Biblia jest tylko zapisem dwóch etapów dzieła Boga w Wieku Prawa i Wieku Łaski; nie jest zapisem całego Bożego dzieła

Wersety biblijne do wykorzystania: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, al…

2019-09-29 02:44:16

Świat religii wierzy, że całe Pismo Święte zostało natchnione przez Boga i że całe składa się ze słów Bożych; jakie rozeznanie należy mieć co do tej wypowiedzi?

Ważne słowa Boga: Nie wszystko w Biblii jest zapisem słów wypowiedzianych osobiście przez Boga. Biblia po prostu dokumentuje poprzednie dwa etapy dzieła Boga, z których jeden jest zapisem przepowiedni proroków, a drugi …

2019-09-29 02:49:04

Biblia została zebrana przez człowieka, a nie przez Boga; Biblia nie może przedstawiać Boga

Wersety biblijne do wykorzystania: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40). „Ja jestem drogą, pra…

2020-01-10 07:50:53

W Biblii nie ma drogi życia wiecznego; jeśli człowiek trzyma się Biblii i czci ją, to nie uzyska życia wiecznego

Wersety biblijne do wykorzystania: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40). „Ja jestem drogą, pra…

2020-01-10 07:48:53

Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Jak należy wierzyć w Boga, aby zyskać Jego uznanie?

Czym jest dziś prawdziwa wiara w Boga? To przyjęcie słowa Bożego jako rzeczywistości twojego życia i wiedza o Bogu pochodząca z Jego słowa służą osiągnięciu prawdziwej miłości Boga.

2019-12-09 18:07:37

Jak podchodzić do Biblii i korzystać z niej w sposób zgodny z wolą Boga? Jaka jest pierwotna wartość Biblii?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40). Ważne słowa Boga: …

2019-09-29 03:00:46

Biblia jest tylko zapisem dwóch etapów dzieła Boga w Wieku Prawa i Wieku Łaski; nie jest zapisem całego Bożego dzieła

Wersety biblijne do wykorzystania: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, al…

2019-09-29 02:44:16

Świat religii wierzy, że całe Pismo Święte zostało natchnione przez Boga i że całe składa się ze słów Bożych; jakie rozeznanie należy mieć co do tej wypowiedzi?

Ważne słowa Boga: Nie wszystko w Biblii jest zapisem słów wypowiedzianych osobiście przez Boga. Biblia po prostu dokumentuje poprzednie dwa etapy dzieła Boga, z których jeden jest zapisem przepowiedni proroków, a drugi …

2019-09-29 02:49:04

Biblia została zebrana przez człowieka, a nie przez Boga; Biblia nie może przedstawiać Boga

Wersety biblijne do wykorzystania: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40). „Ja jestem drogą, pra…

2020-01-10 07:50:53

W Biblii nie ma drogi życia wiecznego; jeśli człowiek trzyma się Biblii i czci ją, to nie uzyska życia wiecznego

Wersety biblijne do wykorzystania: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40). „Ja jestem drogą, pra…

2020-01-10 07:48:53

Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Jak należy wierzyć w Boga, aby zyskać Jego uznanie?

Czym jest dziś prawdziwa wiara w Boga? To przyjęcie słowa Bożego jako rzeczywistości twojego życia i wiedza o Bogu pochodząca z Jego słowa służą osiągnięciu prawdziwej miłości Boga.

2019-12-09 18:07:37

Jak podchodzić do Biblii i korzystać z niej w sposób zgodny z wolą Boga? Jaka jest pierwotna wartość Biblii?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40). Ważne słowa Boga: …

2019-09-29 03:00:46