Dziś wierzymy w Pana Jezusa; poświęcamy się, by szerzyć imię Pana, odrzucając wszystko inne. Wypełniamy wolę Ojca Niebieskiego. To oznacza, że już staliśmy się świętymi. Gdy nadejdzie Pan, z pewnością pochwyci nas do królestwa niebieskiego!

02 sierpnia 2019

Odpowiedź: Co się tyczy tego, kto może wejść do królestwa niebieskiego: Pan Jezus powiedział: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7:21). Pan Jezus jasno powiedział, że tylko osoby czyniące wolę Ojca Niebieskiego mogą wejść do królestwa niebieskiego. Bracia i siostry, chociaż ludzie ofiarnie głoszą imię Pana, odrzucając wszystko inne, nie można zaprzeczyć, że również całkiem sporo grzeszą. Fakt, że grzeszą, oznacza, że należą do szatana i nadal są nieczyści i zepsuci. Mogą przeciwstawiać się Bogu i zdradzać Go. Oznacza to, że nie zostali prawdziwie oczyszczeni. Gdyby zostali królami, utworzyliby własne królestwa w opozycji do Boga. To wystarczający dowód na to, że nie zostali prawdziwie oczyszczeni i uczynieni świętymi. Jak ludzie, którzy opierają się w ten sposób Bogu, mogą mieć prawo wejść do królestwa niebieskiego? Poświęcanie się dla Pana, głoszenie ewangelii, ustanowienie kościoła, wspieranie wiernych itd., to wszystko są dobre zachowania ludzi. Jeśli praktykują oni te zachowania z miłości do Boga, jeśli naprawdę poświęcają się dla Boga, jeśli świadomie są posłuszni i spełniają polecenia Boga, jeśli nie dążą do zaspokojenia własnych zamiarów lub do zawarcia umowy z Bogiem, wtedy zachowania te naprawdę są dobrymi uczynkami. Bóg zapamięta je i pobłogosławi tych ludzi. Jeśli robią to w celu zawarcia umowy z Bogiem, jeśli dążą do zaspokojenia pragnień cielesnych, jeśli robią to, aby wejść do królestwa niebieskiego i zyskać nagrodę, wtedy te zachowania to tylko próba oszukania Boga. Ci ludzie przeciwstawiają się Bogu! W związku z tym, czy fakt, że ludzie praktykują te dobre zachowania, świadczy o tym, że spełniają wolę Ojca Niebieskiego? Czy oznacza to, że są święci? Zdecydowanie nie! Ich dobre zachowania są podyktowane ich grzeszną naturą. Robią te rzeczy tylko po to, by zawrzeć umowę z Bogiem i zaspokoić swoje wygórowane pragnienia. To dowodzi, że w ludzkich sercach jest zbyt wiele nieczystości. Czy tacy ludzie mogą prawdziwie kochać Boga i być Mu posłuszni? Ludzie są zniewoleni i kontrolowani przez swoją grzeszną naturę. Gdy Bóg zrobi lub powie coś, co nie jest zgodne z ich własnymi wyobrażeniami, oceniają, odrzucają i potępiają Go. Gdy Bóg poddaje ich próbie, nie rozumieją tego, obwiniają go za to i zdradzają Go. Wierząc w Boga, czczą człowieka i podążają za nim. Chętniej słuchają człowieka niż Boga. Nawet służąc Bogu, mogą postępować zgodnie z własnymi wyobrażeniami, wywyższać się, składać świadectwo o sobie i obierać sobie Boga za wroga. Ludzie są skrępowani swoją grzeszną naturą i są pod jej kontrolą. Gdy tylko zdobędą władzę, sprzeciwią się Bogu i ustanowią własne królestwa. Tak właśnie zrobili naczelni kapłani żydowscy, uczeni w Piśmie i faryzeusze. Gdy Pan Jezus przyszedł, by dokonać swego dzieła, fanatycznie potępili Go i sprzeciwili się Mu, by chronić własne stanowiska. W wyniku tego, Żydzi nigdy nie przyjęli zbawienia Pana Jezusa. Czyż nie ustanawiali oni własnych królestw w opozycji do Boga? Zatem, czy ludzie, którzy pozornie pracują i zachowują się dobrze, ale ich grzeszna natura nie została wyleczona, a ich szatańskie usposobienie nie było oczyszczone, mogą podążać za wolą Boga, choćby wiele cierpieli i pracowali? Ci, którzy są absolutnie posłuszni Bogu, bez wątpienia spełniają Jego wolę. Z pewnością są tego samego zdania, co Bóg. Na pewno nie zbuntują się i nie będą przeciwstawiać się Bogu. Ci ludzie mają prawo wejść do królestwa niebieskiego i otrzymać to, co obiecał Bóg.

ze skryptu filmu pod tytułem „Ciernie wspomnień”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Połącz się z nami w Messengerze