Muzyka chrześcijańska „Bóg ma nadzieję, że ludzkość może nadal żyć”

27 grudnia 2019

I

Gdy ludzie wypełnili się nieczystością,

byli krnąbrni ponad miarę,

Bóg zniszczyć musiał ich

z powodu zasad swych i istoty swej.

Bóg wzgardził ludźmi, bo sprzeciwili Mu się.

Ale kiedy zniszczył ich,

Jego serce było niezmienne, pozostała litość Jego.

II

Bóg żałował ludzkości, na różne sposoby chcąc odkupić ich.

Lecz odrzucając Boże zbawienie,

człowiek nadal krnąbrny był.

Nieważne, jak Bóg wzywał i ostrzegał,

jak zaopatrywał i pomagał,

ludzie nie rozumieli, ludzie nie doceniali.

III

Więc Bóg dał tolerancję swą, w bólu czekając,

aż ludzie odwrócą się.

Dochodząc granic swych zrobił, zrobił to, co zrobić musiał.

Od chwili, gdy zaplanował zniszczenie,

do chwili, gdy zaczął swój plan,

był to dla ludzi okres, by odwrócili się.

To była ostatnia szansa, jaką Bóg ludziom dał.

To była ostatnia szansa,

to była ostatnia szansa, jaką Bóg ludziom dał.

Na podstawie księgi „Słowo ukazuje się w ciele

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze