Film ewangeliczny | „Trzymaj się z dala ode mnie” | fragment 5 | Ujawnienie prawdy o przeciwstawieniu się faryzeuszy Bogu

05 stycznia 2019

Kiedy Pan Jezus ukazał się i dokonywał swojego dzieła, żydowscy kapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze uparcie oczerniali Go, potępiali i bluźnili przeciw Niemu. Przybili Pana Jezusa do krzyża i utrudniali ludziom przyjęcie Pana Jezusa. W dniach ostatecznych Bóg ponownie wcielił się w postać ludzką. Objawił się i dokonuje swego dzieła. Pastorzy i starsi ze środowisk religijnych uparcie zaprzeczają dziełu Boga dni ostatecznych, potępiają je i nie cofną się przed niczym, byle uniemożliwić wiernym przyjęcie Boga Wszechmogącego. Dlaczego oba wcielenia Boga, gdy ukazał się ludziom, spotkały się z oporem i potępieniem ze strony przywódców religijnych? Skąd bierze się opór przywódców religijnych i na czym właściwie polega?

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze