236 Czy ci, którzy nie akceptują nowego dzieła Ducha Świętego, mogą zobaczyć ukazanie się Boga?

Do końca Jego dzieła zarządzania,

praca Boga nigdy nie ustała,

zawsze był zajęty.

Bóg się nigdy nie zatrzymał,

ale człowiek jest inny.


Zyskawszy tylko odrobinę dzieła Ducha,

widzi je na zawsze niezmienne.

Zdobywszy tylko trochę wiedzy,

nie idzie śladami Boga do nowszego dzieła.


Znając trochę dzieło Boga,

człowiek nie umie nie uwierzyć,

że jaki Bóg był dotychczas,

taki zostanie na zawsze.

Upewniwszy się co do jednego etapu dzieła,

człowiek nie umie przyjąć nowego,

niezależnie, kto je głosi.


Ci ludzie nie potrafią przyjąć nowego dzieła.

Są zbyt konserwatywni.

Nie potrafią przyjąć nowych rzeczy.

Wierzą w Boga, ale Go odrzucają.


Tylko ci, którzy idą za śladami Baranka

aż do końca, zyskają błogosławieństwo,

ci zaś, którzy zbłądzą, zanim dotrą do końca,

myśląc, że zdobyli wszystko,

nie są w stanie być

świadkami ukazania się Boga.


Bez żadnego dobrego powodu skracają

nowe dzieło Boga,

są jednak pewni, że Bóg weźmie ich do nieba.

Przestrzegają nakazów Biblii,

lecz brudne są ich słowa i czyny,

gdyż są podstępni i czynią zło,

zwalczając dzieło Ducha.


Nie potrafią nadążyć

za dziełem Ducha Świętego.

Trzymają się starego dzieła.

Nie tylko są nielojalni,

ale stają się przeciwni Bogu

i zostaną ukarani.

Czy jest ktoś bardziej żałosny?


Tylko ci, którzy idą za śladami Baranka

aż do końca, zyskają błogosławieństwo,

ci zaś, którzy zbłądzą, zanim dotrą do końca,

myśląc, że zdobyli wszystko,

nie są w stanie być

świadkami ukazania się Boga.


Adaptacja na podstawie: Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 235 Myślenie człowieka jest zbyt zachowawcze

Dalej: 237 Odrzuć koncepcje religijne, aby podążać śladami Boga

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

137 Będę wiecznie kochać Boga

ⅠO Boże! Twe słowa z powrotemsprowadziły mnie do Ciebie.Przyjmuję ćwiczeniew Twoim królestwie w dzień i noc.Tyle bólu i prób, tak wiele...

43 Wszystko w rękach Boga

Rzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze