23 Bóg króluje w królestwie

Króluję w królestwie i w całym wszechświecie.

Jestem Królem królestwa, jestem Władcą wszechświata.


Od teraz zacznę gromadzić wszystkich

tych, którzy nie są wybrani.

Rozpocznę teraz dzieło swoje wśród narodów pogańskich.

Zacznę teraz ogłaszać Moje administracyjne dekrety

całemu światu, by z powodzeniem kolejny etap dzieła wykonać.


Zacznę teraz poprzez karcenie

szerzyć Me dzieło wśród pogan.

Będę teraz używał siły,

użyję jej przeciw poganom.

Rozpocznę teraz jednocześnie dzieło pośród Mych wybrańców.

Gdy Mój lud zapanuje,

wszyscy zostaną podbici.

Odpocznę, podbitym ukażę się.

Króluję w królestwie i w całym wszechświecie.

Jestem Królem królestwa, jestem Władcą wszechświata.


Zjawiam się w świętym królestwie

i w kraju plugastwa nie ma Mnie.

Wszyscy posłuszni i podbici

mogą ujrzeć Moją twarz.

Widzą Mnie oto na własne oczy,

ich uszy słyszą Mój głos.

To błogosławieństwo przeznaczyłem

dla urodzonych w dniach ostatecznych.

Króluję w królestwie i w całym wszechświecie.

Jestem Królem królestwa, jestem Władcą wszechświata.


Gdy otworzę zwój, to będzie dzień,

gdy wszyscy zostaną skarceni.

Gdy otworzę zwój, ludzie na całym świecie

zostaną poddani Mym próbom.

Wtedy Moje dzieło osiągnie apogeum.

Wszyscy ludzie będą żyć w mrocznej krainie;

pośród zagrożeń czyhających na nich, wszyscy ludzie będą żyć swym życiem.

Króluję w królestwie i w całym wszechświecie.

Jestem Królem królestwa, jestem Władcą wszechświata.

Gdy Mój dzień nadchodzi na oczach ludzi,

któż nie czuje lęku?

Któż mógłby się tym nie radować?

Wreszcie nadszedł koniec plugawego miasta Babilon.

Człowiek patrzy na nowy świat.

Niebo i ziemia zostały odnowione.


Adaptacja na podstawie: Słowa Boże dla całego wszechświata, rozdz. 29, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 22 Kiedy Królestwo urzeczywistni się na Ziemi

Dalej: 24 Ten, który uwalnia siedem grzmotów

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

420 Efekt prawdziwej modlitwy

Krocz w szczerościi módl się, byś oszustwa nie miał w głębi serca.Modlitwa cię oczyści.Módl się, a zaznasz przez Boga dotknięcia.Wtedy twe...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze