Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

281 Bóg nadal nas dzisiaj kocha

1 Bóg wcielony przyszedł między ludzi i przez długi czas działał w pokornym ukryciu, osobiście doświadczając ludzkiego cierpienia i zakosztowując całej goryczy i słodyczy doczesnego świata. Przez kolejne niezliczone wiosny, lata, jesienie i zimy przechadza się między kościołami. Wyraził prawdę, by nas obmyć i zbawić od szatana. Dopiero teraz, gdy stanęliśmy z Chrystusem twarzą w twarz, widzimy, że Bóg jest prawdą. Bóg przebudził nasz serca i widzimy nasze głębokie skażenie. To dzięki Bożej cierpliwości i tolerancji mamy tę możliwość zbawienia. Doświadczamy wspaniałości Bożego zbawienia. Zaprawdę Bóg jest godzien naszej miłość i chwały.

2 Aby przynieść ludzkości zbawienie, Bóg przeszedł wszelkie rodzaje cierpienia, przelewając krew, pot i łzy. Trudno zapomnieć te minione wydarzenia, a Boża miłość do ludzkości jest niezmierzona. Gdy bywałem słaby, Bóg stał się moją podporą; kiedy moje serce cierpiało boleści, Jego słowa przyniosły mi ukojenie. Kiedy byłem arogancki, Bóg karcił mnie i dyscyplinował, prowadząc krok po kroku aż do dnia dzisiejszego. Bóg tak wiele razy sprowadził na nas swój majestatyczny sąd, tak często nas przycinał i rozprawiał się z nami, oczyszczając nas ze skażenia, abyśmy mogli żyć tak, jak prawdziwi ludzie powinni. Przeszliśmy próby i prześladowania, lecz Bóg był z nami, towarzysząc nam i prowadząc nas. Z Bogiem zwyciężyliśmy szatana. Dzięki Bogu za Jego wspaniałe zbawienie! Bóg dzisiaj nadal nas kocha; jakże więc moglibyśmy zawieść Jego nadzieje? Mam na uwadze Boże napomnienia i zrobię wszystko, by wypełnić swój obowiązek pocieszenia Bożego serca, chętnie wytrzymując wszystkie próby i cierpienia oraz niosąc mocne i donośne świadectwo dla Boga. Choć na ścieżce do kochania Boga pełno jest pułapek i sideł, mogę upaść w swym negatywizmie, lecz potem znowu powstaję. Bez względu na to, jak wielkie niepowodzenia mogą mi się przydarzyć, będę zawsze kochał Boga, bez żalu i narzekania!

Wstecz:Miłość czuwa

Dalej:Boża miłość na zawsze pozostaje na świecie

Powiązane treści

 • Tożsamość i pozycja Samego Boga

  Ⅰ Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim, Bóg to Ten, który wszystkim zarządza. On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim, włada wszystkimi …

 • Obowiązki prawdziwych wyznawców

  Ⅰ Jeśli naprawdę masz sumienie, musisz nieść swoje brzemię i mieć poczucie odpowiedzialności. Nieważne, czy zostaniesz podbity, czy będziesz doskonalo…

 • Czas

  I Samotna dusza z dala przybywa, sprawdza przyszłość, przeszłości szuka, żmudnie trudzi się i goni za snem. Nie wie skąd przychodzi, ani dokąd mknie, …

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…