Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

18 Bóg Wszechmogący, Król chwały

Wcielony Bóg Wszechmogący

jest Królem chwały, Królem chwały.

Zasiada na tronie i sądzi wszystkie narody.

W majestacie i gniewie pojawia się na Wschodzie

i rozpoczyna się sąd wielkiego białego tronu.

Bóg Wszechmogący odnosi zwycięstwo,

i rządzi wszystkimi narodami, dzierżąc swoją żelazną laskę.

Bóg Wszechmogący jest Królem chwały,

Król chwały jest Bogiem Wszechmogącym.

Wcielony Bóg Wszechmogący

jest Królem chwały, Królem chwały.

On jest jedynym Zbawicielem ludzkości.

Wyraża prawdę, aby ludzi oczyścić i zbawić,

nie ma, ach, nie ma zbawienia poza Nim.

Bóg Wszechmogący jest Barankiem,

otwiera siedem pieczęci i rozwija zwój.

Król chwały jest Bogiem Wszechmogącym,

Bóg Wszechmogący jest Królem chwały.

Wcielony Bóg Wszechmogący

jest Królem chwały, Królem chwały.

On przynosi Wiek Królestwa i kończy Wiek Łaski.

Słowa, które wypowiada, są jak błyskawica,

świecąca ze Wschodu aż po Zachód.

Bóg Wszechmogący jest prawdziwym światłem,

wszystkie narody kroczą w Jego świetle.

Bóg Wszechmogący jest Królem chwały,

Król chwały jest Bogiem Wszechmogącym.

Wcielony Bóg Wszechmogący

jest Królem chwały, Królem chwały.

Pokonał szatana i będzie Królem na wieki.

Zajmujemy swoje miejsca jako istoty stworzone,

i wielbimy Wszechmogącego, który był, jest i będzie.

Bóg Wszechmogący jest jedynym prawdziwym Bogiem,

Jemu niech będzie wszelka chwała, cześć, sława i moc.

Król chwały jest Bogiem Wszechmogącym,

Bóg Wszechmogący jest Królem chwały.

Wstecz:Wszystkie narody przychodzą do Twego światła

Dalej:Bóg zasiada na tronie

Powiązane treści