Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Opowieść 1. Ziarno, ziemia, drzewo, słońce, śpiewające ptaki i człowiek

38

Małe ziarno spadło na ziemię. Gdy przeszła wielka ulewa, z ziarna wyrósł delikatny pęd, którego korzenie zagłębiały się powoli w ziemię. Z czasem wrósł wysoko, stawiając czoła srogim wiatrom i wielkim ulewom, wraz ze zmieniającymi się porami roku i następującymi po sobie fazami pełni i nowiu księżyca. Latem ziemia przyniosła dar wody, więc pęd mógł przetrwać skwar. A dzięki ziemi pęd nie czuł gorąca i wytrzymał upalne lato. Gdy nastała zima, ziemia wzięła pęd w swoje ciepłe objęcia i trzymali się mocno razem. Dzięki ciepłu ziemi pęd przetrwał dotkliwe zimno, wychodząc bez szwanku z zimowych wichur i śnieżyc. Ochraniany przez ziemię pęd rósł dzielnie i był szczęśliwy. Rósł wysoko i dumnie, karmiony bezinteresownie przez ziemię. Rósł beztrosko. Śpiewał, gdy padał deszcz, tańczył i kołysał się, gdy wiał wiatr. Tak więc pęd i ziemia polegali na sobie…

Opowieść 1. Ziarno, ziemia, drzewo, słońce, śpiewające ptaki i człowiek

(Źródło:Fotolia)

Mijały lata i z pędu wyrosło strzeliste drzewo. Miało solidne konary z niezliczoną ilością liści i stało pewnie na ziemi. Korzenie drzewa zagłębiały się w ziemi jak przedtem, ale teraz wbijały się dużo głębiej. To, co wcześniej chroniło pęd, teraz było fundamentem potężnego drzewa.

Promienie słońca oświetlały drzewo, a pień drżał. Drzewo rozpościerało szeroko swoje gałęzie i wyciągało się do światła. Poniżej ziemia oddychała rytmicznie wraz z drzewem i czuła się wypoczęta. Wtedy właśnie orzeźwiający wietrzyk zaplątał się w gałęziach drzewa, które zadrżało z zachwytu, wypełniając się energią. Tak więc drzewo i słońce polegali na sobie…

story-seed-earth-tree-1

(Źródło:Fotolia)

Ludzie siadywali w chłodnym cieniu drzewa i upajali się orzeźwiającym wonnym powietrzem. Powietrze oczyszczało ich serca, płuca i krew. Ludzie przestawali czuć się zmęczeni i przytłoczeni. Tak więc ludzie i drzewo polegali na sobie…

Stado śpiewających ptaków szczebiotało, przysiadając na gałęziach drzewa. Być może chroniły się przed wrogiem lub wychowywały swoje pisklęta, a może po prostu zatrzymały się na krótki odpoczynek. Tak więc ptaki i drzewo polegali na sobie…

Korzenie drzewa poskręcane i splątane wbijały się głęboko w ziemię. Pień osłaniał ziemię przed wiatrem i deszczem; drzewo rozpościerało swoje wielkie gałęzie i chroniło ziemię, która była pod nim, a to dlatego, że ziemia jest jego matką. Żyli razem, polegając na sobie i nigdy się od siebie nie oddalali…

[…]

Wszystko, o czym właśnie opowiedziałem, to są rzeczy, które już wcześniej widzieliście, np. nasiona. Wiecie, o czym mowa, prawda? Wyrastanie drzewa z ziarna może nie być procesem, który obserwujesz w szczegółach, ale wiesz, że tak jest, prawda? Masz pojęcie na temat ziemi i słońca. Obraz przysiadających na drzewie śpiewających ptaków to rzecz, którą wszyscy ludzie widzieli, prawda? (Tak.) I ludzi, szukających ochłody w cieniu drzewa, też wszyscy widzieli, tak? (Widzieliśmy.) To co czujecie, gdy widzicie te wszystkie przykłady na jednym obrazie? (Harmonię.) Czy te wszystkie przykłady na tym obrazie pochodzą od Boga? (Tak.) Skoro pochodzą od Boga, to Bóg zna wartość i znaczenie tych kilku przykładów współistniejących na ziemi. Gdy Bóg stworzył wszystkie rzeczy, miał plan dla każdej z nich, a każda rzecz, którą stworzył odzwierciedla Jego intencje, a on napełnia je życiem. Stworzył żywe środowisko dla człowieka, o którym była mowa w opowieści, którą właśnie usłyszeliśmy o współzależności ziarna i ziemi – ziemia karmi ziarno, a ziarno jest z nią związane. Zależność między nimi została z góry ustalona przez Boga na samym początku, racja? (Tak.) Drzewo, słońce, śpiewające ptaki i człowiek na tym obrazie – czy jest to przykład żywego środowiska, które Bóg przygotował dla ludzi? (Tak.) Przede wszystkim, czy drzewo może opuścić ziemię? (Nie.) Czy drzewo może istnieć bez słońca? (Nie.) Zatem jaki był cel Boga, gdy tworzył drzewo – czy możemy powiedzieć, że przeznaczone było tylko dla ziemi? Czy możemy powiedzieć, że służyło tylko ptakom? Czy możemy powiedzieć, że było wyłącznie do użytku ludzi? (Nie.) Jaki jest związek pomiędzy nimi? Związek pomiędzy nimi to jedna ze współzależności, która wyklucza ich rozdzielenie. To znaczy, że istnienie ziemi, drzew, słońca, śpiewających ptaków i ludzi jest wzajemnie od siebie uzależnione i nawzajem pielęgnowane. Drzewo chroni ziemię, a ziemia karmi drzewo; słońce dostarcza drzewu światło, a drzewo wytwarza świeże powietrze dzięki słońcu i łagodzi upał na ziemi wywoływany przez słońce. Kto na tym ostatecznie korzysta? Ludzie, zgadza się? I to jest jeden z powodów, dla których Bóg stworzył żywe środowisko dla człowieka, i jeden z podstawowych celów, dlaczego tak się stało. Chociaż jest to raczej nieskomplikowany obraz, to możemy dostrzec mądrość i intencje Boga. Ludzie nie mogą żyć bez ziemi, drzew, śpiewających ptaków i słońca, zgadza się? Mimo iż była to opowieść, stanowi miniaturę Boskiego stworzenia świata i Jego dar żywego środowiska dla człowieka.

Bóg stworzył niebo i ziemię, i wszystkie rzeczy dla ludzi oraz stworzył żywe środowisko. Głównym tematem omawianym w tej historii jest w szczególności powiązanie i współzależność wszystkich rzeczy. Na tej zasadzie żywe środowisko przeznaczone dla człowieka jest chronione, podtrzymywane i trwa, ponieważ dzięki niemu człowiek może rozwijać się i rozmnażać. W tej scenie widzieliśmy drzewo, ziemię, słońce, śpiewające ptaki i ludzi. Czy był tam również Bóg? Ludzie mogą Go nie dostrzegać, prawda? Ludzie widzą jednak zasady powiązania i współzależności pomiędzy rzeczami w tej scenie. To dzięki tym zasadom ludzie mogą dostrzec istnienie Boga i to, że jest władcą. Bóg stosuje te reguły i zasady, aby ochronić życie i istnienie wszystkich rzeczy. To w ten sposób troszczy się o rzeczy i człowieka. Czy ta historia łączy się w jakiś sposób z omawianym właśnie tematem? Pozornie może się wydawać, że się nie łączy, ale w rzeczywistości reguły stworzone przez Boga jako Stwórcę i Jego panowanie nad wszystkimi rzeczami są mocno z Nim związane, jako ze źródłem życia wszystkich rzeczy, i są nierozerwalnie połączone. Zgadza się? (Tak.) Dowiedzieliście się czegoś, prawda?

Bóg jest panem reguł, które kontrolują świat. On zarządza regułami, które odpowiadają za trwanie wszystkich rzeczy i On kontroluje świat i wszystkie rzeczy, aby mogły razem współżyć. To za Jego sprawą nie wymierają i nie znikają, zatem i człowiek może trwać – może żyć w takim środowisku dzięki przewodnictwu Boga. Te reguły, które rządzą wszystkimi rzeczami są pod Bożym panowaniem, i ludzie nie mogą w nie ingerować ani ich zmieniać; tylko Sam Bóg zna te reguły i tylko On Sam może nimi zarządzać. Kiedy drzewa zaczną wypuszczać pędy i kiedy będzie padać deszcz, ile wody i ile składników pokarmowych ziemia da roślinom, w której porze roku będą spadały liście, w której porze roku drzewa będą rodzić owoce, ile energii słońce da drzewom, co drzewo odda z tej energii, którą otrzymało od słońca – to wszytko są rzeczy, które Bóg już zaplanował, gdy tworzył świat i są to prawa, które nie mogą zostać złamane przez człowieka. Rzeczy stworzone przez Boga – czy są ożywione, czy wydają się człowiekowi nieożywione – znajdują się bez wyjątku w rękach Boga i pod Jego panowaniem. Żaden człowiek nie może zmienić ani złamać tej zasady. To znaczy, gdy Bóg stworzył wszystkie rzeczy, zaplanował, jakie mają one być. Drzewo nie mogłoby zapuścić korzeni, wypuszczać pędów i rosnąć bez ziemi. Jeżeli ziemia byłaby pozbawiona drzew, to by wyschła. Czyż tak by nie było? Drzewo jest także domem dla śpiewających ptaków – miejscem, w którym chronią się przed wiatrem. Czy byłoby dobrze, gdyby drzewo było pozbawione słońca? (Nie byłoby to dobre.) Jeśli drzewo miałoby tylko ziemię, to by nie rosło. Wszystko to istnieje dla człowieka i jego trwania. Człowiek otrzymuje od drzewa świeże powietrze i żyje na ziemi chroniony przez nią. Człowiek nie może żyć bez słońca, człowiek nie może obyć się bez różnych istot żywych. Chociaż związki pomiędzy tymi rzeczami są złożone, musicie pamiętać, że Bóg ustanowił te reguły, które rządzą wszystkimi rzeczami, aby mogły one istnieć w powiązaniu oraz współzależności; każda pojedyncza rzecz, którą On stworzył, ma swoją wartość i znaczenie. Jeśli Bóg stworzyłby coś bez znaczenia, to pozwoliłby temu zniknąć. To jest jedna z metod, których Bóg użył podczas zabezpieczania wszystkich rzeczy. Do czego odnosi się zwrot „troszczyć się” w tej historii? Czy Bóg wychodzi każdego dnia i podlewa drzewo? Czy drzewo potrzebuje Boskiej pomocy, aby oddychać? (Nie.) Termin „troszczyć się” w tym przykładzie odnosi się do zarządzania przez Boga wszystkimi rzeczami po ich stworzeniu; wszystko czego potrzebował to reguły zapewniające prawidłowe funkcjonowanie tych rzeczy. Drzewo rośnie samo z siebie po zasadzeniu w ziemi. Warunki do jego wzrostu zostały zapewnione przez Boga. On stworzył słońce, wodę, glebę, powietrze i otaczające środowisko, wiatr, mróz, śnieg i deszcz oraz cztery pory roku; to są warunki, których drzewo potrzebuje, aby rosnąć; to są rzeczy, które przygotował Bóg. Zatem, czy Bóg jest źródłem żywego środowiska? (Tak.) Czy Bóg musi każdego dnia wychodzić i liczyć liście na drzewach? Nie ma takiej potrzeby, prawda? Bóg nie musi również pomagać drzewu oddychać. Nie musi także budzić każdego dnia słońca, mówiąc: „Wstawaj, już czas poświecić na drzewa”. Nie musi tego robić. Słońce świeci samo z siebie, tak jak to zostało ustalone w regułach; drzewo wedle potrzeby pochłania tę energię, a kiedy światło słoneczne nie jest potrzebne, drzewo nadal żyje wedle reguł. Możecie nie być w stanie dokładnie wyjaśnić tego zjawiska, ale jest to fakt, który każdy może zobaczyć i potwierdzić. Wszystko, co musisz robić, to uświadomić sobie, że reguły dotyczące istnienia wszystkich rzeczy pochodzą od Boga i wiedzieć, że rozwój i trwanie tych rzeczy znajduje się pod panowaniem Boga. Rozumiesz, prawda?

Czy w tej opowieści użyto metafory, jak ująłby to człowiek? (Nie.) Czy to antropomorfizacja? (Nie.) To, o czym opowiadałem, jest prawdą. Wszystko, co jest żywe; wszystko, co posiada życie, znajduje się pod Bożym panowaniem. Po stworzeniu przez Boga każda rzecz otrzymała życie. Jest to życie dane przez Boga i przebiega ono zgodnie z prawami i według ścieżki, którą On dla tej rzeczy przygotował. Tu nic nie musi być zmieniane przez człowieka i nie potrzebuje żadnej pomocy ze strony człowieka; tak właśnie Bóg troszczy się o wszystkie rzeczy. Rozumiecie, prawda? Czy sądzicie, że jest konieczne, aby ludzie to sobie uświadomili? (Tak.) Zatem, czy ta historia ma coś wspólnego z biologią? Czy ma ona jakiś związek z jakimkolwiek obszarem nauki lub wiedzy? (Nie.) Nie rozmawiamy tu o biologii i z pewnością nie przeprowadzamy żadnych biologicznych badań. Jaki jest główny temat naszej rozmowy? (Bóg jest źródłem życia wszystkich rzeczy.) To główny temat. Co widzicie wśród wszystkich rzeczy stworzenia? Czy widzicie drzewa? Czy widzicie ziemię? (Tak.) Widzicie słońce, prawda? Czy widzicie ptaki siadające na drzewach? (Widzimy.) Czy ludzie są szczęśliwi, żyjąc w takim środowisku? (Są szczęśliwi.) To znaczy, że Bóg wykorzystuje wszystkie rzeczy – rzeczy, które stworzył do utrzymania takie domu dla człowieka, który zapewni mu przetrwanie i do ochrony tegoż domu. Tak właśnie Bóg troszczy się o człowieka i o wszystkie rzeczy.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Powiązane treści