Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże?Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże? Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (3) – Czy istnieją słowa i dzieło Boga poza Biblią?Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (3) – Czy istnieją słowa i dzieło Boga poza Biblią? Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (4) – jaka jest relacja pomiędzy Bogiem a BibliąFilm ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (4) – jaka jest relacja pomiędzy Bogiem a Biblią Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (4) – Czy wiara w Biblię jest tożsama z wiarą w PanaFilm ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (4) – Czy wiara w Biblię jest tożsama z wiarą w Pana Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (3) – Czy słowo Boże istnieje poza BibliąFilm ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (3) – Czy słowo Boże istnieje poza Biblią Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (6) – Czy możemy zyskać życie, wierząc w Biblię?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (6) – Czy możemy zyskać życie, wierząc w Biblię? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (5) – Dlaczego Biblia zawiera błędy?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (5) – Dlaczego Biblia zawiera błędy? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (4) – Czy Biblia została w całości natchniona przez Boga?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (4) – Czy Biblia została w całości natchniona przez Boga? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (3) – Co należy rozumieć przez słowa z Księgi Objawienia, że żaden człowiek nie doda nic do proroctw?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (3) – Co należy rozumieć przez słowa z Księgi Objawienia, że żaden człowiek nie doda nic do proroctw? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (2) – Powiązania pomiędzy Biblią a BogiemFilm ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (2) – Powiązania pomiędzy Biblią a Bogiem Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (1) – Czy poza Biblią istnieją jakiekolwiek słowa lub dzieło Boże?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (1) – Czy poza Biblią istnieją jakiekolwiek słowa lub dzieło Boże? Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (3) – Czy wiara w Biblię może reprezentować wiarę w Boga?Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (3) – Czy wiara w Biblię może reprezentować wiarę w Boga? Film ewangeliczny „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (1) – Czy istnieją inne słowa Boga poza wymienionymi w Biblii?Film ewangeliczny „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (1) – Czy istnieją inne słowa Boga poza wymienionymi w Biblii? Film ewangeliczny „Wiara w Boga” Klip filmowy (4) – Czy przestrzeganie praw zapisanych w Biblii jest równoznaczne z wiarą w Pana?Film ewangeliczny „Wiara w Boga” Klip filmowy (4) – Czy przestrzeganie praw zapisanych w Biblii jest równoznaczne z wiarą w Pana? „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (2) – Jakie błędy popełniane są najczęściej przy powitaniu Pana?„Pukanie do drzwi” Klip filmowy (2) – Jakie błędy popełniane są najczęściej przy powitaniu Pana? Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (2) – czy całe Boże dzieło i wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii?Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (2) – czy całe Boże dzieło i wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii? Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (3) – wszystko na temat debaty „Czy Biblia została natchniona przez Boga”Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (3) – wszystko na temat debaty „Czy Biblia została natchniona przez Boga”

Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże?

Wyróżnione fragmenty filmowe   634  

Wstęp

Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże?

Podobnie jak wielu ludzi wierzących w Pana starszy Li zawsze uważał, że „Całe Pismo jest natchnione przez Boga”, że „Biblia jest słowem Boga” i że „Biblia przedstawia Boga”. Koncepcje te od dawna stanowiły podstawę jego wiary. Zakorzeniły się w jego sercu i stały się zarówno przeszkodą w studiowaniu prawdziwej drogi, jak i więzami, które powstrzymywały go przed jej przyjęciem. Kaznodzieje z Kościoła Boga Wszechmogącego cierpliwie czytali mu o słowie Bożym i dyskutowali o prawdzie, aż w końcu Li zrozumiał, że nie cała Biblia jest natchniona przez Boga oraz że zawiera zarówno słowa Boga, jak i człowieka. Starszy Li uwolnił się z więzów i kajdan tych koncepcji religijnych.

Oglądaj najlepsze filmy religijne:

Bardzo dobry film religijny | „Przebudzenie ze snu” Ujawnienie tajemnicy królestwa niebieskiego (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/awakening-from-the-dream-movie.html

Wartościowy film religijny | „Oczekiwanie” Czy słyszałeś głos Boga? (Zwiastun)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/waiting-trailer.html

Film chrześcijański | „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” Bóg jest moją siłą

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/perilous-is-road-to-heavenly-kingdom-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga