16 Bóg Wszechmogący, Król chwały

Wcielony Bóg Wszechmogący

jest Królem chwały, Królem chwały.

Zasiada na tronie i sądzi wszystkie narody.

W majestacie i gniewie pojawia się na Wschodzie

i rozpoczyna się sąd wielkiego białego tronu.

Bóg Wszechmogący odnosi zwycięstwo,

i rządzi wszystkimi narodami, dzierżąc swoją żelazną laskę.

Bóg Wszechmogący jest Królem chwały,

Król chwały jest Bogiem Wszechmogącym.

Wcielony Bóg Wszechmogący

jest Królem chwały, Królem chwały.

On jest jedynym Zbawicielem ludzkości.

Wyraża prawdę, aby ludzi oczyścić i zbawić,

nie ma, ach, nie ma zbawienia poza Nim.

Bóg Wszechmogący jest Barankiem,

otwiera siedem pieczęci i rozwija zwój.

Król chwały jest Bogiem Wszechmogącym,

Bóg Wszechmogący jest Królem chwały.

Wcielony Bóg Wszechmogący

jest Królem chwały, Królem chwały.

On przynosi Wiek Królestwa i kończy Wiek Łaski.

Słowa, które wypowiada, są jak błyskawica,

świecąca ze Wschodu aż po Zachód.

Bóg Wszechmogący jest prawdziwym światłem,

wszystkie narody kroczą w Jego świetle.

Bóg Wszechmogący jest Królem chwały,

Król chwały jest Bogiem Wszechmogącym.

Wcielony Bóg Wszechmogący

jest Królem chwały, Królem chwały.

Pokonał szatana i będzie Królem na wieki.

Zajmujemy swoje miejsca jako istoty stworzone,

i wielbimy Wszechmogącego, który był, jest i będzie.

Bóg Wszechmogący jest jedynym prawdziwym Bogiem,

Jemu niech będzie wszelka chwała, cześć, sława i moc.

Król chwały jest Bogiem Wszechmogącym,

Bóg Wszechmogący jest Królem chwały.

Wstecz: 15 Sprawiedliwy, Wszechmogący i Praktyczny Bóg

Dalej: 17 Bóg zasiada na tronie

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

657 Próby wymagają wiary

ⅠW obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią.Nie widzą jasno, czego chce Bóg,ani najlepszej ścieżki praktyki.Lecz musisz...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce