Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże?Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże? Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (3) – Czy istnieją słowa i dzieło Boga poza Biblią?Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (3) – Czy istnieją słowa i dzieło Boga poza Biblią? Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (4) – jaka jest relacja pomiędzy Bogiem a BibliąFilm ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (4) – jaka jest relacja pomiędzy Bogiem a Biblią Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (4) – Czy wiara w Biblię jest tożsama z wiarą w PanaFilm ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (4) – Czy wiara w Biblię jest tożsama z wiarą w Pana Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (3) – Czy słowo Boże istnieje poza BibliąFilm ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (3) – Czy słowo Boże istnieje poza Biblią Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (6) – Czy możemy zyskać życie, wierząc w Biblię?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (6) – Czy możemy zyskać życie, wierząc w Biblię? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (5) – Dlaczego Biblia zawiera błędy?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (5) – Dlaczego Biblia zawiera błędy? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (4) – Czy Biblia została w całości natchniona przez Boga?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (4) – Czy Biblia została w całości natchniona przez Boga? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (3) – Co należy rozumieć przez słowa z Księgi Objawienia, że żaden człowiek nie doda nic do proroctw?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (3) – Co należy rozumieć przez słowa z Księgi Objawienia, że żaden człowiek nie doda nic do proroctw? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (2) – Powiązania pomiędzy Biblią a BogiemFilm ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (2) – Powiązania pomiędzy Biblią a Bogiem Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (1) – Czy poza Biblią istnieją jakiekolwiek słowa lub dzieło Boże?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (1) – Czy poza Biblią istnieją jakiekolwiek słowa lub dzieło Boże? Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (3) – Czy wiara w Biblię może reprezentować wiarę w Boga?Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (3) – Czy wiara w Biblię może reprezentować wiarę w Boga? Film ewangeliczny „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (1) – Czy istnieją inne słowa Boga poza wymienionymi w Biblii?Film ewangeliczny „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (1) – Czy istnieją inne słowa Boga poza wymienionymi w Biblii? Film ewangeliczny „Wiara w Boga” Klip filmowy (4) – Czy przestrzeganie praw zapisanych w Biblii jest równoznaczne z wiarą w Pana?Film ewangeliczny „Wiara w Boga” Klip filmowy (4) – Czy przestrzeganie praw zapisanych w Biblii jest równoznaczne z wiarą w Pana? „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (2) – Jakie błędy popełniane są najczęściej przy powitaniu Pana?„Pukanie do drzwi” Klip filmowy (2) – Jakie błędy popełniane są najczęściej przy powitaniu Pana? Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (2) – czy całe Boże dzieło i wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii?Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (2) – czy całe Boże dzieło i wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii? Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (3) – wszystko na temat debaty „Czy Biblia została natchniona przez Boga”Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (3) – wszystko na temat debaty „Czy Biblia została natchniona przez Boga”

Film ewangeliczny „Wiara w Boga” Klip filmowy (4) – Czy przestrzeganie praw zapisanych w Biblii jest równoznaczne z wiarą w Pana?

Wyróżnione fragmenty filmowe   700  

Wstęp

Film ewangeliczny „Wiara w Boga” Klip filmowy (4) – Czy przestrzeganie praw zapisanych w Biblii jest równoznaczne z wiarą w Pana?

Większość członków społeczności religijnej wierzy, że Biblia stanowi kanon chrześcijaństwa, że trzeba trzymać się jej i opierać swoją wiarę w Pana wyłącznie na Biblii oraz że nie można nazywać się wierzącym, jeśli odrzuci się Biblię. Czy wiara w Pana i wiara w Biblię to to samo? Jaki dokładnie jest związek między Biblią a Panem? Pan Jezus raz upomniał faryzeuszy tymi słowami: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie”. (Ew. Mateusza 5:39-40). Biblia jest jedynie świadectwem Boga, ale nie zawiera życia wiecznego. Tylko Bóg jest prawdą, drogą i życiem. W takim razie jak należy traktować Biblię w sposób zgodny z wolą Pana?

Zalecenie filmy o Bogu:

Chrześcijański film familijny | „Gdzie jest mój dom?” Bóg dał mi szczęśliwą rodzinę (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/where-is-my-home-movie.html

Chrześcijański film familijny 2019 | „Dziecko, wróć do domu” Bóg ocalił dziecko od uzależnienia od internetu (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/child-come-back-home-movie.html

Film chrześcijański 2019 „Słońce uczciwości nigdy nie zachodzi”|Film oparty na faktach (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/sun-never-sets-on-integrity-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga