11 Zostaliśmy porwani przed tron

1 Kościół filadelfijski nabrał już kształtu, a stało się tak wyłącznie dzięki łasce i miłosierdziu Boga. Święci przynieśli swą miłość Bogu i nigdy nie zachwiali się na swej duchowej ścieżce. Są oni niewzruszeni w swej wierze w to, że jedyny prawdziwy Bóg stał się ciałem, że jest On Głową wszechświata, władającą wszystkim – jest to potwierdzone przez Ducha Świętego i zaświadczone przez niezbity dowód! To się nigdy nie zmieni! O Boże Wszechmogący! Dzisiaj otworzyłeś oczy naszego ducha, pozwalając przejrzeć ślepym, chromym chodzić, trędowatym zostać uleczonymi. Otwarłeś niebiańskie okno i ujrzeliśmy tajemnice świata duchowego. Przeniknęły nas Twoje święte słowa i zbawiłeś nas od skażonego człowieczeństwa, jakie sprowadza szatan. Oto Twoje wielkie dzieło, Twoje ogromne miłosierdzie. Jesteśmy Twoimi świadkami!

2 Długo byłeś pokorny i ukryty w ciszy. Doświadczyłeś zmartwychwstania i cierpień ukrzyżowania; zaznałeś radości i smutków ludzkiego życia, jak również prześladowań i przeciwności. Doświadczyłeś i zakosztowałeś cierpień ludzkiego świata, zostałeś też porzucony przez swoją epokę. Bóg wcielony jest Bogiem samym. Zbawiłeś nas od gnojowiska przez wzgląd na Bożą wolę i uniosłeś nas w swej prawicy; Twoja łaska została nam dana obficie. Czynisz nieustające wysiłki, by wlać w nas swoje życie; cenę, jaką zapłaciłeś swoją krwią, potem i łzami, uosabiali święci. Jesteśmy obiektem Twoich niestrudzonych wysiłków; jesteśmy ceną, jaką płacisz. O Boże Wszechmogący! Za sprawą Twojej miłości i miłosierdzia, Twojej sprawiedliwości i majestatu, Twojej świętości i pokory wszyscy ludzie pokłonią się przed Tobą i będą Cię czcili przez całą wieczność.

3 Dzisiaj uczyniłeś kompletnymi wszystkie kościoły – Kościół filadelfijski – co stanowi urzeczywistnienie Twojego obejmującego 6000 lat planu zarządzania. Święci mogą teraz być uniżeni i posłuszni przed Twoim obliczem; mają ze sobą duchową łączność i towarzyszą sobie w miłości. Są połączeni ze źródłem tej fontanny. Wartkie wody życia płyną nieustająco; obmywają i oczyszczają kościół z wszelkiego brudu i szlamu, raz jeszcze czyszcząc Twoją świątynię. Pozwalamy Bogu rządzić w naszym duchu, przechadzamy się razem z Nim i osiągamy transcendencję; przezwyciężamy świat, zaś nasze dusze swobodnie ulatują i osiągają wyzwolenie; oto rezultaty tego, że Bóg wszechmogący jest Królem. Aktywnie współpracuj z Bogiem, służ zgodnie i stań się jednością, spełnij wolę Boga Wszechmogącego, pospiesz się, by stać się świętym ciałem duchowym, podepcz szatana i bądź kresem jego przeznaczenia.

Na podstawie Rozdziału 2 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 10 Boże Królestwo pojawiło się na ziemi

Dalej: 12 Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

103 Chwalimy nowe życie

Alleluja! Wszechmogący Boże!Dziękujemy Ci i chwalimy Ciebie!Alleluja! Wszechmogący Boże!Wielbimy Cię po wsze czasy!IW dniach ostatecznych...

190 Sąd przebudził moje serce

ⅠCzego powinienem szukać w swej wierze?Teraz doświadczyłem przebudzenia.Wcześniej wierzyłem w Pana tylko dla błogosławieństw.Dość...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce