Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

499 Duch Święty silniej działa w tych, którzy pragną być udoskonaleni

1 Powinniście teraz postarać się zmienić swoje usposobienie życiowe, aby w przyszłości prawdziwie stać się dowodem na to, że Bóg zdobywa chwałę poprzez swoje dzieło i aby Bóg uczynił z was wzór na potrzeby swojego przyszłego dzieła. Wszystkie dzisiejsze dążenia budują podwaliny pod dzieło przyszłości; żebyś został użyty przez Boga, aby móc nieść świadectwo o Nim. Jeśli to jest przedmiot twoich dążeń, będziesz mógł dostąpić obecności Ducha Świętego. Im wyżej postawisz sobie poprzeczkę, tym bardziej jest prawdopodobne, że zostaniesz udoskonalony. Im bardziej łakniesz prawdy, tym intensywniej działał będzie Duch Święty. Im większą energię włożysz w te dążenia, tym więcej zyskasz. Duch Święty udoskonala ludzi w oparciu o ich stan wewnętrzny.Jeśli twoje serce będzie skupione na dążeniu do jednego celu, Bóg z pewnością cię udoskonali. Oto ścieżka Ducha Świętego. Na ścieżkę prowadzoną przez Ducha Świętego można trafić, poszukując jej.

2 Im bardziej będziesz pragnąć tego, by Bóg cię udoskonalił i zdobył, tym intensywniej będzie działał w tobie Duch Święty. Im bardziej będziesz stronił od poszukiwań, im bardziej będziesz negatywny i wycofany, tym bardziej Duch Święty będzie pozbawiony możliwości działania. Duch Święty stopniowo cię opuści. Powinniście starać się robić wszystko, by zostać udoskonalonymi, zdobytymi i użytymi przez Boga, pozwalając, by wszystko we wszechświecie widziało objawione w was Boże działania. Jesteście panem pośród wszystkich rzeczy i pośród wszystkiego, co jest – sprawicie, by Bóg cieszył się świadectwem i chwałą z waszego powodu – to pokazuje, że jesteście najbardziej błogosławionym pokoleniem!

Na podstawie rozdziału „Ludzie, których usposobienie się zmieniło,

to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Zasada dzieła Ducha Świętego

Dalej:Wnieś dzieło Ducha Świętego do swojego wejścia

Powiązane treści

 • Sens ukazania się Boga

  Ⅰ Ukazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe. We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski sposób, zstępuje pośr…

 • Sąd przebudził moje serce

  Ⅰ Czego powinienem szukać w swej wierze? Teraz doświadczyłem przebudzenia. Wcześniej wierzyłem w Pana tylko dla błogosławieństw. Dość zachłannie radow…

 • Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie

  Ⅰ Bóg działa w ciele i mówi w ciele, by lepiej zaangażować się i podbić człowieka. Kiedy Bóg po raz pierwszy stał się ciałem, odkupił i przebaczył grz…

 • Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu

  Ⅰ Boże miłosierdzie i tolerancja istnieją, lecz gdy gniew swój rozpali, Jego świętość i sprawiedliwość ujawniają, że Bóg nie znosi obrazy. Gdy człowie…