rąk. Nie brał błogosławieństw, by wykorzystać je, lecz trzymał się …