Dlaczego Pan Jezus przeklął faryzeuszy? Jaka jest istota faryzeuszy?

Faryzeusze ci w swej istocie byli uparci, aroganccy i nie byli posłuszni prawdzie.

2020-02-21 23:25:08

Dlaczego mówi się, że duchowni i starsi idą ścieżką faryzeuszy? Jaka jest ich istota?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy zaczął do nich mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom, i wyjechał. A gdy nadszedł…

2019-09-30 07:07:40

Dlaczego każdy nowy etap Bożego dzieła napotyka na zażarty opór i potępienie świata religijnego? Co jest tego główną przyczyną?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy zaczął do nich mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom, i wyjechał. A gdy nadszedł…

2019-09-29 03:20:22

Czy w świecie religijnym władzę posiada Bóg i prawda, czy antychryści i szatan?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie ani wchodzącym nie pozwalacie wejść” (Mt 23:13)…

2019-12-09 18:04:42

Dlaczego Pan Jezus przeklął faryzeuszy? Jaka jest istota faryzeuszy?

Faryzeusze ci w swej istocie byli uparci, aroganccy i nie byli posłuszni prawdzie.

2020-02-21 23:25:08

Dlaczego mówi się, że duchowni i starsi idą ścieżką faryzeuszy? Jaka jest ich istota?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy zaczął do nich mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom, i wyjechał. A gdy nadszedł…

2019-09-30 07:07:40

Dlaczego każdy nowy etap Bożego dzieła napotyka na zażarty opór i potępienie świata religijnego? Co jest tego główną przyczyną?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy zaczął do nich mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom, i wyjechał. A gdy nadszedł…

2019-09-29 03:20:22

Czy w świecie religijnym władzę posiada Bóg i prawda, czy antychryści i szatan?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie ani wchodzącym nie pozwalacie wejść” (Mt 23:13)…

2019-12-09 18:04:42