Pieśń chrześcijańska | „Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego”

06 sierpnia 2018

I

Bóg stał się ciałem, bo celem Jego dzieła,

nie jest szatana duch ani nic cielesnego, tylko sam człowiek.

Ciało człowieka zepsuł szatan i stało się ono przedmiotem Bożej pracy.

Obiektem Boskiego zbawienia jest człowiek.

Człowiek jest śmiertelny – to tylko ciało i krew.

Jego zbawieniem jest Sam Bóg.

Bóg musi stać się ciałem, gdyż tak,

ma dokonać się dzieło Boże, przynosząc najlepszy rezultat.

Bóg musi przyjąć ciało, bo człowiek jest ciałem, które nie może pokonać grzechu.

Człowiek nie wyzwoli się z cielesności.

II

Szatan zepsuł ludzkie ciało,

dotkliwie je zranił i zaślepił.

Bóg stał się ciałem,

bo człowiek jest obiektem Jego zbawienia,

a szatan przeszkadza Bożej pracy, wykorzystując ludzkie ciało.

Bóg walczy z szatanem – zdobywając człowieka, ratuje go zarazem.

W ten sposób Bóg musi stać się ciałem,

aby wypełnić swoje dzieło.

Szatan opanował ludzkie ciało, zepsuł je i Bóg musi to pokonać.

By pokonać szatana i zbawić ludzkość,

Bóg musi przyjść na ziemię i stać się ciałem. To prawdziwe dzieło.

III

Kiedy Bóg działa w ciele, walczy z szatanem (walczy z szatanem) naprawdę.

Gdy Jego dzieło w zakresie ducha staje się rzeczywiste,

jest realne na ziemi, w człowieku.

Bóg zdobywa człowieka niepokornego,

pokonuje (pokonuje) w nim szatana,

zbawiając ostatecznie ludzkość.

Było konieczne, by Bóg stał się człowiekiem, na wygląd i kształt stworzenia,

by walczyć z szatanem i zdobyć człowieka.

Bóg musiał stać się człowiekiem

aby ocalić ludzi pod tą samą zewnętrzną osłoną,

lecz zranionych przez szatana.

Gdy ludzie są Bogu wrodzy, Bóg musi ich zdobyć.

Człowiek jest celem Boskiego zbawienia,

Bóg musi przyjąć ciało i stać się człowiekiem.

W ten sposób Jego praca jest łatwiejsza.

Bóg może pokonać szatana, Bóg może podbić ludzkie serca,

Bóg może (Bóg może) ocalić człowieka (ocalić człowieka).

z książki „Słowo ukazuje się w ciele

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Kościół Boga Wszechmogącego YouTube: https://www.youtube.com/c/KościółBogaWszechmogącego

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze