Film chrześcijański | Czy istnieją słowa i dzieło Boga poza Biblią? (Fragment)

08 kwietnia 2019

Większość ludzi należących do kręgów religijnych wierzy, że to Biblia zawiera wszystkie słowa Boga i że poza nią nic innego nie może być źródłem Jego dzieła i słów. Ale czy ten pogląd zgodny jest z faktami? Pan Jezus kiedyś prorokował: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy(Ewangelia Jana 16:12-13). Jak proroctwo Pana Jezusa mogłoby się spełnić, gdyby słowa i dzieło Boże istniały wyłącznie w Biblii? Czy Boże słowa i Boże dzieło wykraczają poza Biblię? Ten film odpowie na powyższe pytania.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze