136 Dzieło Boga nie jest niezmienne

Bóg od zawsze chciał, by Jego dzieło

było nowe i żywe, nie stare i martwe.

To, o co prosi człowieka,

zależy od wieku i fazy;

i nie jest wieczne i niezmienne.

To Bóg, co sprawia, że ludzie są żywi i nowi,

nie diabeł, co czyni z nich starych i martwych.


Nie możesz się wyzbyć pojęć swych,

związanych z Bogiem,

bo zamknięty umysł masz,

a nie, bo dziełu brak sensu,

jest nieodpowiednie

lub Bóg nie dopełnia obowiązków swych.


Zbytnio brak ci posłuszeństwa

i podobieństwa do człowieka.

Więc nie możesz odrzucić swych pojęć.

Bóg niczego ci nie utrudnia.


To przez ciebie i nie ma związku z Bogiem.

Wszelkie cierpienie to twór człowieka.


Bóg od zawsze chciał, by Jego dzieło

było nowe i żywe, nie stare i martwe.

To, o co prosi człowieka,

zależy od wieku i fazy;

i nie jest wieczne i niezmienne.

To Bóg, co sprawia, że ludzie są żywi i nowi,

nie diabeł, co czyni z nich starych i martwych.


Myśli Boga są zawsze dobre.

On nie chce, byś wymyślał pojęcia.

Chce byś zmieniał się i odnawiał wraz z wiekami.

Lecz ty nie wiesz, co dla ciebie dobre.


Wiecznie analizujesz, bierzesz to na rozum.

Bóg niczego ci nie utrudnia,

lecz ty nie masz czci dla Niego,

twe nieposłuszeństwo zbyt wielkie jest.


Małe stworzenie, co waży się wziąć

jakąś błahostkę, którą Bóg dał,

by potem zaatakować Go.

Czyż to nie jest nieposłuszeństwo?

Człowiek nie godzien

jest wyrażać opinii przed Bogiem,

ani chwalić się swym bezwartościowym językiem,

a tym bardziej zatęchłymi pojęciami.

Czyż nie są tym bardziej bezwartościowe?

Czyż nie są tym bardziej bezwartościowe?


Bóg od zawsze chciał, by Jego dzieło

było nowe i żywe, nie stare i martwe.

To, o co prosi człowieka,

zależy od wieku i fazy;

i nie jest wieczne i niezmienne.

To Bóg, co sprawia, że ludzie są żywi i nowi,

nie diabeł, co czyni z nich starych i martwych.


Adaptacja na podstawie: Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 135 Dzieło Boże jest zawsze nowe, nigdy stare

Dalej: 137 Dzieło Boże jest zawsze najbardziej praktyczne

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

103 Chwalimy nowe życie

Alleluja! Wszechmogący Boże!Dziękujemy Ci i chwalimy Ciebie!Alleluja! Wszechmogący Boże!Wielbimy Cię po wsze czasy!ⅠW dniach ostatecznych...

1018 Oznaki Bożego zwycięstwa

Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci.Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe,przestrzega tego, co ustalił Bóg.Wówczas Bóg zyska...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze