Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

7 Wszechmocny Bóg króluje

Szybkość

7 Wszechmocny Bóg króluje

Jak wspaniale (wspaniale), Jego stopy są na Górze Oliwnej.

Usłyszcie - my, strażnicy, śpiewamy głośno,

gdyż Bóg powrócił na Syjon.

Widzieliśmy zniszczenie Jerozolimy!

Dziś śpiewamy z radości, bowiem

Bóg koi nas i zbawia Jerozolimę.

Bóg ukazuje swe święte ramię,

ukazuje się jaki jest.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

Wszechmocny Boże, wysyłasz z tronu

do wszystkich kościołów siedem Duchów,

objawiając swe tajemnice.

Zasiadasz na tronie chwały.

Sprawiedliwością umacniasz królestwo Twoje.

Kłaniają Ci się wszystkie narody.

Wszechmocny Bóg, ukazuje się jaki jest.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

Ciemność spowija ziemię i ludzi.

Ale Ty, Boże, oświecasz nas swym blaskiem,

ujawnia się w nas chwała Twa.

Twój blask ściąga wszystkie narody i królów.

Rozglądasz się wokół siebie.

Przybyli z daleka synowie otaczają Cię.

Twe córki również, w Twych ramionach.

Prowadzisz nas naprzód do królestwa Twego.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

Z sercem szczerym, pogodnym i wiernym,

dla Ciebie Twe świadectwo niesiemy,

Tobie wszelka chwała i cześć.

Buduje i spaja nas łącząca harmonia.

Spraw, byśmy Ci się podobali,

byś mógł nas wykorzystać.

Twa wola niech spełni się na ziemi

i niechże nic jej nie zatrzyma.

Ty rozpiąłeś pasy królom, by bramy ich miast

dla Ciebie stanęły otworem

po wsze czasy już.

Albowiem blask Twojej chwały zajaśniał tu.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

Wszechomogący Boże! Tobie dzięki i cała chwała!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

króluje nad wszystkim nasz Bóg!

Na podstawie Rozdziału 25

„Wypowiedzi Chrystusa na początku”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Bóg wszechmogący zjawia się jako Słońce sprawiedliwości

Dalej:Wszechmocny Bóg zasiadł na chwalebnym tronie

Powiązane treści

 • Władza Boga istnieje wszędzie

  Ⅰ Bóg ma władzę we wszystkich sytuacjach. Bóg decyduje o każdym ludzkim losie, o każdej rzeczy, wedle swych myśli i życzeń, i nie zmieni tego żaden cz…

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…

 • Bóg jest sprawiedliwy dla wszystkich

  Ⅰ Jeśli chodzi o to, jak szukasz Boga lub jak Go traktujesz, to największe znaczenie ma Twoje nastawienie. Boga nie można lekceważyć ani odsuwać na b…

 • Oznaki Bożego zwycięstwa

  Ⅰ Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci. Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe, przestrzega tego, co ustalił Bóg. Wówczas Bóg zyska grupę ludz…