Jeśli nie przyjmiemy dzieła sądu Boga Wszechmogącego, to czy możemy naprawdę spełniać wolę Ojca Niebieskiego? Czy możemy wejść do królestwa niebieskiego?

01 sierpnia 2019

Odpowiedź: Jeśli ludzie zaakceptują jedynie dzieło odkupienia Pana Jezusa w Wieku Łaski, a nie zaakceptują sądu i skarcenia Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, to nie będą w stanie uwolnić się od grzechu, spełniać woli Ojca Niebieskiego i wejść do królestwa Boga. Bez wątpienia! To dlatego, że w Wieku Łaski Pan Jezus dokonał swego dzieła odkupienia. Ze względu na postawę ludzi w tamtych czasach, Pan Jezus wskazał im tylko drogę pokuty i poprosił, by zrozumieli kilka elementarnych prawd i ścieżek ich praktykowania. Przykładowo: poprosił ludzi, by wyznawali swe grzechy, pokutowali i nosili krzyż. Nauczał ich pokory, cierpliwości, miłości, poszczenia, chrztu itd. To kilka bardzo ograniczonych prawd, jakie ludzie w tamtych czasach byli w stanie zrozumieć i osiągnąć. Pan Jezus nigdy nie wyraził innych głębszych prawd dotyczących zmiany usposobienia życiowego, uzyskiwania zbawienia, obmycia, osiągnięcia doskonałości itd. To dlatego, że w tamtych czasach ludzie nie mieli postawy niezbędnej, by znieść te prawdy. Ludzkość musi poczekać, aż Pan Jezus powróci czynić swe dzieło w dniach ostatecznych. Obdarzy on zepsutą ludzkość wszystkimi prawdami, jakie są potrzebne do zbawienia i osiągnięcia doskonałości zgodnie z Boskim planem zarządzania zbawieniem ludzkości i potrzebami zepsutego rodzaju ludzkiego. Jest tak, jak powiedział Pan Jezus: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy” (J 16:12-13). Słowa Pana Jezusa są bardzo jasne. W Wieku Łaski Pan Jezus nigdy nie dał zepsutym ludziom wszystkich prawd niezbędnych do zbawienia. Istnieje wiele głębszych, wyższych prawd, czyli prawd, których Pan Jezus nie ujawnił ludzkości, a które umożliwią im uwolnienie od zepsutych szatańskich usposobień i osiągnięcie świętości, oraz prawd, które są potrzebne człowiekowi, by mógł być posłuszny Bogu i poznać Go. Zatem w dniach ostatecznych, Bóg Wszechmogący wyraża wszystkie prawdy niezbędne do zbawienia ludzkości. Używa tych prawd, by sądzić, karcić, obmywać i czynić doskonałymi wszystkich tych, którzy przyjmą zbawienie Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Ostatecznie ludzie ci zostaną uczynieni pełnymi i zabrani do królestwa Boga. W ten sposób wypełni się Boży plan zarządzania zbawieniem ludzkości. Jeśli ludzie zaakceptują tylko dzieło odkupienia Pana Jezusa, ale nie przyjmą sądu Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, nigdy nie będą w stanie uzyskać prawd i zmienić swych usposobień. Nigdy nie staną się tymi, którzy spełniają wolę Boga i z pewnością nie będą się nadawać, by wejść do królestwa Boga.

Ludzie dni ostatecznych zostali głęboko zepsuci przez szatana. Przepełnia ich jego trucizna. Ich poglądy, zasady przetrwania, podejście do życia, wartości itd. są wbrew prawdzie i wrogie Bogu. Wszyscy ludzie czczą zło i stali się wrogami Boga. Jeśli przepełniona zepsutym szatańskim usposobieniem ludzkość nie doświadczy dzieła sądu, karcenia, obmycia i palenia słowami Boga Wszechmogącego, to jak będzie mogła zbuntować się przeciwko szatanowi i uwolnić się od jego wpływów? Jak będzie mogła czcić Boga, stronić od zła i spełniać wolę Boga? Jak widać, wielu ludzi przez lata wierzyło w Pana Jezusa, ale choć entuzjastycznie dawali świadectwo, że Jezus jest Zbawicielem i ciężko pracowali przez wiele lat, fakt, że nie poznali sprawiedliwego usposobienia Boga i nie czcili Go, mimo wszystko sprawia, że oceniają i potępiają dzieło Boga. Zaprzeczają i odrzucają powrót Boga, gdy Bóg Wszechmogący dokonuje swego dzieła w dniach ostatecznych. Nawet ponownie krzyżują Chrystusa, gdy powraca On w dniach ostatecznych. To wystarczający dowód na to, że jeśli ludzie nie zaakceptują sądu i skarcenia Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, źródło grzechu ludzkości i jej szatańska natura nigdy nie zostaną poskromione. Jej opór wobec Boga sprawi, że przepadnie. To fakt, któremu nie można zaprzeczyć! Tylko ci spośród wiernych, którzy szczerze akceptują sąd i skarcenie Boga w dniach ostatecznych, zyskają prawdę jako życie, będą tymi, którzy spełniają wolę Ojca Niebieskiego, poznają Boga i staną się z Nim zgodni. To oni będą mogli mieć udział w obietnicy Boga i zostaną zabrani do Jego królestwa.

ze skryptu filmu pod tytułem „Ciernie wspomnień”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Połącz się z nami w Messengerze