Piosenka chrześcijańska 2020 „Zasady szukania prawdziwej drogi”

25 lutego 2020

Piosenka chrześcijańska 2020 „Zasady szukania prawdziwej drogi”

I

Jakie zasady wskażą drogę prawdy?

Zobacz, czy działa Duch, czy znać w tym prawdę;

o kim jest świadectwo, co tobie daje to.

Bo wiara w Boga jest wiarą w Ducha Boga.

Wiara w Boga wcielonego jest wiarą, że

On sam ucieleśnieniem jest Ducha Boga,

On Duchem Boga, co staje się ciałem,

On jest Słowem, co stało się ciałem.

II

Zobacz również, czy jest to droga prawdy.

Prawda, to zwykłe ludzkie usposobienie,

zdrowy umysł, wgląd, mądrość

oraz wiedza o byciu człowiekiem.

Prawda, do niej od zawsze przeznaczył człowieka Bóg.

III

Dokąd prowadzi ta droga?

Czy jej prawdą jest życie w zwykłym człowieczeństwie?

Czy jest praktyczna i na czasie?

Droga prawdy daje realne doświadczenie,

pełnię człowieczeństwa i pełnię sensu,

porządkuje w człowieku życie duchowe

i życie cielesne i normuje emocje.

IV

Jeszcze jedna zasada wskaże drogę prawdy.

Czy ta droga rozwija wiedzę o Bogu, wiedzę o Bogu?

Prawda budzi w sercu miłość do Boga

i mocniej przybliża człowieka do Boga.

Prawda zapewnia rzeczywistość i życie.

Znaj te zasady i znajdź prawdziwą drogę,

znajdź prawdziwą drogę, znajdź prawdziwą drogę.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze