Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

W Chrystusie wyraża się cała istota Ducha

Szybkość

W Chrystusie wyraża się cała istota Ducha

I

Bóg wcielony zna człowieka, odkrywa każdy ludzki czyn,

zna zepsute usposobienie ludzi, wie, gdy nieposłuszni są.

Choć nie mieszka wśród doczesnych, zna ich naturę, zepsucie.

Oto, kim On jest. Choć sprawy świata nie dotyczą Go, to ziemskie prawa lepiej,

niż ktokolwiek inny zna. Bowiem ludzi dobrze zna i rozumie ich naturę.

II

Wie o działaniu Ducha, tak dzisiejszym, jak i przeszłym, to, czego oczy nie zobaczą,

to, czego uszy nie usłyszą. To cuda przez ludzi niepojęte,

mądrość, która filozofią nie jest.

Oto, kim On jest, On odsłania i kryje się przed człowiekiem,

a Jego wyraz i istota są właściwe dla Ducha, nie zaś dla niezwykłego człowieka.

III

Nie podróżuje dookoła świata, ale o świecie wszystko wie.

Zadaje się z prostymi ludźmi, lecz słowem swym przewyższa wszystkich.

Przebywa pośród odrętwiałych, co nie wiedzą, jak należy żyć.

On im da żyć prawdziwym życiem pokazując, jak podły i nędzny jest ich byt.

Oto, kim On jest, ponad tymi z ciała i krwi.

Obnaża, sądzi ludzi nie przez swe doświadczenia.

Znając i nienawidząc nieposłuszeństwa, odsłania ludzką nieprawość.

W swym dziele ludziom ujawnia swe usposobienie i istotę swą.

Nikt inny tego nie dokona, tylko On jeden, Chrystus.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Aby mieć dzieło Ducha Świętego, otwórz w modlitwie twe serce przed Bogiem

Dalej:Postawa Boga wobec człowieka

Może także ci się spodobać