Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Hymn uwielbienia Boga | “Lud Boży we wszystkich narodach w jedności wyraża swoje uczucia” Chwalcie Boga

Serie filmów muzycznych   1133  

Wstęp

Hymn uwielbienia Boga | “Lud Boży we wszystkich narodach w jedności wyraża swoje uczucia” Chwalcie Boga

I

Spójrz na Boże królestwo, gdzie Bóg króluje nad wszystkim.

Od początku stworzenia aż po dzisiejszy dzień,

synowie Boży, których prowadzi, przeszli przez udrękę.

Przeszli wzloty, upadki.

Lecz dziś w Jego świetle mieszkają.

Kto nie szlocha nad wczorajszą niesprawiedliwością?

Kto nie roni łez nad życiem z trudem wywalczonym?

Kto nie korzysta z okazji, by Bogu swe serce dać?

Kto nie użyczy głosu swej pasji i doświadczeniu?

Kto nie szlocha nad wczorajszą niesprawiedliwością?

Kto nie roni łez nad życiem z trudem wywalczonym?

Kto nie korzysta z okazji, by Bogu swe serce dać?

Kto nie użyczy głosu swej pasji i doświadczeniu?

II

Bóg żyje w ich sercach, bo Jego dzieło wypełniło się.

Kto nie szlocha nad wczorajszą niesprawiedliwością?

Kto nie roni łez nad życiem z trudem wywalczonym?

Kto nie korzysta z okazji, by Bogu swe serce dać?

Kto nie użyczy głosu swej pasji i doświadczeniu?

Kto nie szlocha nad wczorajszą niesprawiedliwością?

Kto nie roni łez nad życiem z trudem wywalczonym?

Kto nie korzysta z okazji, by Bogu swe serce dać?

Kto nie użyczy głosu swej pasji i doświadczeniu?

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Pieśń chrześcijańska „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/no-one-is-aware-of-God-s-arrival-hymn.html

Pieśń uwielbienia „Hymn Królestwa (II) Nadszedł Bóg, Bóg jest królem”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/God-is-come-God-is-king-choir.html

Słowo Boże „Jakie poglądy powinni mieć wierzący?” – Ewangelia na dziś

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/viewpoint-believers-ought-to-hold-word.html

Film chrześcijański | „Przebudzenie ze snu” Ujawnienie tajemnicy królestwa niebieskiego (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/awakening-from-the-dream-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga