Dlaczego Pan Jezus przeklął faryzeuszy? Jaka jest istota faryzeuszy?

Czy chcecie wiedzieć, dlaczego tak naprawdę faryzeusze sprzeciwiali się Jezusowi? Czy chcecie poznać istotę faryzeuszy? Byli oni pełni wyobrażeń na temat Mesjasza. Co więcej, ograniczali się tylko do wiary w przyjście Me…

Studium biblijne 2020-03-05 04:20:40

Dlaczego mówi się, że duchowni i starsi idą ścieżką faryzeuszy? Jaka jest ich istota?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy zaczął do nich mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom, i wyjechał. A gdy nadszedł…

2019-09-30 07:07:40

Dlaczego każdy nowy etap Bożego dzieła napotyka na zażarty opór i potępienie świata religijnego? Co jest tego główną przyczyną?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy zaczął do nich mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom, i wyjechał. A gdy nadszedł…

2019-09-29 03:20:22

Czy w świecie religijnym władzę posiada Bóg i prawda, czy antychryści i szatan?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie ani wchodzącym nie pozwalacie wejść” (Mt 23:13)…

2019-12-09 18:04:42

Dlaczego Pan Jezus przeklął faryzeuszy? Jaka jest istota faryzeuszy?

Czy chcecie wiedzieć, dlaczego tak naprawdę faryzeusze sprzeciwiali się Jezusowi? Czy chcecie poznać istotę faryzeuszy? Byli oni pełni wyobrażeń na temat Mesjasza. Co więcej, ograniczali się tylko do wiary w przyjście Me…

Studium biblijne 2020-03-05 04:20:40

Dlaczego mówi się, że duchowni i starsi idą ścieżką faryzeuszy? Jaka jest ich istota?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy zaczął do nich mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom, i wyjechał. A gdy nadszedł…

2019-09-30 07:07:40

Dlaczego każdy nowy etap Bożego dzieła napotyka na zażarty opór i potępienie świata religijnego? Co jest tego główną przyczyną?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy zaczął do nich mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom, i wyjechał. A gdy nadszedł…

2019-09-29 03:20:22

Czy w świecie religijnym władzę posiada Bóg i prawda, czy antychryści i szatan?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie ani wchodzącym nie pozwalacie wejść” (Mt 23:13)…

2019-12-09 18:04:42