Odrzucając wszystko inne, szerząc ewangelię Pana i dbając o kościół. Przez taką pracę spełnia się wolę Ojca Niebieskiego. Czy jest coś złego z takimi praktykami?

02 sierpnia 2019

Odpowiedź: Głoszenie ewangelii Pana i praca ku Jego chwale nie oznaczają spełniania woli Ojca Niebieskiego. Aby prawdziwie czynić wolę Ojca Niebieskiego, należy iść ścieżką Pana i przestrzegać Jego przykazań. Trzeba spełniać swój obowiązek zgodnie z nakazami Pana. Jak powiedział Pan Jezus: „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie” (Mt 22:37-39). Jeśli chodzi o spełnianie woli Ojca Niebieskiego, najważniejszym wymogiem jest posłuszeństwo i praktykowanie obecnych słów Pana Jezusa. To jest podstawowa zasada. Nie skupiając się na podążaniu za słowami Pana Jezusa, a zamiast tego skupiając się na podążaniu za słowami człowieka zapisanymi w Biblii, nie spełnia się woli Ojca Niebieskiego. Spełnianie woli Ojca Niebieskiego to podążanie za słowami Boga. Ludzie zawsze wywyższają słowa apostołów zawarte w Biblii zamiast wywyższać i dawać świadectwo słowom samego Pana Jezusa. Czyniąc tak, nie spełniają oni woli Boga. Zamiast tego, sprzeciwiają się Mu. Ci, którzy spełniają wolę Boga, potrafią być Mu posłuszni, praktykować Jego słowa, przyjąć Jego namiestnictwo i dawać świadectwo Bogu, niezależnie od jego słów i czynów. Ludzie ci nie buntują się już przeciw Bogu i nie sprzeciwiają się Mu. Bóg ich pochwala. Na przykład Abraham umiał podążać za słowami Boga. Z własnej woli zwrócił Bogu swego ukochanego syna. Bóg nagrodził Abrahama za jego absolutne posłuszeństwo. Pobłogosławił jego potomków, pozwalając im stać się wielkimi narodami. Kolejnym przykładem jest Hiob. Czcił Boga i trzymał się z dala od zła. Podczas prób, gdy tracił bogactwo i dzieci, przeklinał siebie, a nie obwiniał Boga. Ciągle błogosławił święte imię Boga Jahwe. W oczach Boga był więc idealny. Piotr to jeszcze jeden przykład. Całe życie podążał za Panem Jezusem, tęskniąc za prawdą i dążąc do niej. Po przyjęciu namiestnictwa Pana przewodził kościołowi, ściśle przestrzegając nakazów Pana. Ostatecznie, udało mi się zachować posłuszeństwo Bogu do śmierci i kochać Go ponad wszystko. Wszyscy oni byli posłuszni Bogu i czcili Go. To tacy ludzie prawdziwe spełniają wolę Ojca Niebieskiego. Jeśli mówisz, że praca dla Pana oznacza wypełnianie woli Ojca Niebieskiego, to czemu, po tym jak przemierzyli lądy i morza, faryzeusze zostali ostatecznie potępieni i przeklęci przez Pana Jezusa? To dlatego, że wierzyli w Boga, ale nie szli Jego ścieżką. Gdy Pan Jezus przyszedł, by czynić nowe dzieło, faryzeusze nie tylko nie przyjęli go, ale jeszcze poprowadzili cały naród żydowski, by fanatycznie potępił Pana Jezusa i sprzeciwił się Mu. Dawali nawet fałszywe świadectwo przeciw Niemu. Wszystko, co robili, było zdradą, zejściem z drogi Pana; obrali sobie Pana Jezusa za wroga. Chociaż ludzie ci wiele przecierpieli i ciężko pracowali, czy możemy mówić, że spełniali wolę Ojca Niebieskiego?

ze skryptu filmu pod tytułem „Ciernie wspomnień”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Leave a Reply

Połącz się z nami w Messengerze