35 Jawna administracja Boga w wszechświecie

Dopóki istnieć będzie stary świat,

Bóg ześle swój gniew na wszystkie narody

i objawi wszechświatu swe dekrety,

karcąc każdego, kto je naruszy.

Gdy Bóg przemawia do wszechświata,

wszyscy słyszą Jego głos i widzą Jego dzieła.

Przeciwni woli Boga lub odrzucający Go w czynach,

zostaną poddani Jego karceniu.

Gwiazdy, słońce i księżyc na niebie

Bóg odnowi, odnowi je.

Niebo nie będzie już takie samo.

Wszystko na ziemi będzie odnowione.

Słowa Boże dopełnią wszystko.

Narody świata zostaną ponownie podzielone.

Ich miejsce zajmie Boży naród.

Ziemskie narody już na zawsze przeminą.

Staną się królestwem wywyższającym Boga.

Narody ziemi będą zniszczone, przestaną istnieć.

Tych, spośród ludzi żyjących we wszechświecie,

którzy należą do diabła, czeka zagłada.

W Bożych płomieniach spłoną czciciele szatana.

Wszyscy poza tymi w nurcie obrócą się w proch,

Gwiazdy, słońce i księżyc na niebie

Bóg odnowi, odnowi je.

Niebo nie będzie już takie samo.

Wszystko na ziemi będzie odnowione.

Słowa Boże dopełnią wszystko.

Gdy Bóg karci wszystkie ludy, świat

religijny w różnym stopniu powróci do królestwa Boga.

Zostaną podbici Jego czynami,

gdyż ujrzeli oni "Świętego na białym obłoku".

Cała ludzkość będzie według swojego rodzaju

i będzie karcona według swoich czynów.

Zginą wszyscy, którzy stawiają opór Bogu.

Ci, których czyny nie mają z Nim nic wspólnego,

będą dalej żyć ze względu na swe postępowanie.

Władza nad nimi spocznie w rękach Bożego ludu i Jego synów.

Bóg objawi się wszystkim narodom i wszystkim ludziom,

a na ziemi wyrażać się będzie własnym głosem.

Bóg ogłosi ukończenie swego wielkiego dzieła,

a ludzkość ujrzy je na własne oczy.


Na podstawie Rozdziału 26 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 34 Zbliża się sprawiedliwy sąd Boży nad całym wszechświatem

Dalej: 36 Bóg dokonał nowego dzieła w całym wszechświecie

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce