Czym są panny mądre? Czym są panny głupie?

Ważne słowa Boga:

W przeszłości niektórzy ludzie przewidzieli „pięć panien mądrych i pięć panien głupich”; chociaż było to przewidywanie niedokładne, nie jest jednak całkowicie błędne, więc mogę dać wam pewne wyjaśnienie. Pięć mądrych panien i pięć głupich z pewnością nie reprezentuje ani liczby osób, ani też jednego rodzaju ludzi. Pięć mądrych panien oznacza liczbę ludzi, zaś pięć głupich reprezentuje jeden rodzaj ludzi, ale żadne nie odnoszą się do pierworodnych synów, a raczej reprezentują one stworzenie. To jest powód, dla którego zostały poproszone o przygotowanie oliwy w dniach ostatecznych. (Stworzenie nie posiada Mojej jakości, jeśli chcą być mądrzy, muszą przygotować oliwę, a więc muszą być wyposażeni w Moje słowa.) Pięć panien mądrych reprezentuje Moich synów i Mój lud pośród ludzi, których stworzyłem. Nazywa się ich[a] „pannami” dlatego, że chociaż rodzą się na ziemi, są pozyskani przeze Mnie; można powiedzieć, że stali się święci, więc nazywani są „pannami”. Wspomniana liczba „pięć” odnosi się do Moich synów i ludzi, których przeznaczyłem. „Pięć głupich panien” odnosi się do posługujących. Pełnią dla Mnie służbę, nie przywiązując najmniejszego znaczenia do życia, jedynie uganiając się za rzeczami zewnętrznymi (ponieważ nie mają Mojej jakości, wszystko, co robią, to rzeczy zewnętrzne), i nie są w stanie być dla Mnie zdolnymi pomocnikami, są więc nazywani „głupimi pannami”. Wspomniane „pięć” reprezentuje szatana, a nazwanie ich[b] „pannami” oznacza, że zostali podbici przeze Mnie i są w stanie pełnić służbę dla Mnie, ale takie osoby nie są święte, dlatego są nazwani posługującymi.

z Rozdziału 116 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Dzisiaj wszyscy, którzy podążają za obecnymi słowami Boga, są w strumieniu Ducha Świętego; ci, którzy nie znają dziś słów Boga, są poza strumieniem Ducha Świętego, a takich ludzi Bóg nie pochwala. (…) „Podążanie za dziełem Ducha Świętego” oznacza zrozumienie woli Boga dzisiaj, zdolność działania zgodnie z obecnymi wymogami Boga, zdolność posłuszeństwa i podążania za Bogiem dnia dzisiejszego i wejście zgodne z najnowszymi wypowiedziami Boga. Dotyczy to tylko tego, kto podąża za dziełem Ducha Świętego i znajduje się w strumieniu Ducha Świętego. Tacy są nie tylko zdolni do przyjęcia Bożej pochwały i ujrzenia Boga, lecz mogą także poznać Boże usposobienie z ostatniego Jego dzieła i mogą z Jego ostatniego dzieła poznać ludzkie koncepcje i nieposłuszeństwo oraz ludzką naturę i istotę; co więcej, są oni w stanie stopniowo osiągać zmiany w usposobieniu podczas swej służby. Tylko tacy ludzie są w stanie pozyskać Boga i naprawdę znaleźli prawdziwą drogę. Ci, którzy zostali wyeliminowani przez dzieło Ducha Świętego, są ludźmi, którzy nie są w stanie podążać za ostatnim dziełem Boga i którzy buntują się przeciwko ostatniemu dziełu Boga. Tacy ludzie otwarcie sprzeciwiają się Bogu dlatego, że Bóg dokonał nowego dzieła, a ponieważ obraz Boga nie jest tym samym, jaki jest w ich koncepcjach, w wyniku tego otwarcie sprzeciwiają się Bogu i osądzają Boga, co prowadzi do wzgardy i odrzucenia ich przez Boga Wiedza o najnowszym dziele Boga nie jest niczym łatwym, lecz jeśli ludzie są nastawieni na to, by wypełniać dzieło Boga i poszukiwać Jego dzieła, wówczas będą mieli okazję ujrzeć Boga i szansę, by zyskać najnowsze przewodnictwo Ducha Świętego. Ci, którzy świadomie sprzeciwiają się dziełu Bożemu, nie mogą otrzymać oświecenia Ducha Świętego ani przewodnictwa Boga; tak więc to, czy ludzie mogą otrzymać najnowsze dzieło Boga, zależy od łaski Bożej, od ich dążeń i od ich intencji.

Wszyscy, którzy potrafią być posłuszni dzisiejszym wypowiedziom Ducha Świętego, są błogosławieni. Nie ma znaczenia, jacy byli ani jak działał w nich Duch Święty – ci, którzy pozyskali najnowsze dzieło, są błogosławieni najbardziej, a ci, którzy nie są w stanie podążać za najnowszym dziełem, zostaną wyeliminowani. Bóg chce tych, którzy są w stanie przyjąć nowe światło, i chce tych, którzy przyjmują i znają Jego najnowsze dzieło. Dlaczego powiedziane jest, że musisz być czystą dziewicą? Czysta dziewica jest w stanie szukać dzieła Ducha Świętego i rozumieć nowe rzeczy, a ponadto być w stanie odłożyć na bok stare koncepcje i być posłuszną dzisiejszemu dziełu Boga.

z rozdziału „Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Ci, którzy należą do szatana nie rozumieją słów Boga, a ci, którzy należą do Boga, mogą słyszeć Jego głos. Wszyscy ci, którzy są świadomi słów, które wypowiadam i rozumieją je są tymi, którzy będą zbawieni i złożą świadectwo Boga. Wszyscy ci, którzy nie rozumieją słów, które głoszę, nie mogą nieść Jego świadectwa i zostaną zlikwidowani.

z rozdziału „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Celem pojawienia się Boga w sposób wolny od jakichkolwiek ograniczeń odnośnie formy czy kraju jest to, że ma On być w stanie ukończyć dzieło swojego planu. Na przykład kiedy Bóg stał się ciałem w Judei, Jego celem było wypełnić dzieło ukrzyżowania, żeby odkupić wszystkich ludzi. Jednakże Żydzi uważali, że jest niemożliwe, żeby Bóg to zrobił i sądzili, że to niemożliwe, żeby Bóg stał się ciałem i przybrał postać Jezusa. To, co było dla nich „niemożliwe”, sprawiło, że Go skazali i sprzeciwili się Bogu, a ostatecznie doprowadzili do zagłady Izraela. Dzisiaj wielu ludzi popełnia podobny błąd. Z całą mocą ogłaszają bliskie przyjście Boga, ale jednocześnie zaprzeczają Jego przyjściu; to, co jest dla nich „niemożliwe”, ponownie ogranicza pojawienie się Boga do ram ich wyobraźni. I tak widziałem wielu ludzi tarzających się ze śmiechu po natknięciu się na słowa Boga. Czym to ich naśmiewanie się różni się od potępienia i bluźnierstw Żydów? Nie jesteś gorliwy w stawaniu oko w oko z prawdą, a w jeszcze mniejszym stopniu jej pragniesz. Jedynie badasz ją po omacku i nonszalancko czekasz. Co możesz osiągnąć dzięki takiemu badaniu i czekaniu? Czy możesz otrzymać osobiste Boże prowadzenie? Jeżeli nie potrafisz rozeznać wypowiedzi Boga, jak możesz nadawać się na świadka pojawienia się Boga? Gdzie pojawia się Bóg, tam manifestuje się prawda i jest słyszalny Boży głos. Tylko ci, którzy potrafią zaakceptować prawdę, są w stanie usłyszeć głos Boży i tylko tacy ludzie są godni tego, żeby być świadkami pojawienia się Boga.

z rozdziału „Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

„Panny mądre” to ci, którzy potrafią poznać głos Boga oraz rozpoznać głos „oblubieńca”, a więc mogą przyjąć Chrystusa i podporządkować Mu się, tym samym przyjmując z radością powrót Pana oraz uczestnicząc w uczcie weselnej baranka. Ponieważ „panny głupie” nie znają głosu „oblubieńca” i nie umieją rozpoznać Bożego głosu, odrzucają Chrystusa i dalej pragną jakiegoś niejasnego Boga, aż w końcu zostaną porzuceni oraz wyeliminowani przez Boga. Możemy zauważyć, że w naszej wierze w Boga, bardzo trudne jest przyjąć Chrystusa, jeśli nie posiada się prawdziwej wiary. Ci, którzy odmawiają przyjęcia Chrystusa, przegapią „weselną ucztę Oblubieńca”, nie zostaną przyjęci przez Pana do domu w królestwie niebieskim i nie będą mogli wejść do miejsca, które Bóg przygotował dla człowieka. Zatem to, czy ludzie mogą przyjąć Chrystusa dni ostatecznych i podporządkować się Jego dziełu, ma rozstrzygające znaczenie dla tego, czy ludzie odniosą sukces, czy też poniosą klęskę w swej wierze w Boga.

z publikacji Rozmowy zwierzchnika

Pan Jezus przepowiedział w Biblii, że w czasie Jego powtórnego przyjścia będą dwa typy ludzi – użył przypowieści o pannach mądrych i głupich jako paraboli dla wszystkich wierzących Wieku Łaski: Wszyscy, którzy słyszą głos Boga i są w stanie go przyjąć oraz być mu posłusznym, to panny mądre. Wszyscy, którzy nie są w stanie go usłyszeć, którzy słuchają, lecz jednak nie wierzą i ciągle mu zaprzeczają, to panny głupie. Czy panny głupie mogą zostać pochwycone? Nie, nie mogą. Więc jak można ujawnić te panny głupie i panny mądre? Ujawnia się je poprzez słowo Boże i na podstawie ich podejścia po przeczytaniu Bożych wypowiedzi w dniach ostatecznych – „Słowo ukazuje się w ciele”. Niektórzy wierzący, gdy przeczytają tę książkę, mówią: „Jakie głębokie te słowa – słowa te zawierają prawdę”. Po ponownym uważnym przeczytaniu mówią: „Te słowa nie mogły pochodzić od przeciętnej osoby. Zdają się pochodzić od Boga”. Następnie rzucają kolejne uważne spojrzenie i mówią: „To jest głos Boga. Nie ma możliwości, aby takie słowa wyszły od człowieka!”. Ktoś, kto tak mówi, jest błogosławiony. Jest jedną z panien mądrych. Jeśli chodzi o panny głupie, niektóre z nich to pastorzy, starsi kościoła i kaznodzieje, a część to zdezorientowani wierzący, którzy chcą tylko najeść się do syta. Jakie jest ich podejście po przeczytaniu słów Boga? „Hm! Te słowa nie pasują do moich pojęć i wyobrażeń. Nie zgadzam się”. A po ponownym uważnym ich przeczytaniu mówią: „Niektóre z tych słów zdają się być rozsądne, ale to niemożliwe. To nie może być dzieło Boga”. Zatem ponownie nie pasują one do ich pojęć i wyobrażeń. W końcu im więcej je czytają, tym mniej pasują one do ich pojęć. Mówią więc: „To nie jest słowo Boga – nie mogę tego przyjąć. To jest oszukaństwo, jakiś fałszywy Chrystus, który usiłuje zwieść ludzi. Nie mogę w to uwierzyć!”. Co to za osoba? To jest faryzeusz, panna głupia. Ci, którzy są mądrymi pannami, oraz ci, którzy są głupimi pannami, zostają ujawnieni poprzez słowo Boże. To słowo Boże dni ostatecznych klasyfikuje oraz rozdziela ludzi na kategorie, do których należą, a następnie Bóg zacznie nagradzać dobrych oraz karać niegodziwych.

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Panny mądre posłuchają głosu Pana głównie dlatego, że miłują prawdę i jej poszukują. Łakną ukazania się Boga, dlatego są w stanie poszukiwać i zgłębiać nadejście Pana, a także rozpoznać Jego głos. Panny głupie nie miłują prawdy, więc nie poszukują ani nie zgłębiają nadejścia Pana, potrafią tylko kurczowo trzymać się zasad. Niektóre z nich uparcie twierdzą, że nie zaakceptują ani nie będą badać żadnego Pana, który nie nadejdzie na obłoku. Inne całkowicie ulegają manipulacjom pastorów i starszych ze świata religii. Czego pastorzy i starsi by nie mówili, posłuchają ich i będą za nimi podążać. Wierzą w Pana tylko w teorii, a w rzeczywistości podążają za tymi pastorami oraz starszymi i są im posłuszne. Same nie zgłębiają prawdziwej drogi i nie potrafią rozpoznać głosu Pana. Niektóre są jeszcze głupsze. W dniach ostatecznych pojawiają się fałszywi Chrystusowie, więc panny głupie nie poszukują ani nie zgłębiają prawdziwego Chrystusa, a nawet potrafią się Go wyprzeć i Go potępiać. Czy nie postępują tak, jakby na złość babci odmrażały sobie uszy? To również jeden z przejawów, po których można rozpoznać panny głupiej.

z Odpowiedzi na pytania dotyczące scenariusza

Przypisy:

a. W oryginalnym tekście nie ma wyrażenia „Nazywa się ich”.

b. W oryginalnym tekście nie ma wyrażenia „nazwanie ich”.

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp