Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Film ewangeliczny „Wiara w Boga 2 – Po upadku kościoła” Klip filmowy (1) – Uwolniony z klatki faryzeuszy czasów ostatecznych i witający powracającego PanaFilm ewangeliczny „Wiara w Boga 2 – Po upadku kościoła” Klip filmowy (1) – Uwolniony z klatki faryzeuszy czasów ostatecznych i witający powracającego Pana Film ewangeliczny „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” Klip filmowy (5) – Dlaczego faryzeusze sprzeciwiają się Bogu?Film ewangeliczny „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” Klip filmowy (5) – Dlaczego faryzeusze sprzeciwiają się Bogu? Film ewangeliczny „Miasto zostanie zburzone” Klip filmowy (4) – Czy interpretowanie Biblii to to samo, co wywyższanie Boga i dawanie Mu świadectwa?Film ewangeliczny „Miasto zostanie zburzone” Klip filmowy (4) – Czy interpretowanie Biblii to to samo, co wywyższanie Boga i dawanie Mu świadectwa? Film ewangeliczny „Miasto zostanie zburzone” Klip filmowy (3) – Jaka jest istota sprzeciwu faryzeuszy wobec Boga?Film ewangeliczny „Miasto zostanie zburzone” Klip filmowy (3) – Jaka jest istota sprzeciwu faryzeuszy wobec Boga? Film ewangeliczny „Miasto zostanie zburzone” Klip filmowy (2) – Dlaczego obłudni faryzeusze są potępieni?Film ewangeliczny „Miasto zostanie zburzone” Klip filmowy (2) – Dlaczego obłudni faryzeusze są potępieni? Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip (1) – Jak rozpoznać esencję religijnych faryzeuszyFilm ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip (1) – Jak rozpoznać esencję religijnych faryzeuszy Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (4) – Wyrwij się z niewoli faryzeuszy religijnych i powróć do BogaFilm ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (4) – Wyrwij się z niewoli faryzeuszy religijnych i powróć do Boga Film ewangeliczny „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (2) – Jak rozpoznać współczesnych faryzeuszyFilm ewangeliczny „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (2) – Jak rozpoznać współczesnych faryzeuszy Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (7) – Dlaczego pastorzy i rady starszych potępiają Błyskawicę ze WschoduFilm ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (7) – Dlaczego pastorzy i rady starszych potępiają Błyskawicę ze Wschodu Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4) – Czy można uzyskać zbawienie poprzez wiarę w Pana w ramach religii?Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4) – Czy można uzyskać zbawienie poprzez wiarę w Pana w ramach religii? Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip (2) – Ujawnienie prawdy o objaśnieniach do Biblii proponowanych przez przywódców religijnychFilm ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip (2) – Ujawnienie prawdy o objaśnieniach do Biblii proponowanych przez przywódców religijnych Film ewangeliczny „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (3) – Jak pastorzy i starsi traktują powrót PanaFilm ewangeliczny „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (3) – Jak pastorzy i starsi traktują powrót Pana Film ewangeliczny „Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (5) – Ujawnienie prawdy o przeciwstawieniu się faryzeuszy BoguFilm ewangeliczny „Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (5) – Ujawnienie prawdy o przeciwstawieniu się faryzeuszy Bogu Film ewangeliczny „Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (4) – Faryzeusze, którzy ukrzyżowali Pana, ponownie się pojawili!Film ewangeliczny „Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (4) – Faryzeusze, którzy ukrzyżowali Pana, ponownie się pojawili! Film ewangeliczny „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (3) – Chrześcijanie się przebudzili, usłyszawszy, jak przemawia powracający PanFilm ewangeliczny „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (3) – Chrześcijanie się przebudzili, usłyszawszy, jak przemawia powracający Pan

Film ewangeliczny „Miasto zostanie zburzone” Klip filmowy (2) – Dlaczego obłudni faryzeusze są potępieni?

Wyróżnione fragmenty filmowe   569  

Wstęp

Film ewangeliczny „Miasto zostanie zburzone” Klip filmowy (2) – Dlaczego obłudni faryzeusze są potępieni?

Zapisano w Biblii, że Pan Jezus siedem razy potępił faryzeuszy. Dzisiaj duchowni i starsi społeczności religijnych podążają drogą faryzeuszy i podobnie jak oni doświadczają Bożego wstrętu i odrzucenia. Dlaczego zatem Pan Jezus potępił i przeklął faryzeuszy? Było to spowodowane głównie tym, że ich obłudna istota przeciwstawiała się Bogu, gdyż zwracali uwagę tylko na wypełnianie rytuałów religijnych i trzymanie się zasad. Zajmowali się jedynie wyjaśnianiem zasad i doktryn zawartych w Biblii, a nie praktykowali słów Boga ani zupełnie nie przestrzegali Bożych przykazań, a nawet je odrzucali. Wszystko, co robili, było całkowitym zaprzeczeniem Bożej woli i wymagań. Taka była obłudna istota faryzeuszy i główny powód, dla którego Pan Jezus odrzucał i przeklął ich.

Zalecenie więcej najlepsze filmy religijne:

Film chrześcijański | „Kto ponownie przybija Boga do krzyża?” Faryzeusze powrócili (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/whos-nailing-God-to-cross-again-movie.html

Chrześcijański film familijny 2019 | „Dziecko, wróć do domu” Bóg ocalił dziecko od uzależnienia od internetu (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/child-come-back-home-movie.html

Film ewangelia 2019 | „Posłaniec ewangelii” Nieś krzyż i głoś ewangelię Bożą (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-gospel-messenger-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga