87 Boża miłość rozlewa się po całym świecie

1 Dwa tysiące lat temu w chwale opuściłeś Judeę. Teraz, w dniach ostatecznych, pokorny i ukryty, przybyłeś do Chin. Ukazujesz się, działasz i wyrażasz prawdę, osądzając i oczyszczając ludzkość. Twoje słowa pokazują Twą wszechmoc, podbiły i udoskonaliły grupę ludzi. Zapłaciłeś każdą cenę, oddałeś wszystko dla zbawienia ludzkości.

2 Jesteś najwyższy i godny czci, a jednak poniżasz się, ukazując się jako człowiek, by wykonywać dzieło. Aroganccy zostają pokonani i poddają się przed Tobą. Sąd i karcenie Twoich słów ukazują Twą sprawiedliwość i świętość. Dogłębnie zepsuta ludzkość zostaje we wspaniały sposób oczyszczona. Twoje karcenie i sąd to Twa miłość i błogosławieństwo dla człowieka.

3 Stając się ciałem, znosisz ogromne upokorzenie, by wykonywać dzieło. Znosisz potępienie i bluźnierstwa ze strony człowieka, zostałeś odrzucony przez ten wiek. Przez długie lata trudności wytrwałeś w zbawianiu ludzkości, przemawiając i działając poprzez swoją krew, pot i łzy, czekasz na nawrócenie człowieka. Twoja sprawiedliwość i wierność podbiły serca milionów.

4 Twoja pokora i ukrycie budzi nasz głęboki podziw. Jesteśmy przepełnieni strachem i stajemy się niezwykle posłuszni, gdy widzimy Twoją sprawiedliwość i świętość. Słowa ludzkie nie wystarczą, aby nieść świadectwo o Twoich uczynkach. Wdzięczność i miłość zapuściły głęboko korzenie w naszych sercach. Ze wszystkich naszych skromnych sił będziemy wiernie wykonywać nasze obowiązki.

Wstecz: 86 To Bóg Wszechmogący jest tym, który mnie kocha

Dalej: 88 Wdzięczni za Bożą miłość

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

43 Wszystko w rękach Boga

ⅠRzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce