Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podstawowe warunki bytowe, jakie Bóg stwarza dla gatunku ludzkiego – Światło

7

basic-environment-lightbasic-environment-light

Czwarta rzecz wiąże się z ludzkimi oczyma – jest to światło. Jest ono także bardzo ważne. Kiedy zobaczysz jasne światło, a jasność tego światła osiągnie pewien poziom, twoje oczy zostaną oślepione. W końcu przecież oczy człowieka są cielesne. Nie są odporne na uszkodzenia. Czy ktoś ma odwagę patrzeć prosto w słońce? (Nie.) Czy ktoś tego próbował? Niektórzy próbowali. Można patrzeć przez okulary, prawda? Wymaga to wykorzystania narzędzi. Bez użycia narzędzi człowiek nie ma zdolności patrzenia prosto w słońce gołym okiem. Jednakże, Bóg stworzył słońce, by dawało światło ludzkości, a także zmodyfikował to światło. Bóg nie stworzył słońca tak po prostu, po czym o nim zapomniał. „Kogo to obchodzi, czy ludzkie oko może to wytrzymać!”. Bóg nie postępuje w ten sposób. Działa subtelnie i bierze wszystkie aspekty pod uwagę. Bóg dał ludziom oczy po to, by mogli widzieć, ale przygotował również spektrum światła, w jakim ludzie mogą widzieć. Jeśli będzie tak ciemno, że ludzie nie będą w stanie dostrzec przed sobą własnej wyciągniętej ręki, ich oczy stracą swoją funkcję i nic wtedy po nich. Miejsce, które jest zbyt jasne, będzie dla ludzkich oczu nie do zniesienia, a ludzie też nie będą w stanie tam nic zobaczyć. Zatem w środowisku, w którym żyje człowiek, Bóg dał mu taką ilość światła, która jest odpowiednia dla ludzkich oczu. Takie światło nie uszkodzi ani nie zniszczy ludzkich oczu. Co więcej, nie spowoduje, że ludzkie oczy stracą swoją funkcję. To właśnie dlatego Bóg umieścił wokół słońca i ziemi odpowiednią ilość chmur, a powietrze o określonej gęstości może zazwyczaj filtrować światło, które mogłoby uszkodzić ludzkie oczy albo skórę. Jest to skorelowane. Dodatkowo też stworzony przez Boga kolor ziemi odbija światło słoneczne oraz wszelkie inne światło i eliminuje tę część jasności w świetle, która powoduje u ludzi uczucie dyskomfortu w oczach. Dzięki temu ludzie nie muszą stale nosić ciemnych okularów, aby móc swobodnie poruszać się na zewnątrz i prowadzić swoje życie. W normalnych warunkach ludzkie oczy postrzegają rzeczy w zakresie widzenia i światło im nie przeszkadza. Czyli to światło nie może być zbyt ostre ani zbyt przyćmione: jeśli będzie zbyt przyćmione, oczy człowieka doznają uszkodzeń i ludzie nie będą mogli z nich zbyt długo korzystać, gdyż szybko przestaną działać; jeśli będzie zbyt jasne, ludzkie oczy nie będą mogły tego znieść i za 30 do 40 lat lub za 40 do 50 lat ich oczy nie będą nadawały się do użytku. Krótko mówiąc, takie światło jest odpowiednie, by ludzkie oczy mogły widzieć, a Bóg, z wykorzystaniem różnych metod, zminimalizował ryzyko uszkodzenia ludzkich oczu spowodowanego światłem. Bez względu na to, czy światło jest dla oczu człowieka korzystne czy szkodliwe, jest ono wystarczające, by ludzkie oczy mogły funkcjonować do końca życia człowieka. Czyż Bóg tego dokładnie nie przemyślał? Lecz szatan, diabeł, nigdy nie bierze tego pod uwagę w swoich poczynaniach. Światło jest albo zbyt jasne, albo zbyt przyćmione. Tak właśnie działa szatan.

Bóg podziałał w ten sposób na wszystkie funkcje ludzkiego organizmu – wzrok, słuch, smak, oddychanie, odczucia itp., aby zmaksymalizować zdolności adaptacyjne i szanse przetrwania gatunku ludzkiego, tak aby mógł on żyć – żyć normalnie i żyć nieprzerwanie. Innymi słowy takie środowisko, stworzone przez Boga, zapewnia najkorzystniejsze i najbardziej odpowiednie warunki bytowe dla przetrwania gatunku ludzkiego. Niektórzy pomyślą, że to niewiele i że to wszystko bardzo zwyczajne. Ludzie postrzegają dźwięki, światło i powietrze jako coś, z czym obcują od dziecka, czym mogą się cieszyć od momentu przyjścia na świat. Ale muszą poznać i zrozumieć to, co Bóg uczynił, aby mogli korzystać z tych wszystkich rzeczy. Bez względu na to, czy odczuwasz potrzebę zrozumienia lub poznania tych rzeczy, w skrócie, kiedy Bóg stwarzał te rzeczy, miał pewien zamysł, miał pewien plan, przyświecały Mu pewne idee. Nie umieścił człowieka w takim środowisku tak po prostu, przypadkowo lub bez zastanowienia. Możecie sądzić, że każda z rzeczy, o których wspomniałem, to nic wielkiego, ale Moim zdaniem każda rzecz, której Bóg dostarczył ludzkości jest nieodzowna dla przetrwania gatunku ludzkiego. Jest w tym Boże działanie.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Powiązane treści