152 Chrystus w swojej istocie jest posłuszny woli Ojca Niebieskiego

Duch jest istotą Chrystusa,

a to oznacza boskość.


Istotą Chrystusa jest Sam Bóg,

co nie zakłóca Jego dzieła.

On nie mógłby zrobić niczego, co

zniszczyłoby Jego dzieło.


Nie mógłby też wypowiedzieć słów

sprzecznych z Jego wolą.

Wcielony Bóg nie zahamuje

swojego zarządzania.


Bóg nie nosi w sobie buntu;

istotą Boga jest dobro.

On wyraża piękno, dobro, miłość.

Nawet w ciele posłuszny jest Ojcu.

Nawet za cenę własnego życia

zawsze byłby gotów całym sercem.


Nie ma w Bogu żadnej pychy,

ani kłamstwa i arogancji.

Choć dzieło trudne, a ciało słabe,

On dzieła Boga nigdy nie wstrzyma.


On nie porzuci woli Ojca

w geście nieposłuszeństwa.

Woli znosić cierpienia ciała

niż sprzeciwić się woli Ojca.


Człowiek sam decyduje,

lecz Chrystus tak nie postępuje.

Choć posiada On tożsamość Boga,

to przecież szuka On woli Ojca,

czyni, co Bóg powierza w ciele Mu.

Tego człowiek nie mógłby osiągnąć.


Każdy prócz Chrystusa

może działać wbrew Bogu.

Nikt nie może bezpośrednio

wykonać dzieła Boga;

nikt Bożego zarządzania

nie udźwignie na swych barkach.


Poddanie się woli Ojca jest istotą Chrystusa,

a nieposłuszeństwo wobec Boga

jest czymś właściwym szatanowi.

To jest zasadnicza sprzeczność.

Chrystus nie może mieć cech szatana.


Człowiek nie czyni dzieła Boga,

bo nie ma istoty Boga.

Człowiek działa dla swej korzyści,

a Chrystus spełnia wolę Ojca.


Adaptacja na podstawie: Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 151 Dzieło ciała i Ducha mają tę samą istotę

Dalej: 153 Tożsamością Chrystusa jest sam Bóg

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze