Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (6) – Czy posłuszeństwo pastorom i starszym jest tożsame z posłuszeństwem Bogu

Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (6) – Czy posłuszeństwo pastorom i starszym jest tożsame z posłuszeństwem Bogu

697 |02 marca 2019

Obejrzyj całość

Niektórzy wierni są przekonani, że pastorzy i starsi świata religijnego zostali wszyscy wybrani i powołani przez Pana, i że wszyscy oni są ludźmi, którzy służą Panu. Dlatego wierzą, że jedynie posłuszeństwo względem pastorów i starszych jest posłuszeństwem względem Pana, a sprzeciwianie się lub potępianie pastorów i starszych jest tożsame z wypieraniem się Pana. Wierzą nawet, że w kościołach tylko pastorzy i starsi rozumieją Biblię i są w stanie Ją objaśniać, i tak długo, jak to, czego pastorzy i starsi nauczają lub to, co robią, znajduje oparcie w Biblii, ludzie powinni być im posłuszni i podążać za nimi. Czy taki rodzaj posłuszeństwa względem pastorów i starszych jest zgodny z prawdą? Czy zrozumienie wiedzy o Biblii odzwierciedla zrozumienie prawdy i wiedzy o Bogu? Jakie podejście powinniśmy przyjąć względem pastorów i starszych, które byłoby zgodne z wolą Bożą?

Oglądaj filmy religijne:

Film chrześcijański 2019 | „Czas zmiany” Czy znasz drogę do królestwa niebieskiego? (Zwiastun)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-moment-of-change-trailer.html

Dobry film chrześcijański | „Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/knocking-at-the-door-movie.html

Film chrześcijański 2019 | „Przepiękny głos” Czy słyszysz, co mówi Duch Święty? (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/what-a-beautiful-voice-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj