Gdzie podczas swego drugiego przyjścia Chrystus się ukaże i dokona swego dzieła? (Część 1)

04 października 2019

Autorstwa Wen Jin, Stany Zjednoczone

Uwaga redaktora: Pan Jezus przepowiedział, że powróci w dniach ostatecznych, tak więc ustalenie, gdzie się ukaże i dokona swego dzieła, stało się tematem, który mocno zaprząta braci i siostry. Opierając swoją wiarę na księdze Zachariasza (14:4), wielu braci i sióstr wierzy w to, że Pan powróci w dniach ostatecznych, aby ukazać się i dokonać dzieła w Izraelu, gdy więc słyszą, że w dniach ostatecznych Pan ukazał się i dokonuje swego dzieła w Chinach, nie do końca są w stanie to zaakceptować. Było to coś, co wprawiało w konfuzję siostrę Wen Jin, która po jakimś okresie poszukiwań zaczęła jednak rozumieć sens kryjący się za tym, że Bóg ukazuje się i dokonuje swego dzieła w Chinach, siostra Wen Jin zyskała też pewną wiedzę na temat wszechmocy i mądrości Boga. Czy chcielibyście powitać powrót Pana i zrozumieć sens ukazania się Pana? Odczytajmy więc razem doświadczenia siostry Wen Jin.

Wyratowana z samego dna

W 2005 roku mój młody mąż nagle zginął w wypadku samochodowym, zostawiając mnie oraz naszego małego syna. Boże zbawienie przyszło do mnie pośród trwogi i rozpaczy: słowa Pana były tym, co prowadziło mnie w owym czasie mroku i beznadziei. Później już zawsze uczęszczałam na zgromadzenia w jednym z domowych kościołów, wraz z moimi braćmi i siostrami głosiłam też ewangelię. Nawet kiedy byłam przeciążona pracą i nie miałam czasu, by pojawiać się na zgromadzeniach, nadal czytałam w domu Biblię.

W 2011 roku emigrowałam do Stanów Zjednoczonych i zaczęłam uczęszczać na zgromadzenia odbywające się w jednym z chińskich kościołów w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Ponieważ otwarłam w domu sklep, którego nie mogłam zostawić, przez kilka lat nie wracałam do Chin, a z rodzicami rozmawiałam przez telefon. Kilka razy rodzice zadzwonili do mnie i namawiali na wycieczkę do Chin, tak więc w sierpniu 2018 wróciłam do mojego miasta rodzinnego.

Pan naprawdę się ukazał i dokonuje swego dzieła w Chinach

Kiedy dotarłam do domu, mój ojciec oznajmił mi radośnie: „Wen Jin, twoja matka i ja poprosiliśmy cię, byś przyjechała do domu, żebyśmy mogli ci przekazać dobre wieści. Pan Jezus, którego z wytęsknieniem oczekujemy, powrócił teraz jako wcielony Bóg Wszechmogący. Bóg się ukazał i rozpoczął swoje dzieło w Chinach już dawno temu, a teraz dokonuje dzieła Wieku Królestwa…”. Gdy to powiedział, zareagowałam niedowierzaniem i powiedziałam: „Mamo, tato, czy powiedzieliście, że Pan powrócił, że się ukazał i dokonuje swego dzieła w Chinach? Jak to możliwe? Chiny są ateistycznym krajem i każdy, kto wierzy w Pana, jest obiektem prześladowań, aresztu i ataków na wolność, dokonywanych przez KPCh. Jak to możliwe, że drugie przyjście Chrystusa miałoby mieć miejsce w Chinach?” Ojciec, zaniepokojony, powiedział: „Wen Jin, dzieło Boga jest cudowne i niezgłębione, jest też wypełnione mądrością. Jakże my, ludzie mielibyśmy je zgłębić? Nie określaj tak od razu Bożego dzieła. Jeśli go nie rozumiemy, to musimy poszukiwać prawdy, a wtedy Bóg nas poprowadzi. Jutro poproszę braci i siostry, by przyszli i z tobą porozmawiali. Gdy tylko posłuchasz tego, co mają do powiedzenia, wtedy zrozumiesz”. Choć wieści te wprawiły mnie w kompletny zamęt, to jednak, gdy spojrzałam na moich rodziców i zobaczyłam, jak są poważni, zgodziłam się spotkać z braćmi i siostrami.

Okazuje się, że w Biblii już dawno temu wyprorokowano, że w dniach ostatecznych Bóg dokona swego dzieła w Chinach

Następnego dnia dwie siostry z Kościoła Boga Wszechmogącego przyszły do naszego domu, by głosić przede mną ewangelię. Po tym, jak omówiły temat, zapytałam: „Mówicie, że Pan Jezus powrócił, że ukazał się i dokonuje swego dzieła w Chinach. Jednak Biblia powiada: »I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej« (Za 14:4). Góra Oliwna jest w Izraelu, tak więc powracający Pan Jezus powinien ukazać się i dokonywać dzieła w Izraelu. Jak to możliwe, że ma to miejsce w Chinach? Czy to, co mówicie, opiera się na Biblii?”

Siostry dobrodusznie się roześmiały, a jedna z nich powiedziała: „W Biblii już dawno temu przepowiedziano, że Bóg dokona wcielenia, ukazując się i dokonując dzieła w dniach ostatecznych w Chinach. Bóg Jahwe powiedział: »Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan« (Ml 1:11). Pan Jezus powiedział: »Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego« (Mt 24:27). Na podstawie tych wersetów widzimy, że Boże wcielenie dokona się w dniach ostatecznych na wschodzie świata i że uczyni On swe imię wielkim pośród pogan. Co więcej, Boże zbawienie w dniach ostatecznych rozprzestrzeni się od wschodu świata po zachód. Wszyscy wiemy, że Chiny leżą na wschodzie świata i że są one słynną krainą, nad którą wschodzi słońce. Są one również krajem rządzonym przez ateistyczny reżim, tak więc Bóg w dniach ostatecznych dokonujący wcielenia w Chinach, wykonujący dzieło osądzania, które rozpocznie się w domu Bożym, i wyrażający wszystkie prawdy, aby oczyścić i zbawić ludzkość – podobny jest wielkiej światłości ukazującej się na wschodzie świata. W niewielkim przedziale czasowym nieco ponad dwóch dekad dzieło Boże dni ostatecznych rozprzestrzeniło się w całych Chinach kontynentalnych, ewangelia Bożego królestwa rozprzestrzeniła się na zachód, słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego trafiły do gazet i czasopism w wielu zachodnich krajach, trafiły również do internetu, kierowane do ludzi wszystkich krajów, z wytęsknieniem oczekujących ukazania się Boga, by mogli poszukiwać i zgłębiać. To zaś doskonałe wypełnia proroctwo: »Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie«. Na podstawie tego wszystkiego widzimy, że ukazanie się Boga w Chinach i spełnianie tam przezeń Jego dzieła dni ostatecznych w pełni zgadza się z biblijnym proroctwem.

„Co się tyczy tej kwestii, to lepiej ją zrozumiemy po przeczytaniu fragmentu ze słowami Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi, »Ponieważ już dawno odzyskałem chwałę Moją z całej ziemi i ukazałem ją na nowo na Wschodzie. Któż nie pragnie ujrzeć Mojej chwały? Któż nie czeka z niecierpliwością na Mój powrót? Któż nie pragnie, abym znowu się pojawił? Któż nie usycha z tęsknoty za Moim pięknem? Któż nie chciałby przyjść do światła? Któż nie chciałby spojrzeć na bogactwo Kanaanu? Któż nie pragnie powrotu Odkupiciela? Któż nie uwielbia Wielkiego Wszechmogącego? Mój głos rozlegnie się po całej ziemi; pragnę, zwracając się do Mego wybranego ludu, mówić do niego jeszcze więcej. Podobnie jak potężne gromy, które wstrząsają górami i rzekami, wypowiadam Moje słowa do całego wszechświata i do ludzkości. Stąd też słowa w Moich ustach stały się skarbem człowieka, i wszyscy ludzie je sobie cenią. Błyskawica jaśnieje ze Wschodu aż po Zachód. Słowa Moje są takie, że człowiek niechętnie z nich rezygnuje, a jednocześnie uważa je za niezgłębione, lecz tym bardziej się z nich raduje. Jak nowo narodzone dziecko, wszyscy ludzie są zadowoleni i radośni, świętując Moje przyjście. Za pomocą Mego głosu sprowadzę wszystkich ludzi przede Mnie. Od tej chwili wejdę uroczyście pomiędzy ród ludzki, aby zaczął Mnie czcić. Dzięki chwale, którą promienieję, i dzięki słowom na Moich ustach sprawię, że wszyscy ludzie przyjdą przede Mnie i zobaczą, że błyskawica jaśnieje ze Wschodu, i że Ja również zstąpiłem na »Górę Oliwną« Wschodu. Zobaczą, że już od dawna jestem na ziemi, nie jako Syn Żydów, ale jako Błyskawica ze Wschodu. Dawno już bowiem zostałem wskrzeszony i odszedłem spośród ludzi i pojawiłem się ponownie w chwale pośród nich. Ja jestem Tym, który był czczony niezliczone wieki temu, i Ja jestem również niemowlęciem porzuconym przez Izraelitów niezliczone wieki temu. Jestem ponadto chwalebnym Bogiem Wszechmogącym obecnego wieku! Niechaj wszyscy przyjdą przed Mój tron i ujrzą Moje chwalebne oblicze, usłyszą Mój głos i przyjrzą się Moim czynom. Oto jest cała Moja wola; oto zakończenie i punkt kulminacyjny Mojego planu, jak również cel Mojego zarządzania. Niechaj czci Mnie każdy naród, każdy język Mnie wyznaje, każdy człowiek pokłada wiarę we Mnie, a każdy lud niechaj będzie Mi poddany!«” (Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Po odczytaniu fragmentu siostra kontynuowała swe omówienie: „Siostro Wen Jin, czyż kiedy słyszymy słowa Boga, nie mamy poczucia, że mają one w sobie moc i autorytet? Oto Bóg otwarcie kieruje swoje słowa do całej ludzkości i poświadcza swoje nadejście na wschodzie świata, w Chinach. Nikt prócz Boga nie mógłby wypowiedzieć takich słów. Wcielony Bóg Wszechmogący wyraził miliony słów i wyjawił wszelkie prawdy i tajemnice, takie jak tajemnica liczącego 6 tysięcy lat Bożego planu zarządzania, tajemnica trzech etapów Jego dzieła, tajemnica wcielenia, prawdziwa historia i istota Biblii, a także cele i przeznaczenie ludzkości. Boże słowa dogłębnie i bez reszty obnażyły prawdę o ludzkim zepsuciu dokonanym przez szatana i o naszej, sprzeciwiającej się Bogu szatańskiej naturze. Jednocześnie Jego słowa pokazują nam wiele ścieżek praktyki: jak być uczciwym ludem, jak słuchać i miłować Boga, jak służyć Bogu w zgodzie z Jego wolą, jak okazywać lęk przed Bogiem i wystrzegać się zła. Bóg obwieścił również swe dekrety administracyjne, obowiązujące dla całego wszechświata, oraz przykazania na nową epokę itd. Bez reszty objawił On też ludzkości swoje sprawiedliwe, majestatyczne i gniewne usposobienie. Słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych są bogate i obfite, odsłaniają one wszystkie prawdy i tajemnice, to zaś w bez reszty wypełnia proroctwo Pana Jezusa, kiedy to rzekł On: »Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy« (J 16:12-13). Proroctwo to napotykamy również w Apokalipsie: »Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów« (Obj 2:7). Ludzie, którzy we wszystkich krajach świata i którzy w obrębie wszystkich religii i wszystkich wyznań prawdziwie wyczekują ukazania się Boga, słyszą wypowiedzi Boga, a także widzą, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą i że są one głosem Boga. Tak więc mają oni pewność, że Bóg Wszechmogący jest powracającym Panem Jezusem, i jeden po drugim wracają oni przed tron Boga. Na podstawie tego widzimy, że proroctwo wypowiedziane przez Boga »Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan«, teraz wypełniło się i dokonało – Bóg Wszechmogący to powracający Pan Jezus!”

Omówienie siostry w rzeczy samej zgadzało się z proroctwami Biblii. Czy to możliwe, że powrót Boga w dniach ostatecznych to naprawdę Jego ukazanie się i wykonanie przezeń dzieła w Chinach? Rozważałam słowa Boga Wszechmogącego: „Ja również zstąpiłem na »Górę Oliwną« Wschodu. Zobaczą, że już od dawna jestem na ziemi, nie jako Syn Żydów, ale jako Błyskawica ze Wschodu”. Czyniąc to, miałam poczucie, że słowa te z pewnością posiadają autorytet, jak gdyby Bóg bezpośrednio do nas przemawiał. Nadal jednak nie rozumiałam, dlaczego Bóg postanowił ukazać się i dokonać swego dzieła w Chinach, a nie w Izraelu. Aby dać sobie szansę wypoczęcia po długiej podróży samolotem, zgodziłam się spotkać z siostrami na dalszy ciąg rozmowy innym razem.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze