Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości

Szybkość

Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości

I

Bóg ucieleśniony wykonuje pracę, której człowiek nie potrafi,

gdyż Jego istota nie przypomina ludzkiej.

Może zbawić człowieka, ponieważ Jego tożsamość różni się od ludzkiej.

Ciało to jest tak ważne dla ludzkości,

ponieważ On jest człowiekiem, a przede wszystkim Bogiem;

bo On może wykonać pracę, której,

zwyczajny człowiek nie, nie, nie potrafi.

On może uratować zepsutego człowieka żyjącego z Nim na ziemi.

Bóg ucieleśniony jest taki sam, taki sam jak człowiek,

ale jest ważniejszy, niż każdy człowiek,

ponieważ to On może wykonać dzieło,

którego nie może Duch Boży.

II

On może świadczyć lepiej niż Jego Duch,

On w pełni może zdobyć człowieka.

To ciało jest normalne i zwyczajne,

ale Jego wkład w ludzkość i Jego znaczenie dla jej istnienia

czynią Go znacznie cenniejszym.

Wartość i znaczenie tego ciała nie mogą być przez nikogo policzone.

Chociaż to ciało nie może bezpośrednio zniszczyć szatana,

Jego dzieło może go pokonać i zdobyć człowieka,

zmuszając szatana do całkowitego poddania się Jego panowaniu.

Jest tak, ponieważ Bóg jest ucieleśniony,

dzięki czemu pokonać może szatana i zbawić ludzkość.

III

Bóg nie bezpośrednio niszczy Go, ale staje się ciałem,

aby pokonać człowieka skorumpowanego przez szatana.

A więc to On może lepiej świadczyć o sobie wśród stworzeń

i zbawić zepsutego człowieka.

Bóg ucieleśniony pokonał szatana.

To niesie z sobą mocniejsze świadectwo i jest bardziej przekonujące,

niż bezpośrednie zniszczenie szatana przez Ducha Bożego.

Bóg w ciele może bardziej pomóc człowiekowi w poznaniu Stwórcy

i lepiej świadczyć o sobie pośród, pośród stworzeń.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Tożsamość i pozycja Samego Boga

Dalej:Istotą Chrystusa jest Bóg

Powiązane treści