Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podstawowe warunki bytowe, jakie Bóg stwarza dla gatunku ludzkiego – Przepływ powietrza

6

Podstawowe warunki bytowe, jakie Bóg stwarza dla gatunku ludzkiego – Przepływ powietrza

Co jest piątą rzeczą? W znacznym stopniu ma ona związek z codziennym życiem każdej ludzkiej istoty i związek ten jest ścisły. Jest to coś, bez czego ludzkie ciało nie może istnieć w tym materialnym świecie. Rzeczą tą jest przepływ powietrza. „Przepływ powietrza” to wyrażenie zrozumiałe zapewne dla wszystkich ludzi. Czym więc jest przepływ powietrza? Spróbujcie to wyjaśnić własnymi słowami. (Przepływ powietrza to przepływające powietrze.) Można by tak to wyrazić. Przepływające powietrze zwie się „przepływem powietrza”. Jest to wiatr, niewidzialny dla ludzkiego oka. W taki sam sposób rozprzestrzenia się gaz. Czym jednak jest przepływ powietrza, o jakim przede wszystkim tutaj mówimy? Zrozumiecie to, gdy tylko to wypowiem. Ziemia nosi góry, morza i wszystkie rzeczy, kiedy się obraca – gdy zaś się obraca, osiąga pewną prędkość. Nawet jeśli nie czujecie żadnych obrotów, ta rotacja naprawdę zachodzi. Co przynosi owa rotacja? Co się dzieje, kiedy ktoś biegnie? Czy masz wiatr w uszach, kiedy biegniesz? (Tak.) Skoro wiatr może być generowany, gdy biegniesz, jakże więc nie ma powstawać wiatr, gdy ziemia się obraca? Gdy ziemia rotuje, wszystko jest w ruchu. Jest ona w ruchu i obraca się z określoną prędkością, podczas gdy wszystkie obiekty na ziemi również ustawicznie rozprzestrzeniają się i rozwijają. Dlatego też poruszanie się z określoną prędkością w naturalny sposób generuje przepływ powietrza. Oto czym jest ów przepływ powietrza. Czy taki przepływ powietrza w jakimś stopniu będzie oddziaływał na ludzkie ciało? Zarówno Tajwan, jak i Hong Kong nawiedzają tajfuny. Tajfuny te nie są zbyt potężne, ale kiedy uderzają, ludzie nie mogą ustać w miejscu, trudno jest im też przemieszczać się przy takim wietrze. Trudno im zrobić choćby krok. Wiatr jest tak silny, że rzuca ludźmi o obiekty – i nie mogą się ruszać. Oto jeden ze sposobów, na które przepływ powietrza może oddziaływać na ludzi. Gdyby całą ziemię pokrywały równiny, niezmiernie trudno byłoby ludzkiemu ciału przeciwstawić się przepływowi powietrza, generowanemu przez rotację ziemi i ruch wszystkich rzeczy – mający określoną prędkość. Niezwykle trudno byłoby sobie z tym poradzić. Gdyby tak się sprawy miały, ów przepływ powietrza nie tylko przysporzyłby ludzkości szkód, ale by ją zniszczył. Nikt nie zdołałby w takim środowisku przeżyć. Oto dlaczego Bóg posługuje się rozmaitymi środowiskami geograficznymi, by rozwiązać problem takich przepływów powietrza, by takie przepływy osłabić poprzez zmianę ich kierunku, prędkości i siły – w różnych środowiskach. To dlatego ludzie mogą oglądać rozmaite środowiska geograficzne, takie jak góry, łańcuchy górskie, równiny, wzgórza, kotliny, doliny, płaskowyże i rzeki. Za pośrednictwem tych rozmaitych środowisk geograficznych Bóg zmienia prędkość przepływu powietrza, jego kierunek i siłę, wykorzystując tę metodę do redukcji bądź takiego manipulowania owym przepływem, by wywołać odpowiednią prędkość wiatru, kierunek wiatru i siłę wiatru – dzięki czemu ludzie mogą mieć normalne środowisko życiowe. Czy takie postępowanie jest konieczne? (Tak.) Podobne operacje wydają się ludziom trudne, dla Boga są one jednak łatwe, gdyż obserwuje On wszystkie rzeczy. Stworzenie środowiska z przepływem powietrza optymalnym dla ludzkości jest dla Niego aż nazbyt proste, nazbyt łatwe. Dlatego też w takim stworzonym przez Boga środowisku każda rzecz z osobna i wszystkie one razem są czymś niezbywalnym. Istnienie ich wszystkich posiada wartość i jest konieczne. Jednak szatan oraz zdeprawowana ludzkość nie rozumieją takiej filozofii. Nieprzerwanie niszczą i dokonują przeobrażeń, na próżno rojąc o przekształceniu gór w równiny, wypełniając kaniony i budując na płaskich terenach drapacze chmur tworzące betonowe dżungle. Bóg ma nadzieję, że ludzkość będzie mogła wieść szczęśliwe życie, że będzie mogła szczęśliwie się rozrastać i każdy dzień przeżywać w szczęściu – i w najodpowiedniejszym środowisku, jakie dla niej przygotował. Oto dlaczego Bóg nigdy nie był niedbały, jeśli chodzi o przygotowanie środowiska życiowego ludzkości. Od temperatury po powietrze, od dźwięku po światło – Bóg poczynił szczegółowe plany i ustalenia, tak żeby ciała ludzkości oraz środowisko życiowe człowieka nie były narażone na wpływ warunków naturalnych, a wręcz przeciwnie: żeby ludzkość mogła normalnie rozmnażać się oraz żyć w zdrowej i harmonijnej koegzystencji ze wszystkimi istotami. Wszystko to zapewnia Bóg wszystkim rzeczom i ludzkości.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Powiązane treści