58 Co można zrobić, aby zmienić grzeszną naturę człowieka?

I

Grzechy ludzi mogła odpuścić ofiara za grzechy,

lecz człowiek wciąż grzeszy,

nie umie natury swej zmienić,

aby przestała być grzeszna.

Dzieło ukrzyżowania dało przebaczenie ludziom,

ale żyli nadal w zepsuciu przez szatana.

Człowiek musi być zbawiony

od szatańskiego usposobienia,

aby całkiem wykorzenić jego grzeszną naturę,

aby przepadła, by usposobienie ludzi się zmieniło.


Człowiek musi pojąć drogę życia,

rozwoju i zmiany usposobienia.

Człowiek musi na tę drogę wejść,

aby ta zmiana nastąpiła.

Tak by później mógł żyć w świetle

i działał wedle woli Boga.

Odrzuci swe usposobienie,

zepsute przez szatana.

Wyrwie się spod wpływu szatana

i porzuci całkiem grzech.

Tylko wtedy będzie w pełni zbawiony,

w pełni zbawiony.


II

Na tym etapie dzieła Bóg używa słowa,

by ujawnić zepsute usposobienie ludzi,

by człowiek wybierał zawsze właściwą ścieżkę.

Ten etap ma większe znaczenie od poprzednich.

Jest bardziej owocny, to dzieło słowa.

Słowo daje człowiekowi życie,

odmienia usposobienie.

To gruntowne dzieło.

To wcielenie w dniach ostatecznych

dopełnia znaczenie wcielenia Boga

i Boży plan zbawienia człowieka.


Człowiek musi pojąć drogę życia,

rozwoju i zmiany usposobienia.

Człowiek musi na tę drogę wejść,

aby ta zmiana nastąpiła.

Tak by później mógł żyć w świetle

i działał wedle woli Boga.

Odrzuci swe usposobienie,

zepsute przez szatana.

Wyrwie się spod wpływu szatana

i porzuci całkiem grzech.

Tylko wtedy będzie w pełni zbawiony,

w pełni zbawiony, w pełni zbawiony.


Adaptacja na podstawie: Tajemnica Wcielenia (4), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 57 Przyjmij sąd Chrystusa dni ostatecznych, aby zostać oczyszczonym

Dalej: 59 Dzieło sądu i karcenia sięga głębiej niż dzieło odkupienia

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze