Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Dostrzeganie troski Boga o ludzkość w podstawowym środowisku życiowym, które Bóg utworzył dla ludzkości

17

Czy widzicie już, na podstawie tego, w jaki sposób Bóg uporał się z tymi pięcioma podstawowym czynnikami przetrwania ludzkości – że Bóg zaopatruje ludzkość? (Tak.) Innymi słowy, Bóg stworzył najbardziej podstawowe warunki przetrwania ludzkości. Jednocześnie Bóg również zarządza tymi rzeczami i je kontroluje – jeszcze teraz, choć ludzkość istnieje od tysięcy lat, Bóg nadal zmienia jej środowisko życiowe, zapewniając ludziom najlepsze i najbardziej odpowiednie środowisko, tak by mogli oni prowadzić normalne życie. Do kiedy da się je prowadzić? Innymi słowy, jak długo Bóg będzie im zapewniał takie środowisko? Aż w pełni ukończy swoje dzieło zarządzania. A wtedy Bóg odmieni środowisko życiowe ludzkości. Być może dokona się to za pośrednictwem tych samych metod, a może jakichś innych, tym jednak, co ludzie naprawdę powinni teraz wiedzieć, jest fakt, że Bóg nieustannie zaspokaja potrzeby ludzkości, zarządzając jej środowiskiem życiowym, a także zabezpieczając, chroniąc i zachowując życiowe środowisko ludzkości. To właśnie za sprawą takiego środowiska Boży naród wybrany jest w stanie normalnie żyć, przyjmować Boże zbawienie, karcenie i osąd. Wszystkie rzeczy nieprzerwanie istnieją dzięki Bożej władzy, podczas gdy cała ludzkość nieprzerwanie idzie do przodu, gdyż Bóg w taki właśnie sposób ją zaopatruje.

Dostrzeganie troski Boga o ludzkość w podstawowym środowisku życiowym, które Bóg utworzył dla ludzkości

Czy ta część, którą właśnie wam zakomunikowałem, zainspirowała was nowymi myślami? Czy czujecie już, jaka jest największa różnica między Bogiem i ludzkością? Kto jest panem wszystkich rzeczy? Człowiek? (Nie.) Jaka zatem jest różnica między tym, w jaki sposób Bóg traktuje wszystkie rzeczy, a tym, jak traktują je ludzie? (Bóg rządzi wszystkimi rzeczami i nimi zarządza, człowiek zaś czerpie z tego wszystkiego radość.) Czy zgadzacie się z tymi słowami? Największa różnica między Bogiem i ludzkością tkwi w tym, że Bóg rządzi wszystkimi rzeczami i wszystkie je zaopatruje. Bóg jest źródłem wszystkiego, ludzkość zaś czerpie radość ze wszystkich rzeczy, w które zaopatruje ją Bóg. Innymi słowy, człowiek czerpie radość ze wszystkich rzeczy, gdy akceptuje życie, którym Bóg wszystkie rzeczy obdarza. Ludzkość czerpie przyjemność z rezultatów stworzenia przez Boga wszystkich rzeczy, podczas gdy Bóg jest Panem. Jaka zatem z perspektywy wszystkich rzeczy istnieje różnica między Bogiem i ludzkością? Bóg jasno widzi wzorce wzrostu wszystkich rzeczy, kontrolując i dominując owe wzorce wzrostu wszystkich rzeczy. Innymi słowy, wszystko dzieje się na oczach Boga i w sferze Jego kontroli. Czy ludzkość zdolna jest dojrzeć wszystkie rzeczy? To, co widzi ludzkość, ma swoje granice – to tylko to, co ludzie mają przed oczami. Jeśli wspinasz się na daną górę, tym, co widzisz, jest ta góra. Nie możesz widzieć tego, co jest po drugiej stronie góry. Jeśli idziesz na plażę, widzisz ocean od jednej strony, nie wiesz jednak, jak wygląda ocean od strony przeciwnej. Jeśli przybywasz do określonego lasu, możesz zobaczyć rośliny przed sobą i wokół siebie, nie widzisz jednak, co jest dalej przed tobą. Ludzie nie mogą widzieć miejsc usytuowanych wyżej, dalej i głębiej. Mogą zobaczyć jedynie to, co mają przed oczami, i co znajduje się w ich polu widzenia. Nawet jeśli ludzie znają rytm czterech pór roku oraz schematy wzrostu wszystkich rzeczy, nie są w stanie zarządzać wszystkimi rzeczami ani nad nimi zapanować. Z drugiej strony Bóg widzi wszystkie rzeczy w taki sposób, jak widziałby maszynę, którą sam zbudował. Znakomicie znałby każdy jej element. Jakie są zasady jej działania, jakie schematy i jaki cel – wszystko to Bóg zna jasno i wyraźnie. Dlatego też Bóg jest Bogiem, a człowiek człowiekiem! Nawet jeśli człowiek prowadzi działalność badawczą i zna prawa wszechrzeczy, zna je tylko w ograniczonym zakresie, podczas gdy Bóg kontroluje wszystko. Dla człowieka jest to nieskończoność. Jeśli człowiek bada coś bardzo małego, co stworzył Bóg, może spędzić całe swoje życie na tych badaniach, nie osiągając żadnych realnych rezultatów. Oto dlaczego posługując się wiedzą i tym, czego się nauczyłeś, aby poznawać Boga, nigdy nie zdołasz Boga poznać ani zrozumieć. Jeśli jednak uczynisz użytek z drogi poszukiwania prawdy i Boga, a także jeśli spojrzysz na Boga z perspektywy dochodzenia do poznania Go, wówczas któregoś dnia przyznasz, że Boże działania i Boża mądrość są wszechobecne, a także przekonasz się, dlaczego Bóg nazywany jest Panem wszystkich rzeczy i źródłem życia wszystkich rzeczy. Im większa będzie twoja wiedza, tym lepiej będziesz rozumiał, dlaczego Bóg nazywany jest Panem wszystkich rzeczy. Wszystkie rzeczy, wszystko, łącznie z tobą samym, bezustannie otrzymuje od Boga strumień dobrodziejstw. Będziesz też mógł wyraźnie doświadczyć, że nikt na tym świecie, żaden z ludzi, nie mógłby mieć takiej jak Bóg władzy ani istoty, by władać, zarządzać i utrzymywać w istnieniu wszystkie rzeczy. Kiedy osiągniesz takie zrozumienie, rzeczywiście przyznasz, że Bóg jest twoim Bogiem. Osiągając ten punkt, tym samym prawdziwie przyjmujesz Boga, pozwalając Mu być twoim Bogiem i Panem. Kiedy osiągniesz takie zrozumienie i kiedy twoje życie osiągnie taki punkt, Bóg nie będzie już dłużej Cię sprawdzał ani osądzał, nie będzie też stawiał ci żadnych wymagań, gdyż wówczas już rozumiesz Boga, znasz Jego serce i autentycznie przyjmujesz Go w swym sercu. Jest to istotny powód komunikowania tych wszystkich tematów dotyczących Bożej władzy nad wszystkimi rzeczami i Bożego zarządzania nimi: dać ludziom większą wiedzę i zrozumienie, nie po to, byś to przyznał, lecz po to, byś miał większą wiedzę praktyczną i lepsze zrozumienie Bożych działań.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Powiązane treści