Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podstawowe warunki bytowe, jakie Bóg stwarza dla gatunku ludzkiego – Dźwięk

3

Jaki jest trzeci element? Jest to również coś, co musi być obecne w normalnym środowisku życia człowieka. Bóg musiał się nim zająć także wtedy, kiedy wszystko stworzył. Jest to coś bardzo ważnego dla Boga, jak również dla wszystkich. Gdyby Bóg nie zajął się odpowiednio tą kwestią, stanowiłoby to ogromną przeszkodę dla przetrwania gatunku ludzkiego. Chcę przez to powiedzieć, że miałoby to bardzo znaczący wpływ na ciało i życie człowieka, do tego stopnia, że ludzkość nie byłaby w stanie przetrwać w takim środowisku. Można też powiedzieć, że żadne formy życia nie mogą przetrwać w takim środowisku. Czymże jest więc ta rzecz? To dźwięk. Bóg stworzył wszystko, a wszystko żyje w rękach Boga. W oczach Boga wszystkie rzeczy poruszają się i żyją. Innymi słowy istnienie każdej z rzeczy, którą Bóg stworzył, ma wartość i znaczenie. To znaczy, za istnieniem każdej z nich stoi jakaś potrzeba. W Bożych oczach każda rzecz ma w sobie życie; skoro wszystkie one są żywe i poruszają się, będą też wydawać dźwięki. Na przykład ziemia nieustannie się kręci, słońce nieustannie się kręci, a także księżyc nieustannie się kręci. Rozwój, rozchodzenie się i ruchy wszystkich rzeczy nieustannie generują dźwięki. Rzeczy na ziemi również nieustannie się rozprzestrzeniają, rozwijają i poruszają. Na przykład podstawy gór poruszają i przesuwają się, a wszystkie istoty żyjące w głębi oceanów poruszają się i pływają. To znaczy, że wszystkie te żywe rzeczy, wszystkie rzeczy w oczach Boga, są na ogół w nieustannym i regularnym ruchu. Czym skutkuje tajemnicza propagacja, przemiany oraz ruchy tych rzeczy? Potężnymi dźwiękami. Nie tylko ziemia, ale także wszelkie inne planety znajdują się w nieustannym ruchu, a rzeczy ożywione i organizmy na tych planetach również nieustannie rozmnażają się, rozwijają i poruszają. Innymi słowy wszystkie ożywione oraz nieożywione formy istnienia nieustannie posuwają się naprzód w oczach Boga i generują jednocześnie dźwięki. Bóg zajął się również tymi dźwiękami. Powinniście wiedzieć, dlaczego się nimi zajmuje, prawda? Jak wpłynie na ciebie warkot samolotu, kiedy się do niego zbliżysz? (Najprawdopodobniej ogłuchniesz.) W miarę upływu czasu stracisz słuch. Czy serce człowieka będzie w stanie to znieść? (Nie.) Niektórzy ludzie o słabym sercu nie będą w stanie tego wytrzymać. Oczywiście nawet ci o mocnym sercu nie będą w stanie tego znieść, jeśli potrwa to zbyt długo. Czyli oddziaływanie dźwięku na ciało każdego człowieka, czy będą to uszy czy serce, jest niezwykle silne, a dźwięki, które będą zbyt głośne, wyrządzą człowiekowi krzywdę. Zatem kiedy Bóg stworzył wszystkie rzeczy i zaczęły one normalnie funkcjonować, poddał On również te dźwięki – dźwięki wszystkich rzeczy znajdujących się w ruchu – odpowiednim zabiegom. Jest to także jedna z rzeczy, jakie Bóg musiał koniecznie uwzględnić w momencie tworzenia środowiska życia dla gatunku ludzkiego.

basic-environment-sound

Po pierwsze wysokość atmosfery od powierzchni ziemi wpływa na dźwięki. Dodatkowo wielkość porów w glebie również modyfikuje dźwięki i na nie oddziałuje. Dalej istnieje szereg różnych środowisk geograficznych, które również wpływają na dźwięki. Tym samym Bóg korzysta z określonych metod, żeby wyeliminować pewne dźwięki, tak aby ludzie mogli żyć w warunkach znośnych dla ich uszu i serc. W przeciwnym razie dźwięki stanowiłyby ogromną przeszkodę dla ludzkiego przetrwania, poważny kłopot w ich życiu. To byłby dla ludzi duży problem. Chcę przez to powiedzieć, że Bóg, stwarzając ląd, atmosferę i rożnego rodzaju środowiska geograficzne, wykazał się dużą precyzją. W tym wszystkim przejawia się Boża mądrość. Ludzkie zrozumienie tych kwestii nie musi być zbyt szczegółowe. Wszystko, co ludzie powinni wiedzieć, to że stoi za tym Boże działanie. A teraz powiedzcie Mi, czy Boże dzieło modyfikowania dźwięku było potrzebne? Nie czujecie, że koniecznym było, aby Bóg tego dokonał? Dzieło, którego dokonał Bóg, polegało na bardzo precyzyjnej modyfikacji dźwięku, aby utrzymać odpowiednie warunki bytowe dla gatunku ludzkiego i umożliwić człowiekowi prowadzenie normalnego życia. Czy dzieło to było potrzebne? (Tak.) Jeśli dzieło to było potrzebne, czy zatem z tego punktu widzenia można powiedzieć, że Bóg skorzystał z tego sposobu, aby zaopatrzyć wszystkie rzeczy? Bóg stworzył i zapewnił ludzkości tak ciche środowisko, aby ciało ludzkie mogło prawidłowo i bez zakłóceń funkcjonować oraz aby gatunek ludzki mógł żyć i egzystować normalnie. Czyż nie jest to jeden ze sposobów, w jaki Bóg obdarza ludzkość? Czy to, czego Bóg dokonał, było bardzo istotne? (Tak.) Było to bardzo potrzebne. Zatem w jaki sposób to doceniacie? Nawet jeśli nie czujecie, że było to Boże działanie, ani nie wiecie, jak Bóg tego dokonał w tamtym czasie, czy mimo tego ciągle czujecie konieczność tego Bożego działania? Czy czujecie Bożą mądrość albo troskę i myśl, jaką w to włożył? (Tak.) Dość, że jesteście w stanie to poczuć. To wystarczy. Jest wiele rzeczy, których Bóg dokonał pośród wszystkich rzeczy, a których ludzie nie potrafią odczuć i dostrzec. Wspominam tu o tym po to, żeby dostarczyć wam pewnych informacji o boskich działaniach, tak abyście mogli poznać Boga. Te wskazówki mogą wam pozwolić lepiej poznać i zrozumieć Boga.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Powiązane treści