Piosenki religijne

32 powiązanych materiałów multimedialnych

Piosenki religijne 2020 – Zbiór pieśni

[00:00:00] Ludzkość jest wciąż tą samą ludzkością, którą Bóg stworzył [00:03:42] Dawno temu Bóg zdecydował o losie człowieka [00:09:51] Życie człowieka w całości jest pod władzą Boga [00:14:55] Bóg podbije ludzi należących do wszystkich narodów [0…

28 czerwca 2020

Piosenki religijne 2020 – Zbiór pieśni

[00:00:00] Słowo Boga jest władzą i sądem [00:04:46] Okaż mądrość i podporządkuj się wszystkim zrządzeniom Boga [00:10:05] Trzy przestrogi od Boga dla człowieka [00:14:07] Wyraz miłości Piotra do Boga [00:18:00] Tylko Stwórca lituje się nad tą lud…

28 lipca 2020

Pieśni kościelne 2020 – Śpiewnik religijny

[00:00:00] Każdy naród czci Boga Wszechmogącego [00:07:34] Bóg żarliwie pragnie tych, którzy mogą spełnić Jego wolę [00:10:57] Bóg przywróci dawny stan stworzenia [00:16:28] Nikt nie dokłada starań, by zrozumieć Boga [00:22:17] Nikt nie może odejś…

11 lipca 2020

Pieśni na uwielbienie – Piosenki chrześcijańskie 2020

[00:00:00] Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej [00:04:35] Naśladujcie Pana Jezusa [00:10:37] Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga [00:16:18] Jak szukać śladów Boga [00:22:12] Doskonała Boża troska nad wszystkim [00:25:14] Bóg wcielony jest najbardziej godny miłości [0…

03 stycznia 2020

Pieśni uwielbienia – Piosenki chrześcijańskie

1. 0:00 „Czysta miłość bez skazy” 2. 04:24 „Boża miłość i istota są bezinteresowne” 3. 07:35 „Jak szukać śladów Boga” 4. 13:29 „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga” 5. 17:06 „Pokora Boga jest tak miła” 6. 21:44 „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukoch…

17 sierpnia 2019

Muzyka chrześcijańska z napisami „Piotr najlepiej znał Boga”

Ⅰ Piotr latami wierny Bogu był, nigdy nie uskarżał się. Nawet Hiob nie dorównywał mu, jeszcze mniej święci przez wieki. Piotr starał się poznać Boga, ale też poznać Go, gdy szatan knuł. Lata służby, wedle Bożego serca, więc szatan nie mógł wykorzystać go. Piotr Boga znał, P…

06 stycznia 2020

Muzyka chrześcijańska 2019 | „Naśladujcie Pana Jezusa”

I Jezus wypełnił misję Boga, dzieło odkupienia wszystkich ludzi oddając swoje troski Bożej woli bez egoistycznych celów i planów. Na pierwszym miejscu postawił plan Boży. Modlił się do Ojca, poszukując boskiej Jego woli. Poszukiwał, zawsze modlił się. Jeśli jak Jezus powier…

15 maja 2019