541 Podążaj za słowami Boga, aby odrzucić wpływ ciemności

1 Aby uciec spod wpływu ciemności, musisz najpierw być lojalny wobec Boga i mieć chęć dążenia do prawdy – dopiero wtedy będziesz miał prawidłowy stan. Życie z prawidłową postawą jest warunkiem koniecznym do ucieczki spod wpływu ciemności. Nieposiadanie prawidłowej postawy oznacza, że nie jesteś lojalny wobec Boga, oraz, że nie jesteś chętny do poszukiwania prawdy. W takim przypadku ucieczka spod wpływu ciemności nie jest możliwa. Ucieczka człowieka spod wpływu ciemności opiera się na Bożych słowach i jeśli człowiek nie potrafi praktykować zgodnie z Jego słowami, nie ucieknie spod niewoli wpływu ciemności.

2 Życie z prawidłową postawą to życie pod kierownictwem słów Boga, życie w stanie lojalności wobec Boga, życie w stanie poszukiwania prawdy, życie w rzeczywistości szczerego oddania się Bogu, życie w stanie szczerej miłości do Boga. Ci, którzy żyją z taką postawą i w takiej rzeczywistości, stopniowo będą się przekształcać w miarę coraz głębszego wchodzenia w prawdę i będą się przemieniać wraz z pogłębianiem się prac, aż w końcu z pewnością zostaną zdobyci przez Boga i nauczą się szczere Go kochać.

3 Ci, którzy umknęli wpływowi ciemności, będą mogli zacząć stopniowo chwytać wolę Boga, stopniowo rozumieć wolę Boga i w końcu wejdą w intymne relacje z Bogiem. Nie tylko nie będą oni mieć swoich wyobrażeń na temat Boga i nie będą się przeciwko Niemu buntować, ale też nauczą się jeszcze bardziej niż wcześniej nienawidzić wyobrażeń i buntu, wzbudzając szczerą miłość do Boga w swoich sercach. Żyć w słowach Boga, odkryć to, czego człowiek powinien szukać w Jego słowach, kochać Boga z powodu Jego słów, biec i działać z powodu słów Boga, żyć dla Bożych słów – właśnie to człowiek powinien osiągnąć.

Na podstawie rozdziału „Ucieknij spod wpływu ciemności, a zostaniesz zdobyty przez Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 540 Odrzuć wpływ ciemności, aby zostać pozyskanym przez Boga

Dalej: 542 Dziś prawda dana jest tym, którzy pragną i szukają jej

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

256 Jak Bóg panuje nad wszystkim

ⅠOdkąd płacząc, przychodzisz na ten świat,obowiązek wypełniasz swój.Rolę swą przyjmujesz w Bożym porządku,w Bożym planie rozpoczynasz...

420 Efekt prawdziwej modlitwy

ⅠKrocz w szczerościi módl się, byś oszustwa nie miał w głębi serca.Modlitwa cię oczyści.Módl się, a zaznasz przez Boga dotknięcia.Wtedy twe...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce