Film chrześcijański | „Słodycz w niedoli” | fragment 1 | Dlaczego Komunistyczna Partia Chin fanatycznie prześladuje wiarę religijną?

22 lutego 2019

Komunistyczna Partia Chin od samego początku tłumi, atakuje i delegalizuje wiarę religijną. Traktuje chrześcijan jako poważnych przestępców. Partia nie waha się używać rewolucyjnych środków, by ich uciskać, łapać, prześladować, a nawet mordować. Jakie są powody takiego postępowania Partii? Ci, którzy wierzą w Boga, czczą Go jako wielkiego. Oddają Mu cześć i skupiają się na poszukiwaniu prawdy i kroczeniu właściwą drogą życia. Dlaczego Komunistyczna Partia Chin uważa chrześcijan za wrogów? Dlaczego jest ona niezgodna z ludźmi, którzy wierzą w Boga? Ten film zgłębi powody prześladowania wiary religijnej przez Komunistyczną Partię Chin.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze