5 Bóg Wszechmogący pojawił się na Wschodzie

Zbawiciel powrócił na białej chmurze

jako Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych.

Wyraża prawdę, aby sądzić i obmywać człowieka,

zapoczątkowując Wiek Królestwa.

Sąd zaczyna się od domu Bożego,

ujawnia sprawiedliwe usposobienie Boga.

Pełen gniewu i majestatu,

pojawia się na Wschodzie.

Bóg Wszechmogący pojawił się na Wschodzie.

Jesteśmy potomkami wielkiego czerwonego smoka,

którzy mieli szczęście być wychowywani przed obliczem Boga.

Osiągnięcie zbawienia w dniach ostatecznych

to naprawdę łaska i wywyższenie uzyskane od Niego.

Kto jest szczęśliwszy czy bardziej błogosławiony niż my?

Bóg podniósł nas ze sterty łajna

i zbawia nas od wpływu szatana.

Bóg Wszechmogący pojawił się na Wschodzie.

Wcielenie Boga jest tak rzadkie,

On sam przychodzi, by działać i prowadzić.

Cieszymy się słowami Boga każdego dnia.

Kiedy rozumiemy prawdę, nasz duch jest spokojny.

Przyjmując sąd, twarzą w twarz z Bogiem,

obmyci ze skażenia, przypominamy ludzi.

Podążanie za Bogiem i świadczenie o Nim jest

naszym największym błogosławieństwem.

Bóg Wszechmogący pojawił się na Wschodzie.

Słowa Boże mają władzę i moc,

podbijają i czynią zwycięzców.

Prawda panuje na ziemi,

a czas Boga z pewnością już nadszedł.

Wielkie katastrofy niszczą stary świat,

objawiając Bożą sprawiedliwość.

Wszystkie siły zła obrócone w pył,

Królestwo Boże przybywa na ziemię.

Bóg Wszechmogący pojawił się na Wschodzie.

Bóg Wszechmogący pojawił się na Wschodzie.

Wstecz: 4 Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych

Dalej: 6 Chrystus dni ostatecznych, zbawienie ludzkości

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

210 Jak szukać śladów Boga

ⅠSkoro szukamy śladów Boga,musimy szukać, szukać Jego woli,szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga,szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga.Bo...

15 Bóg wraca jako zwycięzca

ⅠSam Bóg staje w obliczu wszechświata,osoba Jego tam jest gdzie Wschód!Któż nie uklęknie, by chwalić Go?Któż nie powie: „To prawdziwy...

1018 Oznaki Bożego zwycięstwa

Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci.Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe,przestrzega tego, co ustalił Bóg.Wówczas Bóg zyska...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze