Jak można poznać boską istotę Chrystusa?

Wcielony Bóg nazywany jest Chrystusem, a Chrystus jest ciałem przywdzianym przez Ducha Bożego. Ciało to nie przypomina żadnego cielesnego człowieka.

2019-12-09 16:51:42

Czy Chrystus rzeczywiście jest Synem Bożym, czy też jest samym Bogiem?

Nigdy nie byliśmy rozróżniani jako Ojciec i Syn; Ja i Ojciec w niebie jesteśmy jednym. Ojciec jest we Mnie a Ja w Ojcu; gdy człowiek widzi Syna, widzi niebiańskiego Ojca.

2019-09-29 02:15:46

Jaka jest natura problemu człowieka, który nie uznaje prawd wyrażanych przez Chrystusa? Jakie są konsekwencje tego, że człowiek nie traktuje Chrystusa jako Boga?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi…

2019-09-29 02:19:06

Jak można poznać boską istotę Chrystusa?

Wcielony Bóg nazywany jest Chrystusem, a Chrystus jest ciałem przywdzianym przez Ducha Bożego. Ciało to nie przypomina żadnego cielesnego człowieka.

2019-12-09 16:51:42

Czy Chrystus rzeczywiście jest Synem Bożym, czy też jest samym Bogiem?

Nigdy nie byliśmy rozróżniani jako Ojciec i Syn; Ja i Ojciec w niebie jesteśmy jednym. Ojciec jest we Mnie a Ja w Ojcu; gdy człowiek widzi Syna, widzi niebiańskiego Ojca.

2019-09-29 02:15:46

Jaka jest natura problemu człowieka, który nie uznaje prawd wyrażanych przez Chrystusa? Jakie są konsekwencje tego, że człowiek nie traktuje Chrystusa jako Boga?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi…

2019-09-29 02:19:06