Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

177 Zostaliśmy porwani przed tron

1 Kościół filadelfijski nabrał już kształtu, a stało się tak wyłącznie dzięki łasce i miłosierdziu Boga. Święci przynieśli swą miłość Bogu i nigdy nie zachwiali się na swej duchowej ścieżce. Są oni niewzruszeni w swej wierze w to, że jedyny prawdziwy Bóg stał się ciałem, że jest On Głową wszechświata, władającą wszystkim – jest to potwierdzone przez Ducha Świętego i zaświadczone przez niezbity dowód! To się nigdy nie zmieni! O Boże Wszechmogący! Dzisiaj otworzyłeś oczy naszego ducha, pozwalając przejrzeć ślepym, chromym chodzić, trędowatym zostać uleczonymi. Otwarłeś niebiańskie okno i ujrzeliśmy tajemnice świata duchowego. Przeniknęły nas Twoje święte słowa i zbawiłeś nas od skażonego człowieczeństwa, jakie sprowadza szatan. Oto Twoje wielkie dzieło, Twoje ogromne miłosierdzie. Jesteśmy Twoimi świadkami!

2 Długo byłeś pokorny i ukryty w ciszy. Doświadczyłeś zmartwychwstania i cierpień ukrzyżowania; zaznałeś radości i smutków ludzkiego życia, jak również prześladowań i przeciwności. Doświadczyłeś i zakosztowałeś cierpień ludzkiego świata, zostałeś też porzucony przez swoją epokę. Bóg wcielony jest Bogiem samym. Zbawiłeś nas od gnojowiska przez wzgląd na Bożą wolę i uniosłeś nas w swej prawicy; Twoja łaska została nam dana obficie. Czynisz nieustające wysiłki, by wlać w nas swoje życie; cenę, jaką zapłaciłeś swoją krwią, potem i łzami, uosabiali święci. Jesteśmy obiektem Twoich niestrudzonych wysiłków; jesteśmy ceną, jaką płacisz. O Boże Wszechmogący! Za sprawą Twojej miłości i miłosierdzia, Twojej sprawiedliwości i majestatu, Twojej świętości i pokory wszyscy ludzie pokłonią się przed Tobą i będą Cię czcili przez całą wieczność.

3 Dzisiaj uczyniłeś kompletnymi wszystkie kościoły – Kościół filadelfijski – co stanowi urzeczywistnienie Twojego obejmującego 6000 lat planu zarządzania. Święci mogą teraz być uniżeni i posłuszni przed Twoim obliczem; mają ze sobą duchową łączność i towarzyszą sobie w miłości. Są połączeni ze źródłem tej fontanny. Wartkie wody życia płyną nieustająco; obmywają i oczyszczają kościół z wszelkiego brudu i szlamu, raz jeszcze czyszcząc Twoją świątynię. Pozwalamy Bogu rządzić w naszym duchu, przechadzamy się razem z Nim i osiągamy transcendencję; przezwyciężamy świat, zaś nasze dusze swobodnie ulatują i osiągają wyzwolenie; oto rezultaty tego, że Bóg wszechmogący jest Królem. Aktywnie współpracuj z Bogiem, służ zgodnie i stań się jednością, spełnij wolę Boga Wszechmogącego, pospiesz się, by stać się świętym ciałem duchowym, podepcz szatana i bądź kresem jego przeznaczenia.

Na podstawie Rozdziału 2

„Wypowiedzi Chrystusa na początku”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Sąd Boży jest w pełni objawiony

Dalej:Wszystkie narody świata niosą świadectwo o imieniu Boga Wszechmogącego

Powiązane treści

 • Oto jest podobieństwo do prawdziwej osoby

  I W swojej wierze w Boga musisz czytać więcej Jego słów, zanim będziesz mógł zrozumieć prawdę; jedynie poprzez zrozumienie prawdy możesz poznać siebie…

 • Boże ciało i Duch Boży identyczną istotę mają

  Bożego Ducha ciało Boga ciałem jest. I tak jak Jego Duch najwyższy jest, wszechmocny i święty, sprawiedliwy, takie samo ciało Boga jest. Ⅰ To ciało c…

 • Najgłębsze życie

  Ⅰ Jako stworzona istota powinieneś chwalić Boga. Jako stworzona istota musisz dążyć do jak najgłębszego życia. Właśnie wy idziecie właściwą ścieżką. …

 • Intymność z Bogiem czyni godnym by Mu służyć

  Ⅰ Słudzy Boży winni Mu być bliscy, umiłowani i lojalni Mu. Czy na oczach innych działasz, czy w ukryciu, Bożą radość możesz zdobyć sam i staniesz pewn…