Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Bóg wytyczył granice między różnymi rasami

30

(…) Dlaczego nakreślił je w ten sposób? To naprawdę ważne dla całej ludzkości – naprawdę ważne! Bóg wytyczył obszar dla każdej żywej istoty i wyznaczył sposób przetrwania dla każdego typu człowieka. On również podzielił ludzi zamieszkujących ziemię na różne typy i różne rasy, wyznaczając im przestrzeń. O tym właśnie chcemy porozmawiać w następnej kolejności.

Bóg wytyczył granice między różnymi rasami

Po czwarte, Bóg wytyczył granice między różnymi rasami. Na ziemi mieszkają osoby białe, czarne, śniade i żółte. To odmienne typy ludzi. Bóg wyznaczył im też inne obszary do życia, tak więc, nie uświadamiając sobie tego, mieszkają w odpowiednich, nadających się do przetrwania, zarządzanych przez Niego środowiskach. Nikt nie może się z tego wyłamać. Przykładowo na jakich terenach najczęściej żyją biali ludzie? W większości mieszkają w Europie i Ameryce. Ludzie o ciemnym kolorze skóry żyją głównie w Afryce. Na jakich terenach przebywają ludzie o brązowej karnacji? Żyją w szczególności w Azji Południowo-Wschodniej i Azji Południowej, w państwach takich jak Tajlandia, Indie, Mjanma, Wietnam i Laos. Żółci ludzie żyją przede wszystkim w Azji, czyli w Chinach, Japonii, Korei Południowej i tym podobnych państwach. Bóg rozmieścił odpowiednio wszystkie te rasy, tak by były rozrzucone po różnych częściach świata. W każdej z nich Bóg dawno już przygotował środowisko życia dla danego typu ludzi. W każdym z nich przyszykował kolor gleby i jej składniki. Inaczej mówiąc, składniki w organizmach białych i czarnych ludzi nie są takie same, różnią się też od tych, które znajdują się w organizmach ludzi o innych kolorach skóry. Gdy Bóg stwarzał wszystkie byty, przygotował środowisko pozwalające na przetrwanie danej rasy. Jego celem było, aby ludzie danego typu – po tym, jak zaczną się rozmnażać i zwiększy się ich liczba – mogli na danym obszarze pozostać. Zanim Bóg powołał do życia istoty ludzkie, wszystko już obmyślił – planował oddać Europę i Amerykę białym ludziom, aby umożliwić im rozwój i przetrwanie. Tak więc, gdy Bóg stwarzał ziemię, miał już plan i zamysł, miał też cel w tym, co umieszczał na danej połaci ziemi, wiedząc, kogo ma ona wyżywić. Na przykład dawno zaplanował, jakie góry, ile równin i źródeł wody, jakie rodzaje ptaków, zwierząt lądowych, ryb i roślin się na niej znajdą. Przygotowując dla danego typu ludzi i rasy otoczenie nadające się do przetrwania, Bóg wziął pod uwagę wiele aspektów: środowisko geograficzne, składniki gleby, gatunki ptaków i zwierząt lądowych, wielkość różnych gatunków ryb i ich składniki, właściwości wody, jak również rozmaite typy roślinności… Bóg przygotował to wszystko dawno temu. Oto rdzenne środowisko życia białych ludzi, które Bóg dla nich stworzył i przygotował. Czy zauważyliście, że, powołując do bytu wszystkie istoty, Bóg dokładnie przemyślał ten akt i działał zgodnie z planem. (Tak. Boże przemyślenia na temat różnych typów ludzi były bardzo wnikliwe. W środowiskach życia różnych ras przygotował odpowiednie gatunki ptaków, zwierząt lądowych i ryb, liczbę gór i równin. Wszystko to zostało bardzo troskliwie i dokładnie rozważone.) Na przykład czym przede wszystkim żywią się biali ludzie? Posiłki, które jedzą biali znacząco różnią się od tych spożywanych przez Azjatów. Podstawowe artykuły żywnościowe białych to przede wszystkim mięso, jaja, mleko i drób. Produkty zbożowe, takie jak chleb i ryż nie są, mówiąc ogólnie, uważane za podstawę diety, które dołącza się do posiłków. Nawet jedząc sałatkę warzywną, dorzucają do niej pieczoną wołowinę lub kurczaka. Nawet, gdy spożywają produkty pszenne, dodają ser, jajka lub mięso. Innymi słowy, ich podstawowe wyżywienie nie składa się głównie z produktów pszennych lub ryżu, jedzą sporo mięsa i sera. Często piją wodę z lodem, ponieważ pochłaniają naprawdę wysokokaloryczne potrawy. Biali są więc naprawdę krzepkimi ludźmi. Takie źródła egzystencji, takie środowisko przygotował im Bóg, aby mogli prowadzić właściwy sobie styl życia. Jest on odmienny od tych, jakie prowadzą ludzie innych ras. W sposobie życia białych nie ma nic dobrego ani złego, jest wrodzony, zaplanowany przez Boga i poddany Jego rządom i ustaleniom. Mają określony styl życia i źródła utrzymania wyznaczone ze względu na rasę, a także na nadające się do przetrwania środowisko przygotowane przez Boga. Można powiedzieć, że środowisko życia przyszykowane przez Niego białym ludziom i codzienny pokarm, który z tego środowiska pozyskują, są bogate i obfite.

Bóg przygotował także środowiska niezbędne do przetrwania innym rasom. Istnieją też czarni ludzie – gdzie zostali umiejscowieni? Zamieszkują przede wszystkim środkową i południową Afrykę. Co Bóg przyszykował im do przeżycia w tym środowisku? Tropikalne lasy deszczowe, wszelkiego typu gatunki ptaków i zwierząt lądowych, jak również pustynie i wszystkie rośliny, które tam występują. Mają źródła wody, utrzymania i pożywienia. Bóg nie był względem nich uprzedzony. Niezależnie od tego, co zrobili, ich przetrwanie nigdy nie stało pod znakiem zapytania. Oni także zamieszkują określone miejsce i wyznaczony obszar w pewnej części świata.

Teraz porozmawiajmy chwilę o żółtych ludziach. Są oni umieszczeni przede wszystkim w Oriencie. Jakie różnice występują między środowiskami i położeniem geograficznym Orientu a Okcydentu? W krajach wschodnich gleba jest zasadniczo żyzna, obfituje w bogactwa i surowce mineralne. Oznacza to, że zarówno nadziemne, jak i podziemne zasoby są liczne. Dla tej grupy ludzi, dla tej rasy Bóg także przygotował stosowną glebę, klimat i różne środowiska geograficzne, które są dla niej odpowiednie. Choć istnieją ogromne różnice między ich środowiskiem geograficznym a tym charakterystycznym dla Okcydentu, potrzebne ludziom pożywienie, utrzymanie i źródła przetrwania zostały zaaranżowane przez Boga. To po prostu odmienne środowiska życia od tego, które biali ludzie mają na Zachodzie. Na jaką kwestię muszę jednak zwrócić waszą uwagę, co muszę wam powiedzieć? Liczebność wschodniej rasy jest stosunkowo wysoka, więc Bóg wyposażył tę połać ziemi w wiele elementów, które odróżniają ją od Zachodu. Tę część świata urozmaicił różnorodnością krajobrazu i zaopatrzył w obfite złoża wszelkiego rodzaju. Występują tam liczne surowce naturalne, a zróżnicowany i urozmaicony teren wystarcza, by wyżywić ogromną liczbę ludzi rasy azjatyckiej. Tym, co odróżnia Wschód od Zachodu, jest klimat, który – od południa na północ, od wschodu na zachód – uznaje się za lepszy od okcydentalnego. Cztery pory roku wyraźnie się od siebie odróżniają, temperatury są sprzyjające, surowce naturalne – obfite, a pejzaże i typy ukształtowania terenu znacząco przewyższają te na Zachodzie. Dlaczego Bóg tak zrobił? Otóż wprowadził bardzo rozsądną równowagę między białymi i żółtymi. Co to oznacza? To oznacza, że każdy aspekt ich pożywienia, rzeczy, których używają i to, czym biali mogą się rozkoszować, są znacznie lepsze od tego, co mają do dyspozycji ludzie żółci. Bóg jednakże nie jest uprzedzony do żadnej rasy. Dał żółtym ludziom piękniejsze i lepsze środowisko, w którym mogą przetrwać. To właśnie jest równowaga. Rozumiecie, prawda?

Bóg postanowił, jaki typ ludzi żyje, w której części świata, i żaden z nich nie może wyjść poza swój obszar. To cudowne! Nawet jeśli w różnych epokach i okresach zdarzają się wojny, nie są one w stanie w żadnym wypadku zniszczyć środowisk życia, które Bóg przygotował różnym rasom. Oznacza to, że na stałe umiejscowił pewne typy ludzi w danych częściach świata i nie mogą one opuścić swojego obszaru. Nawet jeśli dążą do zmiany lub rozszerzenia swojego terytorium, bez Bożej zgody będzie to bardzo trudne do wykonania. Niełatwo przyjdzie im osiągnięcie celu. Przykładowo biali ludzie chcieli rozszerzyć swoje terytorium i skolonizowali inne kraje. Niemcy najechali na kilka państw, Anglia okupowała Indie. Jaki był rezultat? Ostatecznie ponieśli klęskę. Co można wywnioskować z tej porażki? Jeśli Bóg coś predestynował, nie pozwoli tego zniszczyć. Tak więc, niezależnie od tego, z jak wielkim impetem wydawało ci się, że wkroczyli Anglicy, w ostatecznym rozrachunku i tak musieli się wycofać, a ziemia nadal należała do Indii. Ci, którzy ją zamieszkują, wciąż są Hindusami, nie Anglikami. To dlatego, że Bóg nie dopuszcza do takich rzeczy. Niektórzy badacze historii i polityki pisali prace na ten temat. Uzasadniają angielską porażkę, tłumacząc, że mogła ona zostać spowodowana tym, że jakiejś grupy etnicznej nie dało się podbić lub też doszukują się innych ludzkich przyczyn… Nie są one jednak prawdziwe. Prawdziwą przyczyną jest Bóg, który na to nie pozwolił! On postanawia, że naród będzie żył na określonym terenie i tam też go osiedla; jeśli nie chce, żeby dana nacja się przemieściła, to nigdy nie będzie ona w stanie tego zrobić. Jeśli Bóg wyznacza jej obszar, to będzie na nim mieszkała. Ludzkość nie może uwolnić się ani uciec z tych obszarów. To pewne. Bez względu na to, jak potężne są siły najeźdźców i jak słabe ofiary inwazji, końcowy sukces zależy od Boga. On wszystko już zaplanował i nikt nie może tego zmienić.

W ten sposób Bóg rozmieścił różne rasy. Jaką pracę wykonał, by je rozproszyć? Najpierw przygotował większe środowisko geograficzne, wyznaczając ludziom różne miejsca, by żyły tam kolejne pokolenia. To postanowione – obszar, na którym egzystują, został ustalony. Podobnie jak to, co jedzą i piją, ich źródła utrzymania – Bóg dawno to wszystko określił. Gdy stwarzał wszystkie istoty, poczynił przygotowania dla odmiennych typów ludzi: gleby mają różny skład, są rozmaite typy klimatu, roślin i środowisk geograficznych. W zależności od miejsca występują nawet inne ptaki i zwierzęta, w różnych akwenach pływają specyficzne gatunki ryb i innych organizmów wodnych. Nawet gatunki owadów są wyznaczone przez Boga. Na przykład wróble w Stanach Zjednoczonych są inne niż te w Chinach kontynentalnych. To, co rośnie na amerykańskiej ziemi, jest bardzo duże, wysokie i mocne. Drzewa w lasach zapuszczają korzenie wyjątkowo płytko, ale osiągają duże wysokości. Mogą nawet urosnąć wysokie na ponad sto metrów, podczas gdy drzewa w Azji zwykle nie są tak wybujałe. Na pewno wszyscy słyszeliście o aloesie. W Japonii jest bardzo cienki i wątły, natomiast w Stanach Zjednoczonych roślina ta osiąga duże rozmiary. Tym się różnią. Należą do tego samego gatunku, mają tę samą nazwę, ale na kontynencie amerykańskim są szczególnie duże. Ludzie mogą nie dostrzegać lub nie uświadamiać sobie rozbieżności pod względem niektórych cech, ale gdy Bóg stwarzał wszystkie byty, rozdzielił je od siebie nawzajem i przygotował im odmienne środowiska geograficzne oraz tereny, a także inne żyjące istoty dla poszczególnych ras. Z tego właśnie powodu Bóg stworzył różne typy ludzi i wie, czego każdy z nich potrzebuje i jaki styl życia prowadzi.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Powiązane treści