16 Boży Przybytek Mojżeszowy przybył na ten świat

Gdy Bóg powróci, narody zostaną podzielone

wzdłuż granic wyznaczonych przez Jego palące płomienie.

Zjawi się jako gorejące słońce, jako Święty,

będzie szedł pośród narodów,

jak Jahwe pośród plemion żydowskich.

Słupem obłoku poprowadzi człowieka.

Ludzie ujrzą Jego chwałę,

bo pojawia się w ziemiach świętych.

Ujrzą sprawiedliwy dzień Boga,

Jego oblicze pełne chwały.

Tak się stanie, gdy Bóg zapanuje nad całą ziemią.

Ludzie będą bić pokłony,

a Boży Przybytek Mojżeszowy stanie pośród nich,

wzniesiony na skale dzieła, którego dziś dokonuje Bóg.

Bóg roztrzaska ołtarz plugastwa

i zbuduje nowy.

Ludzie będą służyć Mu w świątyni,

złożą w ofierze jagnięta, cielęta.

Ujrzycie dzień, w którym Bóg otrzyma wielką chwałę,

gdy zburzy świątynię i zbuduje nową.

Ujrzycie Boży Przybytek Mojżeszowy zstępujący na ziemię,

tak samo, jak ludzie patrzą na zstąpienie Boga.

Bóg na nowo zgromadzi narody po ich rozgromieniu,

zbuduje swą świątynię i postawi ołtarz,

by wszyscy mogli składać Mu ofiary i Mu służyć,

poświęcić się Jego dziełu pośród pogańskich narodów.

Wszyscy będą jak dzisiejsi Izraelici,

odziani w kapłańskie szaty, z koronami na głowach,

i z chwałą Boga pośród nich.

Jego majestat unosi się nad nimi, mieszka wśród nich.

Ludzie będą bić pokłony,

a Boży Przybytek Mojżeszowy stanie pośród nich,

wzniesiony na skale dzieła, którego dziś dokonuje Bóg.

Bóg roztrzaska ołtarz plugastwa

i zbuduje nowy.

Ludzie będą służyć Mu w świątyni,

złożą w ofierze jagnięta, cielęta.

Ujrzycie dzień, w którym Bóg otrzyma wielką chwałę,

gdy zburzy świątynię i zbuduje nową.

Ujrzycie Boży Przybytek Mojżeszowy zstępujący na ziemię,

tak samo, jak ludzie patrzą na zstąpienie Boga.

Bóg będzie działał wśród narodów pogańskich

podobnie jak działał w kraju Izraela.

Dzieło dokonane w Izraelu rozszerzy

i obejmie nim narody pogańskie.

Ludzie będą bić pokłony,

a Boży Przybytek Mojżeszowy stanie pośród nich,

wzniesiony na skale dzieła, którego dziś dokonuje Bóg.

Bóg roztrzaska ołtarz plugastwa

i zbuduje nowy.

Ludzie będą służyć Mu w świątyni,

złożą w ofierze jagnięta, cielęta.

Ujrzycie dzień, w którym Bóg otrzyma wielką chwałę,

gdy zburzy świątynię i zbuduje nową.

Ujrzycie Boży Przybytek Mojżeszowy zstępujący na ziemię,

tak samo, jak ludzie patrzą na zstąpienie Boga,

patrzą na zstąpienie Boga,

patrzą na zstąpienie Boga,

jak ludzie patrzą na zstąpienie Boga.

Na podstawie rozdziału „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 15 Bóg wraca jako zwycięzca

Dalej: 17 Sens ukazania się Boga

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce