Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Bóg wyznaczył granice także dla różnych ptaków, zwierząt lądowych, ryb, owadów i wszystkich roślin

3

Ze względu na te wytyczone przez niego granice, różne obszary wytworzyły odmienne środowiska nadające się do przetrwania, dogodne dla różnych gatunków ptaków i zwierząt, jak również dały im przestrzeń do życia. Tak też powstały granice oddzielające otoczenie, w którym mogą przetrwać różne istoty żywe. Właśnie o tym będziemy mówić w następnej kolejności.

boundaries-for-birds-beasts

Po drugie, przede wszystkim w jakim środowisku żyją ptaki, zwierzęta lądowe i owady? Czy zamieszkują w lasach i zagajnikach? (Tak.) To są ich siedliska. A zatem, Bóg wyznaczył granice nie tylko dla różnych środowisk geograficznych, lecz także dla różnych ptaków, zwierząt lądowych, ryb, owadów i wszystkich roślin. Ustanowił też prawa. Ze względu na istnienie odmiennych środowisk geograficznych i na rozbieżności między nimi, różne typy ptaków i zwierząt lądowych, ryb, owadów i roślin żyją w tych środowiskach, które pozwalają im przetrwać. Ptaki, zwierzęta lądowe i owady zamieszkują tereny pokryte roślinnością, ryby bytują w wodzie, a rośliny rosną na lądzie. Co zalicza się do lądu? Różnorakie obszary, takie jak góry, równiny, wzgórza. Tak więc kiedy ptaki i inne zwierzęta mają własne ustalone siedliska, to nie błąkają się od miejsca do miejsca. Zamieszkiwanymi przez nie terenami są lasy i góry. Gdyby któregoś dnia ich siedliska zostały zniszczone, jak by zareagowały? (Błąkałyby się po całym terenie.) Dotychczasowy porządek zamieniłby się w chaos. Jakie byłyby tego konsekwencje? Kto ucierpiałby jako pierwszy? (Ludzkość.) To byłaby ludzkość. Czy zauważyliście jakieś osobliwe zjawisko odbiegające od praw i ograniczeń, które ustanowił Bóg? Na przykład słonie swobodnie przechadzające się po pustyni. Widzieliście coś takiego? Taki fenomen, gdyby miał miejsce, zostałby uznany za niezmiernie dziwny. To dlatego, że słonie mieszkają w lesie i właśnie las jest środowiskiem, które Bóg przygotował im do życia i przetrwania. Słoń ma własne otoczenie, które zapewnia mu byt, i własny wyznaczony dom, dlaczego więc miałby biegać bez celu? Czy ktoś widział lwy i tygrysy wałęsające się po wybrzeżach oceanu? Nikt, prawda? Ich siedliskiem są lasy i góry. Czy widziano wieloryby i rekiny, jak opuszczają wielką wodę i spędzają wolny czas na pustyni? Nikt czegoś takiego nie zaobserwował, prawda? Wieloryby i rekiny zadomowiły się w oceanie i nie mają możliwości mieszkać na lądzie. Jeśli mowa o miejscach zamieszkania człowieka, czy są ludzie żyjący obok niedźwiedzi brunatnych? Czy są tacy, którzy są zawsze otoczeni pawiami lub innymi ptakami, w swoich domach i poza nimi? Czy widziano bydło i owce w lesie? Czy ktoś przyglądał się zabawie orłów lub dzikich gęsi z małpami? (Nie.) Każde z tych zjawisk byłoby osobliwe. Oto powód, dla którego mówię o sytuacjach, które w waszych oczach są niecodzienne. Chcę, byście zrozumieli, że wszystkie byty stworzone przez Boga – bez względu na to, czy znajdują się na stałe w wyznaczonym miejscu, czy też oddychają– przestrzegają praw, dzięki którym mogą przetrwać. Na długo przed tym, jak Bóg stworzył żywe istoty, przygotował im własne siedliska, czyli środowiska nadające się do życia. Te osobniki miały wyznaczone otoczenie, w którym mogły przetrwać, określone jedzenie, swoje siedliska, własne miejsca nadające się do przeżycia, o odpowiedniej temperaturze. W ten sposób nie błądziły bez celu i nie zagrażały przetrwaniu ludzkości, ani też nie wpływały na jej życie. Tak właśnie Bóg zarządza całym stworzeniem. Zapewnia ludzkości otoczenie optymalne do przetrwania. Spośród wszystkich bytów żywe istoty mają w swoim środowisku dostęp do podtrzymującego życie pokarmu. Dzięki temu są przywiązane do swojego naturalnego otoczenia. W przypisanym im środowisku udaje im się przetrwać, rozmnażają się i funkcjonują zgodnie z prawami, które Bóg dla nich ustanowił. Dzięki tego typu prawom, dzięki Bożej predestynacji, wszystkie byty i ludzkość harmonijnie oddziałują na siebie nawzajem i są od siebie nawzajem zależne.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Powiązane treści