Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

184 Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości

Szybkość

184 Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości

Bóg ucieleśniony wykonuje pracę,

której człowiek nie potrafi,

gdyż Jego istota nie przypomina ludzkiej.

Może zbawić człowieka,

ponieważ Jego tożsamość różni się od ludzkiej.

Ciało to jest tak ważne dla ludzkości,

ponieważ On jest człowiekiem,

a przede wszystkim Bogiem;

bo On może wykonać pracę,

której, zwyczajny człowiek nie, nie, nie potrafi.

On może uratować

zepsutego człowieka żyjącego z Nim na ziemi.

Bóg ucieleśniony jest taki sam, taki sam jak człowiek,

ale jest ważniejszy, niż każdy człowiek,

ponieważ to On może wykonać dzieło,

którego nie może Duch Boży.

On może świadczyć lepiej niż Jego Duch,

On w pełni może zdobyć człowieka.

To ciało jest normalne i zwyczajne,

ale Jego wkład w ludzkość i Jego znaczenie

dla jej istnienia czynią Go znacznie cenniejszym.

Wartość i znaczenie tego ciała

nie mogą być przez nikogo policzone.

Chociaż to ciało nie może bezpośrednio zniszczyć szatana,

Jego dzieło może go pokonać i zdobyć człowieka,

zmuszając szatana do całkowitego

poddania się Jego panowaniu.

Jest tak, ponieważ Bóg jest ucieleśniony,

dzięki czemu pokonać może szatana i zbawić ludzkość.

Bóg nie bezpośrednio niszczy Go,

ale staje się ciałem, aby pokonać człowieka

skorumpowanego przez szatana.

A więc to On może lepiej świadczyć o sobie wśród stworzeń

i zbawić zepsutego człowieka.

Bóg ucieleśniony pokonał szatana.

To niesie z sobą mocniejsze świadectwo

i jest bardziej przekonujące,

niż bezpośrednie zniszczenie szatana przez Ducha Bożego.

Bóg w ciele może bardziej pomóc

człowiekowi w poznaniu Stwórcy

i lepiej świadczyć o sobie pośród, pośród stworzeń.

Na podstawie rozdziału

„Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Tylko Bóg Wszechmogący może zbawić człowieka

Dalej:Chrystus wyraża to, czym jest Duch

Powiązane treści

 • Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga

  Ⅰ Pewnego dnia poczujesz, że zagadką Stwórca nie jest, On nigdy nie ukrywał się, twarzy swej nie zakrywał przed tobą, wcale nie jest daleko; On już ni…

 • Miłość Boga jest najrzeczywistsza

  Ⅰ Bóg podbija was, jakże wielkim jest to zbawieniem. Wszyscy pełni jesteście grzechu i rozwiązłości. Teraz przed obliczem Boga, co karci i sądzi, dost…

 • Tożsamość i pozycja Samego Boga

  Ⅰ Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim, Bóg to Ten, który wszystkim zarządza. On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim, włada wszystkimi …

 • Będę kochać Boga po wsze czasy

  1 O Boże! Twoje słowa przywołują mnie z powrotem do Ciebie. Dzień i noc przechodzę szkolenie w Twoim królestwie. Tak wiele razy byłem słaby i negatywn…