Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podstawowe warunki bytowe, jakie Bóg stwarza dla gatunku ludzkiego – Powietrze

12

Podstawowe warunki bytowe, jakie Bóg stwarza dla gatunku ludzkiego – Powietrze

Najpierw Bóg stworzył powietrze, żeby człowiek miał czym oddychać. Czyż to „powietrze” nie jest powietrzem, którym ludzie oddychają na co dzień, z którym są w nieustannej styczności? Czyż to powietrze nie jest rzeczą, od której ludzie są uzależnieni w każdym momencie, nawet wtedy, kiedy śpią? Powietrze stworzone przez Boga jest niezwykle ważne dla gatunku ludzkiego: to podstawowy komponent każdego ich oddechu, a także samego życia. Owa substancja, którą można jedynie poczuć, ale nie zobaczyć, była pierwszym darem Boga dla wszystkich rzeczy. Czy po stworzeniu powietrza Bóg zwinął manatki? Czy stwarzając powietrze, Bóg uwzględnił jego gęstość? Czy uwzględnił skład powietrza? (Tak.) Co myślał Bóg, kiedy stwarzał powietrze? Dlaczego Bóg stworzył powietrze i jakimi kierował się pobudkami? Ludzie potrzebują powietrza i muszą oddychać. Po pierwsze gęstość powietrza powinna być dostosowana do ludzkich płuc. Czy ktoś wie, jaka jest gęstość powietrza? Nie jest to coś, co trzeba wiedzieć; nie ma konieczności, żeby to wiedzieć. Nie musimy znać dokładnej liczby odnoszącej się do gęstości powietrza, wystarczy mieć ogólne pojęcie na ten temat. Najpierw Bóg stworzył powietrze o gęstości najbardziej odpowiedniej dla ludzkich płuc. Innymi słowy ludzie czują się dobrze, a wdychane powietrze ma taką gęstość, żeby nie poczynić szkód w ludzkim organizmie. Taki zamysł przyświecał ustaleniu gęstości powietrza. Następnie zajmijmy się składem powietrza. Przede wszystkim skład powietrza nie jest toksyczny dla człowieka, w związku z czym nie uszkodzi jego płuc ani ciała. Bóg musiał to wszystko uwzględnić. Bóg musiał wziąć pod uwagę, że powietrze, którym ludzie oddychają, powinno być wdychane i wydychane z łatwością oraz że skład i ilość powietrza powinna być taka, żeby krew, podobnie jak zużyte powietrze w płucach i ciele mogło być prawidłowo metabolizowane po wdechu, a także, aby powietrze nie zawierało żadnych toksycznych substancji. Nie chcę zarzucać was teraz informacjami odnośnie tych dwóch parametrów, pragnę wam tylko powiedzieć, że podczas tworzenia poszczególnych rzeczy Bogu towarzyszył określony proces myślowy – najlepszy z możliwych. Jeśli chodzi o ilość pyłu w powietrzu, ilość pyłu, piasku i brudu na ziemi, jak również pyłu, który spada z nieba, Bóg miał również plan odnośnie tych rzeczy – sposób na to, by je usunąć lub rozproszyć. Choć powietrze zawiera pewną ilość pyłów, Bóg sprawił, żeby pył nie szkodził ciału człowieka i nie zakłócał procesu oddychania oraz żeby cząsteczki pyłu były takich rozmiarów, aby nie były szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Czyż stworzenie powietrza przez Boga nie jest tajemnicą? Czy było to tak proste, jak tchnienie Jego ust? (Nie.) Nawet w stworzeniu przez Boga najprostszych rzeczy widać Bożą tajemnicę, Jego umysł, Jego myśli i Jego mądrość. Czy Bóg jest realistą? (Tak.) Chcę przez to powiedzieć, że nawet tworząc coś prostego, Bóg myślał o człowieku. Zacznijmy od tego, że powietrze, którym oddychają ludzie, jest czyste, nie jest ono toksyczne ani szkodliwe dla ludzi, a jego skład i gęstość są dostosowane do ludzkiego procesu oddychania. Powietrze, które ludzie wdychają i wydychają, jest niezbędne ich ciału i ich organizmowi. Ludzie mogą więc swobodnie oddychać, bez obaw i ograniczeń. Mogą oddychać normalnie. Powietrze jest tym, co Bóg stworzył na początku i co jest nieodzowne, by człowiek mógł oddychać.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Powiązane treści