145 Boża mądrość uwidacznia się poprzez spiski szatana

Bez względu na to, jak ludzkość stała się zepsuta

lub jak mocno kusił ją wąż,

Jahwe wciąż posiadał mądrość,

więc rozpoczął nowe dzieło, odkąd stworzył świat.

A żaden z etapów tego dzieła

nigdy się nie powtórzył.

Szatan nieustannie knuł swoje spiski.

A przez dzieło szatana ludzkość gniła wciąż w zepsuciu,

lecz Jahwe, jako mądry Bóg, kontynuował swe dzieło.

Nigdy swego dzieła nie porzucił i nigdy nie poniósł porażki.

Od stworzenia świata po dziś dzień

nigdy nie przerwał swego dzieła.

W walce z szatanem mądry Bóg nigdy nie przegrał.

Mądry Bóg nigdy nie został pokonany.

On potrafi przejrzeć wszelkie spiski szatana,

objawiając swą mądrość w oparciu o te podstępy.

Dokonując całego tego dzieła,

Bóg ofiarował ludziom zbawienie, mimo ich zepsucia.

Pozwolił im także dostrzec

swój autorytet, swą moc i mądrość,

w końcu ukaże im także swe sprawiedliwe usposobienie.

Wszystko to, by ukarać niegodziwych, a nagrodzić dobrych.

W walce z szatanem mądry Bóg nigdy nie przegrał.

Mądry Bóg nigdy nie został pokonany.

On potrafi przejrzeć wszelkie spiski szatana,

objawiając swą mądrość w oparciu o te podstępy.

Wszystko w niebie poddaje się władzy Boga,

a na ziemi wszystko leży u Jego stóp.

Źli, co nękają ludzi, zostaną skarceni przez Boga.

Wszystkie skutki, jakie przynosi dzieło, wynikają z Jego mądrości.

Niebo i ziemia wówczas zobaczą

Bożą wszechmoc, mądrość i realność!

W walce z szatanem mądry Bóg nigdy nie przegrał.

Mądry Bóg nigdy nie został pokonany.

On potrafi przejrzeć wszelkie spiski szatana,

objawiając swą mądrość w oparciu o te podstępy.

Na podstawie rozdziału „Powinieneś wiedzieć, jak cała ludzkość rozwijała się aż po dzień dzisiejszy” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 144 Znaczenie imienia Boga

Dalej: 146 Pogańskie narody będą sławić imię Boga

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

103 Chwalimy nowe życie

Alleluja! Wszechmogący Boże!Dziękujemy Ci i chwalimy Ciebie!Alleluja! Wszechmogący Boże!Wielbimy Cię po wsze czasy!ⅠW dniach ostatecznych...

43 Wszystko w rękach Boga

Rzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce