Pieśń uwielbienia | „Wymogi wiary w Boga” (Oficjalny teledysk)

13 kwietnia 2020

Najbardziej podstawowym elementem wiary w Boga

jest codzienne czytanie Bożych słów.

A praktyką, którą należy wykonywać każdego dnia,

jest modlitwa do Boga i autorefleksja.

Głównym celem wiary jest praktykowanie prawdy

i trzymanie się zasad w naszych działaniach.

Sumienie, które należy zachować w wierze w Boga,

to lojalność w obowiązku wypełniania Jego posłannictwa.

Kiedy masz miłość do Boga, to jest to prawdziwa wiara w Boga.

Kochanie Boga czyni cię uczciwym i szlachetnym.

Jeśli stale kochasz Boga i żyjesz dla Niego,

nigdy nie zaznasz poczucia żalu.

Tylko ci, którzy prawdziwie kochają Boga,

mogą o Nim świadczyć i Go wywyższać.

Zaprawdę, nic nie ma większego znaczenia

i nic nie jest większym błogosławieństwem niż kochanie Boga.

Ścieżka do osiągnięcia zbawienia

to posłuszeństwo Bożemu dziełu, dążenie do prawdy.

Przyjmowanie Jego sądu i tego, jak się z nami rozprawia,

to podstawowa lekcja wiary w Boga.

Najistotniejszą rzeczywistością

jest wkraczanie w prawdę i bycie uczciwym.

Spraw, by posłuszeństwo prawdzie stało się twoją życiową misją,

to najważniejsza zasada praktykowania wiary w Boga.

Kiedy masz miłość do Boga, to jest to prawdziwa wiara w Boga.

Kochanie Boga czyni cię uczciwym i szlachetnym.

Jeśli stale kochasz Boga i żyjesz dla Niego,

nigdy nie zaznasz poczucia żalu.

Tylko ci, którzy prawdziwie kochają Boga,

mogą o Nim świadczyć i Go wywyższać.

Zaprawdę, nic nie ma większego znaczenia

i nic nie jest większym błogosławieństwem niż kochanie Boga.

Największą porażką w wierze w Boga

jest podążanie za ludźmi lub oddawanie im czci.

Kiedy wierzysz w Boga, pamiętaj,

że nie możesz Go zdradzać ani się Mu sprzeciwiać.

Musisz się Go bać i unikać zła,

na tym polega trwająca całe życie droga wiary w Boga.

Najwyższy cel wiary w Boga

to uczyć się Go poznawać i o Nim świadczyć.

Kiedy masz miłość do Boga, to jest to prawdziwa wiara w Boga.

Kochanie Boga czyni cię uczciwym i szlachetnym.

Jeśli stale kochasz Boga i żyjesz dla Niego,

nigdy nie zaznasz poczucia żalu.

Tylko ci, którzy prawdziwie kochają Boga,

mogą o Nim świadczyć i Go wywyższać.

Zaprawdę, nic nie ma większego znaczenia

i nic nie jest większym błogosławieństwem niż kochanie Boga.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze