8 Wszechmocny Bóg króluje

Jak wspaniale (wspaniale), Jego stopy są na Górze Oliwnej.

Usłyszcie - my, strażnicy, śpiewamy głośno,

gdyż Bóg powrócił na Syjon.

Widzieliśmy zniszczenie Jerozolimy!

Dziś śpiewamy z radości, bowiem

Bóg koi nas i zbawia Jerozolimę.

Bóg ukazuje swe święte ramię,

ukazuje się jaki jest.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

Wszechmocny Boże, wysyłasz z tronu

do wszystkich kościołów siedem Duchów,

objawiając swe tajemnice.

Zasiadasz na tronie chwały.

Sprawiedliwością umacniasz królestwo Twoje.

Kłaniają Ci się wszystkie narody.

Wszechmocny Bóg, ukazuje się jaki jest.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

Ciemność spowija ziemię i ludzi.

Ale Ty, Boże, oświecasz nas swym blaskiem,

ujawnia się w nas chwała Twa.

Twój blask ściąga wszystkie narody i królów.

Rozglądasz się wokół siebie.

Przybyli z daleka synowie otaczają Cię.

Twe córki również, w Twych ramionach.

Prowadzisz nas naprzód do królestwa Twego.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

Z sercem szczerym, pogodnym i wiernym,

dla Ciebie Twe świadectwo niesiemy,

Tobie wszelka chwała i cześć.

Buduje i spaja nas łącząca harmonia.

Spraw, byśmy Ci się podobali,

byś mógł nas wykorzystać.

Twa wola niech spełni się na ziemi

i niechże nic jej nie zatrzyma.

Ty rozpiąłeś pasy królom, by bramy ich miast

dla Ciebie stanęły otworem

po wsze czasy już.

Albowiem blask Twojej chwały zajaśniał tu.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

Wszechomogący Boże! Tobie dzięki i cała chwała!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

króluje nad wszystkim nasz Bóg!


Na podstawie Rozdziału 25 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 7 Pojawiło się Święte Duchowe Ciało Boga Wszechmogącego

Dalej: 9 Wszechmocny Bóg zasiadł na chwalebnym tronie

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

420 Efekt prawdziwej modlitwy

ⅠKrocz w szczerościi módl się, byś oszustwa nie miał w głębi serca.Modlitwa cię oczyści.Módl się, a zaznasz przez Boga dotknięcia.Wtedy twe...

43 Wszystko w rękach Boga

ⅠRzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce