145 Boża mądrość uwidacznia się poprzez spiski szatana

Bez względu na to, jak ludzkość stała się zepsuta

lub jak mocno kusił ją wąż,

Jahwe wciąż posiadał mądrość,

więc rozpoczął nowe dzieło, odkąd stworzył świat.

A żaden z etapów tego dzieła

nigdy się nie powtórzył.

Szatan nieustannie knuł swoje spiski.

A przez dzieło szatana ludzkość gniła wciąż w zepsuciu,

lecz Jahwe, jako mądry Bóg, kontynuował swe dzieło.

Nigdy swego dzieła nie porzucił i nigdy nie poniósł porażki.

Od stworzenia świata po dziś dzień

nigdy nie przerwał swego dzieła.

W walce z szatanem mądry Bóg nigdy nie przegrał.

Mądry Bóg nigdy nie został pokonany.

On potrafi przejrzeć wszelkie spiski szatana,

objawiając swą mądrość w oparciu o te podstępy.


Dokonując całego tego dzieła,

Bóg ofiarował ludziom zbawienie, mimo ich zepsucia.

Pozwolił im także dostrzec

swój autorytet, swą moc i mądrość,

w końcu ukaże im także swe sprawiedliwe usposobienie.

Wszystko to, by ukarać niegodziwych, a nagrodzić dobrych.

W walce z szatanem mądry Bóg nigdy nie przegrał.

Mądry Bóg nigdy nie został pokonany.

On potrafi przejrzeć wszelkie spiski szatana,

objawiając swą mądrość w oparciu o te podstępy.


Wszystko w niebie poddaje się władzy Boga,

a na ziemi wszystko leży u Jego stóp.

Źli, co nękają ludzi, zostaną skarceni przez Boga.

Wszystkie skutki, jakie przynosi dzieło, wynikają z Jego mądrości.

Niebo i ziemia wówczas zobaczą

Bożą wszechmoc, mądrość i realność!

W walce z szatanem mądry Bóg nigdy nie przegrał.

Mądry Bóg nigdy nie został pokonany.

On potrafi przejrzeć wszelkie spiski szatana,

objawiając swą mądrość w oparciu o te podstępy.


Adaptacja na podstawie: Powinieneś wiedzieć, jak cała ludzkość rozwijała się aż po dzień dzisiejszy, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 144 Znaczenie imienia Boga

Dalej: 146 Pogańskie narody będą sławić imię Boga

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

420 Efekt prawdziwej modlitwy

Krocz w szczerościi módl się, byś oszustwa nie miał w głębi serca.Modlitwa cię oczyści.Módl się, a zaznasz przez Boga dotknięcia.Wtedy twe...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze