Film chrześcijański | Czy Biblia została w całości natchniona przez Boga? (Fragment)

01 marca 2019

Większość ludzi należących do społeczności religijnej wierzy, że „całe Pismo Święte zostało zainspirowane przez Boga”, a wszystko, co zapisano w Biblii, to słowo Boże. Czy to stwierdzenie opiera się na faktach? Biblia stanowi jedynie świadectwo Boga, dokumentację dzieła Bożego i nie zawiera wyłącznie słów wypowiedzianych przez Boga. Jedynie słowa, które wypowiedział Bóg Jahwe, słowa Pana Jezusa, proroctwa Księgi Objawienia oraz słowa proroków zainspirowane przez Boga są słowami Bożymi zapisanymi w Biblii. Poza nimi większość z tego, co pozostało, to zapisy historyczne i świadectwa doświadczeń ludzkich. Jeżeli pragniesz poznać istotę Biblii i ukryty w niej prawdziwy przekaz, obejrzyj ten film!

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze