Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Bóg wykorzystuje swoje wszechmocne i mądre sposoby, aby dostarczyć wszystko i utrzymać przetrwanie ludzkości

2

maintain-mankinds-survival

Na początku mówiliśmy o żywym środowisku ludzkości i o tym, co Bóg uczynił, przygotował i z czym się uporał przez wzgląd na to środowisko, mówiliśmy też o związkach między wszystkimi rzeczami, jakie przygotował Bóg dla ludzkości, oraz o tym, jak Bóg zarządza tymi związkami w celu niedopuszczenia do tego, by owe rzeczy stworzone wyrządziły szkodę ludzkości. Bóg rozwiązał również problem negatywnego wpływu, jaki na środowisko człowieka wywierają rozmaite czynniki wywoływane przez wszelkie rzeczy stworzone; umożliwił wszystkim rzeczom maksymalizację ich funkcji, a ludzkości zapewnił korzystne środowisko i wszelkie dobrodziejstwa, umożliwiając jej przystosowanie się do takiego środowiska oraz kontynuację cyklu reprodukcyjnego i normalne życie. Następną rzeczą było niezbędne dla ludzkiego organizmu pożywienie – codzienne jedzenie i picie. Również i ono jest koniecznym warunkiem przetrwania człowieka. Innymi słowy, ludzkie ciało nie może przeżyć dzięki samemu tylko powietrzu, słońcu czy wiatrowi – albo dzięki odpowiednim temperaturom. Człowiek musi jeszcze napełnić czymś żołądek. Również wszystko to, co trafia do ludzkich żołądków, zostało bez wyjątku przygotowane dla ludzkości przez Boga – jest to źródło ludzkiego pożywienia. Czy widząc wszystkie te obfite, nieprzebrane dobra – źródło jedzenia i picia ludzkości – możecie powiedzieć, że Bóg jest źródłem zaopatrującym ludzkość we wszystkie rzeczy? (Tak.) Gdyby Bóg, stwarzając wszystkie rzeczy, stworzył tylko drzewa i trawę albo tylko różne istoty żywe, a ludzkość nie mogłaby spożywać żadnej z nich – czyż byłaby w stanie przetrwać aż do dzisiaj? A co gdyby pośród wszelkich rzeczy stworzonych rozmaite byty żywe i rośliny przeznaczone były wyłącznie na paszę dla bydła, owiec albo dla zebr, jeleni i innego rodzaju zwierząt – na przykład lwy miałyby takie samo pożywienie jak zebry i jelenie, a tygrysy miałyby takie samo pożywienie jak owce i świnie – nie byłoby jednak ani jednej rzeczy nadającej się do jedzenia dla ludzi? Czy coś takiego by się sprawdziło? Nie. Ludzkość nie byłaby w stanie przetrwać. A co gdyby ludzie jedli tylko liście z drzew? Czy to by się sprawdziło? Ludzkie żołądki nie byłyby w stanie tego znieść. Nie dowiesz się tego, dopóki sam tego nie przetestujesz, ale gdy tylko to zrobisz, natychmiast się przekonasz, że tak jest. A czy możesz jeść trawę przygotowaną dla owiec? Może nic ci się nie stanie, jeśli skosztujesz odrobinę, ale długo na niej nie przetrwasz. Są jeszcze rzeczy, które mogą być pożywieniem zwierząt, ale dla człowieka byłyby trucizną. Istnieją ponadto rzeczy trujące, które bez przeszkód mogą być zjadane przez zwierzęta, lecz nie przez ludzi. Innymi słowy, Bóg stworzył ludzi, tak więc najlepiej zna On zasady, strukturę ludzkiego ciała oraz jego potrzeby. Bóg ma całkowitą jasność w kwestii układu ludzkiego ciała, jego zawartości i jego potrzeb, jak również tego, w jaki sposób funkcjonują organy wewnętrzne, jak przebiega wchłanianie, wydalanie oraz metabolizm. Ludzie nie mają jasności w tej kwestii i czasami odżywiają się oraz suplementują na ślepo. Suplementują się bez umiaru, co kończy się zaburzeniem równowagi. Jeśli odżywiając się w normalny sposób, czerpiesz radość z rzeczy, które przygotował dla ciebie Bóg, nic złego cię nie spotka. Nawet jeśli jesteś czasem w złym nastroju i masz zastój krwi, nie ma to znaczenia. Musisz tylko spożywać rośliny określonego typu, a zastój krwi zniknie. Bóg przygotował wszystkie te rzeczy. Tak więc w oczach Boga ludzkość zdecydowanie góruje poziomem nad wszystkimi innymi istotami żywymi. Bóg przygotował środowisko życiowe dla wszelkiego rodzaju roślin, przygotował też pożywienie i środowisko życiowe dla wszelkiego rodzaju zwierząt, ale tylko w przypadku ludzkości jej wymogi wobec własnego środowiska życiowego są tak restrykcyjne i nie dopuszczają najmniejszych zaniedbań. W przeciwnym razie ludzkość nie byłaby w stanie dalej się rozwijać, przedłużać gatunku ani normalnie żyć. Najlepiej wie to w swoim sercu sam Bóg. Kiedy Bóg to uczynił, położył na to większy nacisk niż na cokolwiek innego. Być może nie potrafisz odczuć istotności jakiejś nieznaczącej rzeczy, którą widzisz i z której czerpiesz radość, czy też czegoś, z czym – masz takie poczucie – się rodzisz i czym możesz się cieszyć, a przecież Bóg już dawno przygotował to dla ciebie w swej mądrości. Bóg usunął czy w możliwie największym stopniu osłabił wpływ wszelkich czynników negatywnych, które nie sprzyjają ludzkości i mogą zaszkodzić ludzkiemu ciału. Co to wyjaśnia? Czy wyjaśnia to nastawienie, jakie miał wobec ludzkości Bóg, kiedy ją w owym czasie stwarzał? Jakie było to nastawienie? Nastawienie Boga było rygorystyczne i poważne, nie tolerował On ingerencji jakichkolwiek czynników czy warunków innych niż On sam, bądź ingerencji wrogich sił. Dostrzegasz już na tej podstawie nastawienie Boga, gdy stwarzał On ludzkość, a także sposób, w jaki zarządzał On ludzkością w owym czasie. Jakie jest Boże nastawienie? Środowisko życiowe, zapewniające ludzkości przetrwanie, jak również jej pokarmy, napoje i zaspokajane na co dzień potrzeby – świadczą o postawie odpowiedzialności, jaką Bóg przyjął wobec ludzkości od chwili jej stworzenia, a także o Bożej determinacji, by ludzkość w owym czasie ocalić. Czy dostrzegamy w tym wszystkim autentyczność Boga? Czy dostrzegamy w tym Bożą cudowność? Czy dostrzegamy w tym Bożą nieprzeniknioność? Bożą wszechmoc? Bóg po prostu wykorzystuje swoje wszechpotężne i mądre drogi do tego, by zaopatrywać całą ludzkość oraz wszelkie rzeczy. A propos, skoro już tyle powiedziałem, czy możecie powiedzieć, że Bóg jest źródłem życia wszystkich rzeczy? (Tak.) Jest to pewne. Macie jakieś wątpliwości? (Nie.) Zaopatrywanie przez Boga wszystkich rzeczy w dostatecznym stopniu świadczy o tym, że Bóg jest źródłem życia wszystkich bytów, ponieważ jest On źródłem środków umożliwiających wszystkim rzeczom istnienie, życie, reprodukcję i przetrwanie. Poza Bogiem nie ma już nikogo. Bóg zaspokaja wszystkie potrzeby wszystkich bytów i wszystkie potrzeby ludzkości, niezależnie od tego, czy mowa tu o potrzebach najbardziej podstawowych – o tym, czego ludzie potrzebują na co dzień – czy też mowa o zaopatrywaniu ludzkich duchów w prawdę. Z każdej perspektywy, jeśli chodzi o Bożą tożsamość i status wobec ludzkości, tylko sam Bóg jest źródłem życia wszystkich rzeczy. Czy tak jest? (Tak.) Innymi słowy, Bóg jest na tym materialnym świecie Władcą, Panem i Zaopatrzycielem tego materialnego świata, który ludzie na własne oczy widzą i poznają. Czyż nie tym jest dla ludzkości Boża tożsamość? To najzupełniejsza prawda. Gdy więc widzisz fruwające na niebie ptaki, powinieneś wiedzieć, że Bóg stworzył istoty zdolne do fruwania. Istnieją jednak jeszcze istoty, które pływają w wodzie: mają one także odmienne sposoby na przetrwanie. Drzewa i rośliny żyjące w glebie, wiosną wypuszczają pędy, wydają owoc, a jesienią tracą liście, zimę zaś – z opadłymi liśćmi – przeczekują. Taki jest ich sposób na przetrwanie. Bóg stworzył wszystkie istoty, z których każda przechodzi rozmaite formy i używa różnych metod oraz sposobów, by zamanifestować własną moc i formę życia. Nieważne, co to za metody, wszystko jest we władzy Boga. W jakim celu Bóg włada wszystkimi tymi rozmaitymi formami życia, istotami żywymi? Czy przez wzgląd na przetrwanie ludzkości? (Tak.) Bóg sprawuje kontrolę nad tymi wszystkimi prawami życia przez wzgląd na przetrwanie ludzkości. Świadczy to jedynie o tym, jak istotne jest dla Boga przetrwanie ludzkości.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Powiązane treści